Žlutá třída

V naší žluté třídě je část dětí již předškoláků, se kterými se budeme připravovat na školu. Také si však budeme společně hrát, zpívat a tancovat a našim mladším kamarádům občas i trochu pomáhat.

Milé děti,                                                                                                                                                              tak v pondělí se už konečně zase všichni sejdeme v naší školce. Už se na vás moc těšíme. Na tento týden jsme si pro vás připravili toto téma:

                                            MOJE MILÁ MAMINKA         

CÍLE: Rozvíjet řečové dovednosti formou hry, rozhovoru nad obrázky.                                                                  Umět pozorně vyslechnout pohádkový příběh s porozuměním textu.                                                        Procvičovat jemnou motoriku a správnou techniku stříhání při práci s papírem.                                        Prožívat radost z pocitu někoho obdarovat drobným dárkem.


 NABÍDKA ČINNOSTÍ

,, KDY JE MAMINKA NEJKRÁSNĚJŠÍ."                                                                                                              Poslech pohádkového příběhu a jeho shrnutí s doptáváním se na obsah, co děti v pohádce nejvíce    zaujalo a zamyšlení nad tím ,,Jaká je moje maminka?"


,,HLEDÁME DÁREK."                                                                                                                                           Prožitková hra na téma : ,, Mít rád, udělat radost."¨                                                                                       Nejdříve si budeme povídat o mamince, co dělá , jak se o nás stará, co by jí udělalo radost. Pak si   zahrajeme hru s předměty, přemýšlíme ,zda by se hodily jako dárek, či nikoliv.


,,BÁSNIČKA PRO MAMINKU."¨                                                                                                                           Poslech různých básniček o maminkách, dokončení rýmu ve verších s pomocí obrázků, společný   přednes a nácvik básničky pro maminku.


,, VYRÁBÍME DÁREK PRO MAMINKU."                                                                                                             Procvičujeme jemnou motoriku a pracovní dovednosti, při práci s nůžkami dbát na správnou         techniku stříhání , vyrábění dárků pro maminky.


                                                                                  


                                                   CO SI BROUKA JARNÍ  LOUKA                                                                                                                                      -(12.4. - 23.4.)

CÍLE: Společné pozorování a seznamování se životem drobného hmyzu.

Učit zpívat rytmicky správně, kultivovaně a přiměřeně nahlas.

Procvičovat výrazný přednes se správnou výslovností ve skupině i jednotlivě.

Upevňovat samostatnost při střihání a nalepování, dbát na přesnost a čistotu práce.

Rozvíjet tvořivost a fantazii dětí.

Rozvíjet pohybové dovednosti ve spojení s hudbou.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

,,KDO ŽIJE V TRÁVĚ."

Poslech motivačního příběhu o včelkách. Rozhovor, ve kterém se budeme blíže seznamovat se životem drobného hmyzu. Při seznamování využijeme i další didaktické materiály (knihy, obrazový materiál)

,,JAK SI ZPÍVÁ JARNÍ LOUKA."

Seznámení a nácvik nové písničky,, Na políčku v jetelíčku.", opakování písničky ,,Co schází jaru." Rytmizace krátkých říkadel hrou na tělo, s doprovodem Orfeových nástrojů. Hudebně pohybová improvizace k písničce ,,Co schází jaru."

 ,,POLÁMAL SE MRAVENEČEK."

Poslech úryvku z knihy Knížka Ferdy mravence a povídání o světě mravenců. Poslech krátkých básniček o broučcích a jejich přednes jednotlivě i ve skupině. Seznámení s básní Polámal se  mraveneček.

,,KOUZELNÝ SVĚT MOTÝLŮ."

Výtvarné tvoření z papíru. Pomocí různých technik-střihání, skládání ,lepení a dokreslování si budeme s dětmi vyrábět motýlky. Vést děti k pečlivosti a přesnosti, pracovat samostatně s malou dopomocí učitelky.


                                                TÉMA PRO TENTO TÝDEN (29.3. - 2.4. )

                         HODY,HODY DOPROVODY,DEJTE VEJCE MALOVANÝ,HODY,HODY                                                                                      TRALALA MY JEDEME DO JARA.

Milé děti tak tu máme ,,velikonoční týden,, plný barev, se kterými se pojí i zvyky a tradice. Jestlipak některé znáte? My jsme jich tu pro vás několik nachystali.

 Modré pondělí - 29.3. 2021                                                                                                                           Na modré pondělí se dříve nepracovalo, ale začínalo se s velkým jarním úklidem. My si uděláme   přípravu osení na Velikonoce, které bylo symbolem nového začátku a dobré úrody.                             

Příprava osení na Velikonoce                                                                                                                       Potřebujete: misku, hlínu, obilí (pšenice, ječmen, žito), trochu vody                                                             Do misky nasypte hlínu (může být i z krtiny), nasypejte obilí hustě vedle sebe, abyste měli krásné osení,   posypte hlínou (asi 2 cm) a lehce zalijte vodou. Starejte se o něj každý den a sledujte změny.   Nepřelévejte, aby obilí nezačalo plesnivět. Dejte misku na světlé a teplé místo, do Velikonoc by Vám   osení mělo vyrůst. Pokud nechcete čekat týden, můžete si do skořápky od vajíček vysít řeřichu, klíčí   rychleji.   

