2. Veverky


Milé děti, milí rodiče,

vítáme Vás na stránce naší třídy, na kterou budeme vkládat informace, aktuality a fotografie, týkající se naší třídy. 

Těšíme se na setkání - třídní učitelky Renata Lukešová a Jana Majorová.MÁME SE RÁDI - MOJE RODINA A KAMARÁDI

13.9. - 24.9. 2021

CÍLE

Rozvíjet prostorovou orientaci, umět se pohybovat ve skupině dětí.

Procvičovat rovnováhu, obratnost, reagovat na signál.

Učit se vést rozhovor, naslouchat, vyčkat až druhý dokončí myšlenku.

Rozvíjet slovní zásobu a správné vyjadřování.

Upevňovat u dětí pravidla chování ve vztahu k druhým dětem i dospělým, ve třídě i rodině.

Všímat si ostatních, vnímat jejich pocity.

Mít představu o tom, kdo patří do mé rodiny, rodiče i prarodiče.

Procvičovat jemnou motoriku, správné držení kreslícího náčiní, lžíce.

Vnímat okolní prostředí, všímat si změn v přírodě.


VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 • Vyprávění o rodině, sourozencích, kam jezdíme, jak si doma hrajeme, prarodiče - co s nimi podnikáme, moje role v rodině, řád, náš dům, můj pokojíček, hračky...
 • Společný rozhovor v kruhu na téma: " jaký je můj kamarád/ka, proč ho mám rád, co se mi na něm líbí ... Použití celých vět, přídavných jmen.
 • Opakování pravidel naší třídy, uklízení hraček, co se nedělá ve školce, co by se stalo kdyby....někdo neposlechl, odešel.....
 • Nácvik písně Má maměnka cosi má, opakování písní z první třídy, doprovod na DHN
 • Vybarvení předkresleného obličeje maminky, nácvik správného držení kreslícího náčiní
 • • Pracovní list "Nakresli jak se kamarádi usmívají"
 • Cvičení na lavičce, chůze, přitahování, běh za vedoucím ve skupině, překážková dráha
 • Pohybová hra "Na lepidlo" k procvičení spolupráce, pohotovosti (Děti se pohybují po prostoru a na signál se musí rychle spojit "slepit" prsty s ostatními, počet dětí, s kterými se slepí se mění dle instrukcí)
 • Tvorba společného třídního tabla - kresba autoportrétu, vybarvení podkladu, nalepování

Při pobytu venku využití školní zahrady- seznamování se s herními prvky, prostorem zahrady, tvořivé hry v písku.

Odpolední činnosti

Při příznivém počasí pobyt na zahradě.

Vybarvování tematických omalovánek.

Opakování dopoledních bloků.VÍTÁME VÁS ZASE VE ŠKOLCE

1.9. - 10.9. 2021

CÍLE

Seznamovat se s prostředím nové třídy.

Opakovat si společná pravidla a denní rytmus ve školce.

Vyjadřovat své zážitky a prožitky z prázdnin.

Seznamovat se s novými dětmi ve třídě.


VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 • Společné rozhovory na témata: "Jak jsem se měl/a o prázdninách, co zajímavého jsem viděl/a...
 • Kresba na téma "Co jsem prožil/a o prázdninách" - kresba fixem, pastelkou.
 • Hry - poznáváme a hledáme své kamarády, učíme se znát jejich jména.
 • Opakování pravidel a denního rytmu v MŠ
 • Zpěv písniček, recitace říkadel a básniček.
 • Volná hra a seznamování se s hračkami ve třídě.

Pobyt venku na školní zahradě - využití herních prvků, opakování bezpečnostních pravidel při pobytu na zahradě (přizpůsobíme stavu počasí)

Odpolední činnosti:

Poslech pohádky při odpočinku na lehátku.

Opakování dopoledních bloků.


INFORMACE K ADAPTACI PRO RODIČE DĚTÍ, NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DO NAŠÍ TŘÍDY!