Šedivé úterý 30.3. 2021                                                                                                                                      Jeho jméno vzniklo podle toho, že se v domě tak uklízelo, až se prášilo a všude bylo šedivo.          Pomoz mamince a ukliď si v pokojíčku.

Škaredá středa 31.3. 2021                                                                                                                        Tímto dnem naplno začínají Velikonoce. Škaredá nebo i sazometná středa má své jméno podle vymetání komínů. Říká se, že kdo se v tento den bude mračit, už mu to zůstane. Tak si pojďme zazpívat ať máme dobrou náladu a nemračíme se na ostatní.

https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w

Zelený čtvrtek 1.4. 2021                                                                                                                                   Na Zelený čtvrtek se jedlo jídlo, které mělo zelenou barvu, abychom byli zdraví celý rok. Popros   maminku, jestli by uvařila k obědu špenát nebo brokolici. Pokud nemáš rád/a ani jedno, dej si alespoň   okurku a můžete si ji s sebou vzít na naši velikonoční hledací hru.

Velký pátek 2.4. 2021                                                                                                                                         Na Velký pátek se říkalo, že se otevírá země a vydává své poklady. V pokladu se skrývají často různé   věci, můžete si nakreslit obrázek toho, co byste si děti přály v pokladu najít.

Bílá sobota 3.4. 2021                                                                                                                                     Na Bílou sobotu se bílily (malovaly) stěny, proto se jí tak říká. Kluci pletou pomlázky, dívky pečou   beránky, mazance a malují vajíčka. Pokud doma pečete, pomoz mamince v kuchyni.

Neděle - Boží hod Velikonoční 4.4. 2021                                                                                                        Neděle - od slova nedělat. Tento den je ve zvyku vzít si na sebe nové, hezké oblečení, už se neuklízí, maximálně se dopékají dobroty a malují vajíčka. Proto máš zde nachystané velikonoční omalovánky, které si můžeš vybarvit.

Velikonoční pondělí 5.4. 2021                                                                                                                          Tento den se vyráží koledovat. Dívky jsou doma, mají připravená vajíčka a mašličky. Chlapci brzy ráno vyrážejí s pomlázkami a za doprovodu básniček, které se naučili, šlehají děvčata, aby byla krásná a zdravá. Ta jim za to na oplátku věnují malovaná vajíčka a na pomlázku jim uvazují mašličky. Pokud chlapci přijdou po obědě, mohou je děvčata polít vodou. 

                   


                       TÉMA PRO TENTO TÝDEN ( od 22.3. -  26. 3.)      

      NĚCO ŤUKLO, VEJCE PUKLO...... ,ANEB VELIKONOCE SE BLÍŽÍ.

Cílem je rozšiřovat slovní zásobu a rozvíjet vyjadřovací schopnosti při povídání o tradicích spojených s jarními svátky, rozvíjet úmyslné zapamatování říkanek a básní, vést k rozvíjení fantazie.

PONDĚLÍ (předčtenářská gramotnost):

Milé děti náš skřítek Všetečka pro vás připravil pohádku ,,O zeleném vajíčku." a opět je tu několik otázek a úkolů.

Otázky k pohádce - Co chtěla slepička od kohoutka? Za jakými zvířátky šel kohoutek pro radu? Která zvířátka snášejí vajíčka a která zvířátka rodí mláďátka bez vajíček? Sehnal kohoutek zelené vajíčko? Jak to nakonec dopadlo? Zlobila se slepička? Proč malovala Alenka vajíčka ? Kdy se vajíčka malují a proč?

ÚTERÝ (jazykové dovednosti)

Velikonoce se blíží a proto jsme Vám nachystali několik velikonočních říkadel a koled, které se můžete naučit.


STŘEDA (poznávací dovednosti)

Pojmenuj zvířátka na obrázku a zkus říci ,kde žijí, čím se živí. Potom si je můžeš nakreslit.

ČTVRTEK(grafomotorika)

A teď tu máme pár grafických listů na procvičení jemné motoriky.


PÁTEK (pohybové aktivity)

Milé děti ,                                                                                                                                                              čeká tu na vás pohybová hra ,ale ještě předtím se musíte trochu protáhnout. A aby jste se pořádně  rozcvičily mám tu pro vás další básničku s pohybem, která se jmenuje JARNÍ BUDÍČEK.

Halo, všichni vstávejte!
(stoj + ruce k puse a zavoláme)
Jaro opět vítejte.
(stoj + máváme rukama)
Celou zimu jste jen spali,
(stoj + ruce u hlavy, jako když spíme)
protáhněte svoje svaly.
(stoj + protahujeme se)                                                                                                                                  Raz a dva a levá, pravá,
(2 dřepy a zvednutí levé a pravé nohy)
rozcvička je vždycky zdravá,
(poskoky snožmo)
tak už všichni vítejte  (stoj + ruce k puse a zavoláme)                                                                                    jaro opět vítejte.                                                                                                                                            (stoj + máváme rukama)     

Pípni, kdákni, kokrhej.

Zahrajeme si na kuřátko, slepičku a kohouta. Plníme úkoly podle pokynů:

Pípni - kuře: udělej dřep za židlí, koukej okýnkem a pípej jako kuřátko.

Kdákni - slepice: sedni si na židli jako na bidýlko a kdákej.

Kokrhej - kohout: rychle se postav a kokrhej.

Pokyny se různě střídají několikrát za sebou jak to znáte z naší hry ,kterou si hrajeme ve školce ,,Stromeček, domeček, hříbeček......".      

          
  


Vážení rodiče,

Již se můžete registrovat a rezervovat si termín návštěvy vybrané ZŠ na portálu  https://www.jakdoskoly.cz 

Registrace byla spuštěna 17.3.2021 a ukončena bude 6.4.2021

Zápis proběhne 7.4.-8.4.2021

                                   TÉMA PRO TENTO TÝDEN ( od 15.3. - 19.3.)

                                                         ,, Zvířátka jsou naši kamarádi."                   

Cílem tématu je seznamovat děti s některými druhy domácích zvířat, jaké zvuky vydávají, čím se živí, rozvíjet v dětech pocit sounáležitosti s živou přírodou.   

PONDĚLÍ (předčtenářská gramotnost):  

Nejdříve si s dětmi přečteme pohádku ,, O koťátku, které zapomnělo broukat.", kterou naleznete v příloze a potom na vás děti čeká pár otázek a úkolů. 

1. Co se koťátku v pohádce vlastně stalo ?                                                                                                      2. Vyjmenuj  všechna zvířátka, které koťátko potkalo.                                                                                  3. Udělej postupně zvuky jednotlivých zvířátek.                                                                                            4. Nakresli nějaké zvířátko z této pohádky.  

                              

ÚTERÝ (jazykové dovednosti)

Rýmovajdy se zvířátky

Autor: Martin Madejewský

Určitě všichni znáte básničky a říkadla. Slova v nich se rýmují, tedy znějí podobně. Vaším úkolem je zjistit, jaké ze tří zvířátek v řádku nejlépe pasuje na konec básničky. Zvládnete to? - Zakroužkujte jej. Pojmenujte namalovaná zvířata. Žijí všechna u nás?

Příloha

STŘEDA (předmatematická gramotnost)

Milé děti určitě máte doma plyšová zvířátka nebo i jiné plyšáky, zkusíte mi je doma všechny spočítat? Už se moc těšíme ,až se sejdeme a povíte nám ,kolik jste jich doma napočítali. V příloze máme pro vás taky ještě další pracovní list.

ČTVRTEK(pohybové aktivity)

A teď tu mám pro vás děti  další básničky s pohybem.

Když já se vytáhnu ...

Když já se vytáhnu, (stoupneme si na špičky)
až ke sluníčku dosáhnu. (natáhneme ruce ke sluníčku)
Když já se skrčím, (sedneme si do dřepu)
do výšky skočím. (vyskočíme)
Když já si lehnu, (lehneme si)
ani se nehnu. (ležíme bez pohybu)

Žába skáče, kvaky, kvak (z bobečku vyskočit, ruce nahoru, prsty roztáhnout)
a takhle prý chodí čáp.(chůze s vysokým přednožením a propínáním v kolenou, ruce: klapající zobák)
Takhle malá kačátka,(dřep, ruce sepnout za záda, batolící se chůze)
tak mňoukají koťátka. (klek, ruce na podložku, kočíčí hřbet, po dokončení věty mňoukáme)

Pejsek šťeká, haf, haf, haf,(lezení po čtyřech ve vzporu)
uděláme na něj baf.(na slovo baf - vyskočíme)
Takhle chodí medvědi,(stoj rozkročný, ruce/tlapy nahoru, houpavé přeskoky z nohy na nohu)
je jim dobře na zemi.(všichni se seběhneme do kruhu a obejmeme se společně)


PÁTEK (grafomotorika)

Kočičky si rádi hrají s klubíčky. Namotej kočičkám klubíčka vlny ,dokreslením spirály ve směru šipek.

                                           A ještě tu máte od nás takový malý jarní pozdrav.


                                    


                                      TÉMA PRO TENTO TÝDEN(od 8.3. - 12.3.)                                                                                        "Jaro ťuká na dveře"

Cílem tématu je vzbudit u dětí kladný vztah k přírodě a znát charakteristické rysy předjaří a

jara. Umět pojmenovat první rostlinky (petrklíč, sněženka, bledule, ...). Učit se prožívat

radost z probouzející se přírody.

PONDĚLÍ (předčtenářská gramotnost):

Nejdříve si s dětmi přečteme pohádku ,,Jak krtek a skřivánek přivolali jaro." ,která bude motivační k

následnému rozhovoru s dětmi.  • Jak se jmenoval ptáček, který hledal místo k odpočinku? Odkud přiletěl?
  • Byl skřivánek - hodný, nebo zlý? Podle čeho poznáte, že je někdo hodný - zlý? Už jste někdy někoho hodného - zlého potkali? Chtěli byste být také jako skřivánek?
  • Co se stalo, když skřivánek zazpíval sluníčku?
  • Jaké kytičky se probudily? Znáš ještě nějaké jarní kytičky?