Vážení rodiče,

nástup dítěte do mateřské školy je velkou změnou nejen v životě dítěte, ale i celé rodiny. Přestože některé děti již nějakou skupinu dětí navštěvovaly, nástup do mateřské školy je vždy specifický. Děti vstupují do nového prostředí, kde je třeba respektovat určitá pravidla, do nového režimu dne, ale zejména do většího společenství dětí. Vždy je na vašem zvážení, jak budete chtít svému dítěti toto obtížné období usnadnit.

Na základě svých zkušeností a znalosti psychického vývoje dětí v tomto období jsme připravily tento harmonogram:

Harmonogram adaptace dětí v mateřské škole

1. týden

ST  1. 9.     7:30-8:30 hod. pobyt dětí s rodiči

ČT  2. 9.   8-9 hod. pobyt dětí již bez rodičů se svačinou

PÁ  3. 9.   8-10 hod. pobyt dětí se svačinou

2. týden

PO  6. 9.   8-10 hod. pobyt dětí se svačinou

ÚT  7. 9.   8-12 hod. pobyt dětí se svačinou a obědem

ST  8. 9.   8-12 hod. pobyt dětí se svačinou a obědem

ČT  9. 9.   8-12 hod. pobyt dětí se svačinou a obědem

PÁ  10. 9.  8-12 hod. pobyt dětí se svačinou a obědem

Tento časový plán je orientační, budeme se s vámi průběžně individuálně domlouvat podle reakcí jednotlivých dětí. Adaptace nových dětí v ostatních dvou třídách bude probíhat na základě individuální domluvy s jejich rodiči.

Vstup do mateřské školy je pro dítě velkou změnou a zásahem do psychického vývoje, proto je vhodné, abyste dle svých možností usnadnili dítěti adaptaci tím, že v 1. pololetí nebude zůstávat v mateřské škole do pozdních odpoledních hodin.

Nebojte se počátečních slziček při loučení s dítětem a neprodlužujte je. Budeme se snažit, aby si děti zvykly co nejdříve a aby se jim ve školce líbilo.

Třídní učitelky Jana a Renata


CO DĚTI POTŘEBIJÍ DO ŠKOLKY

Označené značkou či jménem:

Do třídy:

- pevné přezutí s protiskluzovou podložkou (nikoliv pantofle, boty typu crocs)

- pohodlné oblečení (tričko, tepláčky, legínky, sukně...)

- případě odpoledního spánku pyžamo či košilku

- dostatek náhradního oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, legínky či tepláky)

Na pobyt venku:

- Pohodlné oblečení podle počasí (teplákovou soupravu), děti se z pobytu venku převlékají zpět do oblečení, které mají do třídy.

Je nepřípustné, mít jedno oblečení na ven i do třídy!

Uložení věcí v šatně

- nahoru na skřínku - věci na pobyt venku v MŠ

- horní polička - náhradní oblečení uložené v tašce


Dříve než dítě nastoupí, mělo by mít zvládnuté tyto základní dovednosti:

- znát své jméno

- umět si říct, co chce nebo potřebuje

- pít z hrnečku i skleničky (lahve s dudlíkem do školky nenosíme)

- při jídle sedět u stolu

- používat lžíci k jídlu, umět se najíst (nemixovaná strava)

- umět nazouvat a vyzouvat obuv

- obléci se, s výjimkou zapínání a zavazování

- vysmrkat se a používat kapesník

- používat toaletu (nočníky a pleny do školky nepatří)

- umět si umýt ruce mýdlem

- utřít se do ručníku

- ujít kratší vzdálenosti během vycházky

Vašemu dítěti při adaptaci velmi pomůže, pokud bude v těchto úkonech samostatné. Přispěje to k jeho pocitu pohody v neznámém prostředí.

Naším i Vaším společným cílem je, aby si děti co nejdříve na školku zvykly a chodily k nám rády.

Těšíme se na Vaše děti! Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, obraťte se nás.