ÚTERÝ (jazykové dovednosti)

K našemu hledání prvních jarních kytiček se naučíme říkanku. Můžete ji doprovázet hrou na

tělo a rytmizovat, starší děti už zvládnou spočítat slabiky určitého slova (tá-ta, sně-žen-ka,

...). Můžete zkusit určovat první a poslední hlásky ve slově (táta, sněženka, zima, ...).

Sněženka (František Hrubín)

Táta včera na venku

našel první sněženku.

A hned vedle petrklíč,

zima už je pryč.

Zimo, už jdi pryč,

zimo, zimo, už jdi pryč,

jaro si už chystá klíč.

Otevírá jarní branku,

jmenuje se petrklíč.

STŘEDA (předmatematická gramotnost)

Teď vás čeká úkol  milé děti ,ve kterém si procvičíte zrakovou paměť a počítání.
ČTVRTEK(pohybové aktivity)

Dnes na vás čeká rozcvička s říkankou.

 Pojďte si zacvičit a říkanku se naučit. Až se vrátíme do školky, řekneme si ji a zacvičíme všichni společně.

Jaro začíná

Podívej se támhle v trávě, (dřep, rozhlížet se)

kytička vyrostla právě, (ze dřepu pomalu do stoje)

čechrá si zelenou sukýnku, (stoj snožmo, ruce v bok, kroutíme zadečkem)

protahuje si barevnou hlavinku. (stoj snožmo, opatrně naklánět hlavu)

Sluníčku lístky natahuje, (stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavu)

ještě se ospale protahuje. (stoj roznožmo, ruce nad hlavou, úklony do stran)

Na louce není jediná, (stoj snožmo, ruce a hlava "ne, ne")

protože jaro už začíná. (stoj snožmo, ruce dělají velké kruhy před tělem)

PÁTEK (grafomotorika)

Nakresli, jak včelka hledá kytičku. Nezapomeň správně držet tužku.


Milé děti, do školky teď bohužel nemůžete přijít, ale my jsme si pro vás připravili několik úkolů na tento týden.

Tento týdenní plán s názvem "Tři malá prasátka" bude převážně zaměřený na procvičení geometrických tvarů, včetně vnímání tvarů i v prostředí kolem nás.

TŘI MALÁ PRASÁTKA

Týdenní plán pro předškoláky MŠ - od 1.3. - 5.3. 2021

Cíl: Rozvoj řečových a komunikačních dovedností, dovednost rozlišování geometrických tvarů, vytváření pozitivního vztahu k hudbě

PONDĚLÍ (předčtenářská gramotnost):

Nejprve si s dětmi přečteme pohádku "O třech malých prasátkách" z knížky Pohádkový kolotoč (autor Jiří Žáček). K textu je připojen obrázek, který děti popíší vlastními slovy. Dbáme na to, aby děj popsaly celou větou, popřípadě souvětím. (Např. - Prasátko veze kameny, aby si mohlo postavit dům) (viz. příloha Text 1, Text 2, Obrázek 1, Obrázek 2)


Druhým úkolem při práci s textem zvolíme rozdělení jednotlivých slov z pohádky na slabiky. (Vytleskání slabik).

ÚTERÝ (výtvarné či pracovní činnosti):

Vystříhej geometrické tvary a pojmenuj je (viz. příloha Geometrické tvary). Následně tvary nalep dle předlohy (viz. příloha Domeček). Výborně! Právě sis postavil vlastní dům z geometrických tvarů!


STŘEDA (pohybové aktivity):

Dechové cvičení - (Základem všech činností, které mají podporovat řečové a komunikační dovednosti, je správné dýchání. To znamená hluboký a pomalý, zpočátku vědomý nádech, pouze nosem, pak výdech - je možno i ústy. Pokud možno co nejdelší výdech ovšem nesmí být do úplného vyfouknutí, to by vyvolalo nutnost rychlého nádechu).

S dětmi si zahrajeme na vlka, který v pohádce sfoukává domky prasátek.

Místo domku dětem zmuchláme papír do větší kuličky, kterou děti odfouknou co nejdále.

ČTVRTEK (hudební nebo dramatické činnosti):

Zazpívejte si s dětmi vaší oblíbenou písničku. Tleskejte do rytmu. 

PÁTEK (příprava do školy):

Pracovní list (viz. příloha Pracovní list trojúhelník, Pracovní list kruh, Pracovní list čtverec) "Vybarvi obrázky, které mají tvar..." - V tomto pracovním listě s dětmi procvičíme geometrické tvary. Děti se naučí vnímat geometrické tvary i v předmětech kolem sebe.

Zkusme si s dětmi doma či na procházce všímat předmětů kolem nás v jakémkoliv geometrickém tvaru.                                               MILÉ DĚTI VÍTÁME VÁS ZASE ZPĚT VE ŠKOLCE.


                                            SLAVÍME MASOPUST

CÍLE :

Osvojit elementární poznatky o lidových zvycích a tradicích v období masopustu.

Umět společně prožívat a projevovat radost a veselí z maškarního reje, hudby, rytmického pohybu.

Podporovat radostné veselí masopustního karnevalu, procvičovat taneční krok.

Pomocí kresby zachytit a vyjádřit vlastní dojmy a zážitky z karnevalu.

Vést děti k aktivnímu přístupu k veršům, pokusit se dokončit rým.

NABÍDKA ČINNOSTI

,,MASOPUST DRŽÍME." Rozhovor o tradicích spojených s masopustem- obyčeje, masky, pokrmy, hry a zábavy. Masopustní hádanky, říkanka ,,Masopust."

,,MAŠKARNÍ REJ." Společná přehlídka masek ,společné zábavné dopoledne plné her a soutěží, naplno prožít s dětmi radost ze společného tancování.

,,MASOPUSTNÍ KAPELA." Zpěv veselých písniček s rytmickým doprovodem na dřevěné hudební nástroje. Taneční hra ,,Skákej, skákej medvěde."

,, NÁŠ MASOPUST." Krátké připomenutí karnevalu, zhodnocení masek , jaké si děti masky zapamatovaly a jaké se jim nejvíce líbily. Kreslení na téma-,, Masopust."

,,MASOPUSTNÍ VERŠOVÁNÍ." Hry se slovy-veselé rýmování- jak se slova rýmují, hledání a vymýšlení rýmů. Přednes různých říkadel s masopustní tématikou-,,Koblihové dostihy."

ODPOLEDNÍ ČINNOSTI

Opakování říkanek ,,Masopust.", ,,Koblihové dostihy."

Pohybová hra ,,Medvědí honička."                                                  INTEGROVANÝ BLOK

                                                               ZIMA

                                        TÉMA:   PANÍ ZIMA KRALUJE

CÍLE: Učit děti chápat přirozený vývoj ve změnách počasí, a že

je třeba s těmito změnami počítat.

Používat v řečovém projevu všechny druhy slov, rozvíjet

slovní zásobu a správnou výslovnost.

Vést děti k přesnosti a pečlivosti při nalepování, dbát na

čistotu práce.

Vést děti k přirozenému zpěvu, zpívat přiměřeně nahlas.

Zvládat základní pohybové dovednosti na sněhu.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

,, KDYŽ SE ŘEKNE ZIMA."

Vedeme rozhovor na téma: Jak vypadá zima ? Co si představíte, když se řekne zima.

,,ZIMNÍ NÁLADA."                                                                                                                                     Rytmizace říkanky Sněhulák. Seznámení a postupný nácvik písničky Zimní nálada, střídat zpěv   jednotlivců se skupinovým zpěvem .

,, KDE SE VZALY SNĚHOVÉ VLOČKY."                                                                                                       Poslech pohádkové příběhu - rozhovor s dětmi o tom , odkud se berou sněhové vločky, pokusy se   sněhem a ledem.  

,,SNĚHULÁK BÍLÝ PÁN."

Plošný obrázek sněhuláka na barevný papír, při tvoření využijeme různé druhy výtvarného materiálu, který budeme kombinovat do podoby obrázku na dané téma.

,, NA SNĚHOVÉ VLOČKY."

Děti si vystříhají z papíru sněhové vločky, pak si ještě vyrobí sněhové koule z papíru - sněhová rozcvička s papírovými koulemi. Pohybová hra - ,,Na sněhové vločky."

 Milé děti, do školky teď bohužel nemůžete přijít, ale my jsme si pro vás připravili několik úkolů. A aby to také bylo pro vás trochu zábavné, vybrali jsme pohádku ,,O dvanácti měsíčkách.", kterou určitě dobře znáte. Proto jsme zvolili trochu jinou verzi a doufáme, že se vám bude líbit.


                                     O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

Cíle : Procvičovat komunikativní dovednosti, verbální i neverbální.

         Rozvíjet prvky předčtenářských a předmatematických dovedností.  


NABÍDKA ČINNOSTÍ

- poslech veršované pohádky ,,O dvanácti měsíčkách." - vybarvování omalovánky k pohádce - vyjmenujte názvy měsíců v roce, který měsíc je první , poslední, kolik měsíců má celý rok ......

POHÁDKA O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH napsala Dagmar Vysoká,  

S Holenou a macechou v domku žije pod střechou Maruška - ta dívka pilná, hodná, milá, neomylná. Matka ji však ráda nemá, jenom chyby na ní hledá. Nemožnosti na ní chce, jen aby jí bylo zle. Tak ji pošle pro fialku, vždyť je zima nyní venku! Kdopak si to vymyslel, asi horkou nemoc měl. Macecha a Holena přivonět si chuť teď má k fialové kytičce. Tak poroučí Marušce: "Neotálej a už běž! A když brzy nepřijdeš, tak se hodně rozzlobíme a domů tě nepustíme." Tak Maruška vyrazí, sníh a mráz ji nemrazí. Kudy ale dát se má? Dlouhou chvíli přemítá. Pak vyrazí cestou k lesu. Jejda! Už se zimou třesu. V dálce oheň zasvítí, jé - už běží pro kvítí. Když dorazí k ohníčku, je tam dvanáct měsíčků. Tak jim svoji prosbu řekne a měsíčkům srdce změkne. Její prosbu vyplní, rozloučí se potom s ní. Fialky jí natrhají, na rozlučku zamávají. Macecha i Holena srdce z ledu ale má. Další úkol vymyslí si. Musí znovu za měsíci. Jahody prý nyní chtějí, tak Marušku vyhánějí. Maruška už ví, kam jít, k měsíčkům se běží skrýt. Ti jí zase pomohou s touhle těžkou úlohou. Už jahody domů nese, sestro, matko, radujte se! Zase nejsou spokojeny. Dobrého jim zas nic není. Teď vymyslí jablíčka, znovu jde ven Maruška. Měsíčkové už se mračí na sestru a matku dračí. Jablíčka jí ještě dají, na matku už nadávají. Když se Maruš domů vrátí, matce, sestře plány zhatí. Už se z domu nechce hnout, máti se má rozhodnout. Když si další jabka dát, musí si je natrhat. Sněhem, větrem ty dvě jdou... v kruté zimě umrznou. 

- lednová básnička, kterou se mohou děti s maminkou naučit -

Tak už je tu zase leden,
ten, co vládne sněhem, ledem.
Narazíme beranice,
navlékneme rukavice.

Vyrazíme směle ven
za ledem a za sněhem.
Mráz nás štípe do tváří,
oči se nám rozzáří.

Leden, ten je vlastně prima,
i když je nám hrozná zima.
Vrátíme se zmrzlí domů,
dáme čaj (a něco k tomu).

- hrajeme si se symboly zimy - přiřazujeme symboly k textu básně Leden (beranice, rukavice, hrnek s čajem)       

- můžete si také vystřihnout sněhové vločky z papíru 

pohybově ztvárňujeme říkanku Chumelenice (využíváme nastříhaných sněhových vloček)

CHUMELENICE

První vločka, druhá, třetí (počítání na rukou)
z nebe na zem právě letí. (ruce napodobují padající sníh)
Jedna vedle druhé sedá, (dřep)
volné místo ještě hledá. (otáčení hlavou)
Na strom, střechu, silnici (vztyk)
udělají čepici. (rukama dělat střechu)


  


TŘI MUDRCI NA CESTÁCH

CÍLE: Pomocí příběhu děti seznamovat se svátkem Tří králů, s důrazem na prohlubování mezilidských vztahů a vzájemné komunikace.

Vést děti k ohleduplnosti, pomoci slabšímu.

Učit děti zvládat základní pohybové dovednosti a orientaci v daném prostoru.

Rozvíjet jemnou motoriku při práci s grafickým materiálem, učit děti správné držení tužky.

Upevňovat u dětí schopnost soustředěně vyslechnout příběh.

NABÍDKA ČINNOSTÍ


,,MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM."

Pomocí příběhu O třech králích děti seznamovat s tímto svátkem, vysvětlovat a vhodnou formou dětem přibližovat povahové vlastnosti jako je ohleduplnost a ochota pomáhat slabším.

,,DARY NEJEN PRO KRÁLE."

Krátce si připomeneme předchozí příběh, jaké dary nesli králové Ježíškovi, budeme si vyprávět, jaké dárky jsme dostali my pod stromeček. Pak si společně naše vánoční dárky nakreslíme.

,,KOLEDA TŘÍKRÁLOVÁ."

Poslech a seznámení s touto koledou, kterou se pak společně naučíme zpívat. HPH - Na kometu.

 ,,MUDRCI NA CESTÁCH."

Cvičení motivované cestou mudrců, kudy museli jít - po poušti pálivým pískem - chůze po špičkách - brodili se hlubokým pískem - vysoko zvedat kolena atd.

VYCHÁZKA návštěva kostelíka Panny Marie - prohlídka jesliček a výzdoby kostela.


                                                               ADVENTNÍ ČAS NASTÁVÁ

                                                                  (od 30.11. - 22.12. 2020 )

CÍLE: Vést děti k bližšímu poznávání významu slova ,,Advent" a se zvyky, které se vpojí k tomuto období.

Na základě napodobování zpívat procítěně a přiměřeně nahlas.

Osvojení správného postupu při nanášení lepidla v přiměřeném množství, dbát na čistotu práce.

Vést děti k výraznému přednesu básní a říkadel s důrazem na správnou výslovnost.

Prožívat radost z možnosti obdarovat a splnit přání druhých.

Rozvíjení pracovních dovedností a zacházení s drobným materiálem.

Rozvíjení pracovních dovedností a zacházení s různým materiálem, procvičování drobných manipulačních 

činností.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

,,ADVENTNÍ KALENDÁRIUM."

Poslech čtení o adventu, seznamování s původem a jeho významem, jaké tradice

a zvyky jsou s ním spojené. Společně si budeme povídat jaké tradice se dodržují v

v dnešní době (adventní kalendář, vánoční trhy, Mikuláš, rozsvěcování vánočních stromů ve městech).

,,ADVENTNÍ TVOŘENÍ."

Práce s různými druhy barevného papíru a drobného dekoračního materiálu.

Střihání podle předkreslených tvarů, dbát na pečlivost a přesnost nalepování

na určené místo na barevné ploše. Při práci s lepidlem používat přiměřené množství, dbát na čistotu práce-

vánoční přáníčko.

,, ADVENTNÍ LIDOVÉ PRANOSTIKY."

Rytmizace lidových pranostik a říkadel hrou na tělo, zvukomalebnými předměty.

(Na svatého Ondřeje pije skřivan z koleje, Lucie noci upije, na svatou Barborku saně do dvorku) Říkanka s 

rytmickým doprovodem pomocí sáčků ,,Toto zebe."

Seznámení a společný přednes básničky ,,Anděl seděl na obláčku."

,,O MIKULÁŠOVI A ČERTECH." Seznámení s postavou Mikuláše, co víme o Mikulášovi a čertech, jak se 

čertovi ještě říká, není čert jako čert. Hledáme slova a slovní spojení s čertovskou tématikou.

,,PROSINEC PROSÍ."

Procvičování písní s podzimní tématikou- Kaštany, Ukolébavka pro zvířátka. Seznámení a společný nácvik 

nové písničky Prosinec, zpívat procítěně se správnou dynamikou.

,,BRZY BUDOU VÁNOCE,PROTO S CHUTÍ DO PRÁCE."

Jak se chystáme na vánoce u nás doma, rozhovor s dětmi o pečení o cukroví ,

s čím můžeme mamince pomoci, budeme vyrábět společně dárek pro maminku, tatínka.

,, VESELÁ VÁNOČNÍ POZIE."

Poslech a přednes vánoční poezie, doplňování rýmu, Pantomimické znázornění obsahu

Říkanky Štědrý den, doplnit doprovodem drhla, rolniček, ozvučných mini dřívek.

Zvukomalebný doprovod plastovými lahvemi s vodou básně Kaprovo vánoční rozjímání.

,, NADĚJE ANEB NAD BETLÉMEM VYŠLA HVĚZDA."

Poslech vánočního pohádkového příběhu a rozhovor o vyslechnutém příběhu, společně nezamyslíme nad 

tím, co nám příběh sděluje. Dále si budeme povídat o tom ,co pro nás vánoční svátky znamenají a jak je 

prožíváme .

,, JAK TO CHODÍ O VÁNOCÍCH,ANEB VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ."

Společně si vyzkoušíme některé lidové zvyky a tradice (krájení jablíčka)zahrajeme si hru Kdo má stříbrný oříšek, Ozvi se mi pes.

,,O ŠESTI KOUZELNÝCH VLOČKÁCH." Poslech vánočního příběhu s dětským hrdinou následný rozhovor 

s dětmi, co mají na vánočních svátcích rádi .Na co se nejvíce těší.

,, TALÍŘ VÁNOČNÍCH CHUTÍ."

Zahrajeme si hru ve které si procvičíme jeden z poznávacích smyslů (chuť).

Pomocí chutě a vůně budeme rozeznávat, co je sladké, slané, kyselé.

VYCHÁZKA NA PRAŽSKÝ HRAD-PROHLÍDKA VÁNOČNÍ VÝZDOBY,SLAMĚNÝCH JESLIČEK.


              O BABCE MEDUŇCE A DĚDKOVI ŘEPÍKOVI

              ANEB ,CO NÁM VYROSTLO NA ZAHRÁDCE.
OD 21.9. - 25.9.
CÍLE: Co je to zelinářská zahrada, a co se na ní dá pěstovat.
Jaké druhy ovoce a zeleniny známe, poznáváme podle vzhledu ,chuti, vůně.
Seznámit děti s činností zahradníka, jaké nástroje k práci potřebuje.
Procvičování jemné motoriky při práci s papírem.
Seznamovaní dětí se širším okolím naší školky.
Vést děti k dodržování pravidel při vycházkách , dbát na správné chování na
přechodu.
Vést děti k pozorování přírody , všímat si změn v přírodě a změn počasí s
končícím létem.
NABÍDKA ČINNOSTÍ
,, O BABCE MEDUŇCE A DĚDKOVI ŘEPÍKOVI."
Poslech pohádky z kouzelné skříně, rozhovor se skřítkem Všetečkou o příběhu.
,, CO ROSTE NA ZAHRÁDCE."
Didaktická hra s obrázky - procvičujeme poznávání a pojmenování jednotlivých druhů ovoce a zeleniny.
,,KOŠÍK PLNÝ ZELENINY A OVOCE PRO SKŘÍTKA."
Papírová koláž, práce s barevným papírem, nalepování drobných kousků do tvaru ovoce nebo zeleniny.
,,HONIČKA BABKY A DĚDKA."
Procvičovat reakci na zvukový signál, běh za vedoucím dítětem.Seznamování s novou pohybovou hrou , respektovat pravidla hry.
,, O POSLEDNÍ VLAŠTOVCE."
Poslech a práce s pohádkovým příběhem, povídáme si, kteří ptáci odlétají do teplých krajin a proč.
,, VLAŠTOVIČKO LEŤ."
Rytmizace známých říkadel (Byla jedna....,), rytmy s vůní povidel - říkanka s pohybovým doprovodem.
Seznámení s písničkou o vlaštovce ,společně se ji naučíme zazpívat.

,, KDO POLETÍ PŘES MOŘE."
Pomocí didaktické hry upevňujeme poznatky o životě ptáků, kteří kam a kdy odlétají.
Práce s předškoláky.
Činnosti zaměřené na procvičování určování první hlásky ve slově.
Určování počtu slabik a jejich grafického záznamu.
Při grafomotorických činnostech dbát na správné držení tužkyBYLA JEDNA POHÁDKA

OD 7.9. - 18.9. 2020

CÍLE: Vést děti k utváření pěkných vztahů mezi sebou navzájem, aby

nám spolu bylo dobře.

Učit se rozeznávat hlásku na začátku slova ,objevovat délku

slov vytleskáváním.

Vytvářet vztah dítěte k prostředí kde žije, co se nám líbí, a co

bychom zde mohli ještě vylepšit.

Zpívat společně s učitelkou v přirozené hlasové poloze.

Upevňovat orientaci v prostředí MŠ a jejím blízkém okolí.

Rozvíjíme rytmické cítění, fantazii a sluchové vnímání.

Učit se reagovat na daný signál, zařadit se do kruhu, reagovat

na hudbu rytmickým pohybem.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

,,SKŘÍTEK VŠETEČKA."

Seznámení s pohádkovou postavou skřítka z kouzelné skříně a poslech úvodního příběhu.Úvodní část celoročního projektu.

,,PŮJDEM SE SKŘÍTKEM DOKOLA."

Různé hry se jmény, procvičujeme si hrou znalost jmen svých kamarádů.

,,JAK TO CHODÍ VE ŠKOLCE."

Upevňujeme pravidla správného chování - využijeme hry ,,Skřítek řekl, že se smí......, nesmí.....". - děti určují ,co je pravdivé a nepravdivé tvrzení.

,,PĚJME PÍSEŇ DOKOLA."

Hudební hra s hádankami - procvičujeme hudební a rytmické dovednosti dětí.

,,VE ŠKOLCE JSME JAKO DOMA."

Procvičování orientace ve školce i blízkém okolí, při činnostech využít pohádkové postavy skřítka Všetečky

,,PALEČEK A JEHO KAMARÁDI."

Poslech první pohádky z kouzelné skříně skřítka Všetečky - rozhovor se skřítkem o ději, jak se postavy v pohádce chovaly k sobě navzájem.

,,HRAJEME SI S POHÁDKOU."

Pohádku o Palečkovi si zkusíme společně zahrát, zopakujeme si pořadí jednotlivých postav ,nakreslit jednotlivé postavy ,které v pohádce vystupují.


Vážení rodiče,

rádi bychom vás zde seznámili s celoročním projektem,který jsme si pro děti letos ve žluté třídě připravili.Poutavou formou a pomocí pohádkových příběhů budeme děti seznamovat s přírodou,s životem zvířat,rostlin.Společně se budeme vydávat objevovat krásné historické okolí naší školky.Také budeme rozvíjet a upevńovat další vědomosti a dovednosti,nezapomeneme ani u starších dětí na přípravu na jejich nástup do základní školy.

CELOROČNÍ PROJEKT
POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKEM VŠETEČKOU.

ANOTACE:

V průběhu celého školního roku bude děti provázet pohádková postava

skřítka Všetečky, který je bude seznamovat s pohádkami ze své kouzelné skříně. Pohá

dky budou tematicky propojeny s integrovanými bloky ,které jsou obsaženy ve vzdělávacím obsahu ŠVP. Pohádkové příběhy budou využity

k plánování didaktických řízených činností, vycházek a her.

ZÁMĚR PROJEKTU:

Pomocí pohádkových příběhů a práce s textem pohádek budeme dětem

rozšiřovat vědomosti o okolním světě, o přírodě a jejích změnách

rozvíjet fantazii ,představivost a tvořivost

upevňovat a vytvářet vztahy ke kamarádům a k sobě navzájem

posilovat vzájemnou ohleduplnost, respektovat a být respektován


Vážení rodiče a milé děti.
Prázdniny jsou za námi a my vás vítáme ve žluté třídě.Už se na vás všechny těšíme a doufáme,že si spolu užijeme mnoho zábavy a legrace.Budeme také společně objevovat svět,přírodu a mnoho dalších věcí.Také k nám přijdou noví kamarádi,kterým určitě rádi se vším pomůžete.

Vaše paní učitelky Ivana Dittrichová a Monika Mothejzíková


Oblasti práce s dětmi v povinném předškolním vzdělávání:
Rozvoj jemné i hrubé motoriky
      Činnosti s drobným materiálem
      Pracovní a výtvarné činnosti, kreslení a stříhání
Rozvoj grafomotorických dovedností
       Uvolňování ruky a správné držení tužky
       Různé druhy čar prováděné různými nástroji
       Rozvoj koordinace ruka-oko
Rozvoj předmatematické gramotnosti
       Hry na orientaci v prostoru a rovině
       Porovnávání množství
       Vyhledávání předmětů se společnou vlastností
       Činnosti na rozvoj pravolevé orientace
Rozvoj funkcí potřebných pro zvládnutí čtení a psaní
        Hry na rozvoj zrakového vnímání a rozlišování zrakové paměti, postřehu a pozornosti
        Vyhledávání hlásek ve slovech
        Aktivity podporující rozvoj myšlení
Sociální a pracovní zralost
        Podporujeme sebejistotu, schopnost pracovat a myslet samostatně
        Logopedická prevence
        Dechová cvičení
        Rytmizace říkadel
        Rozvoj slovní zásoby