Zapojení do projektu


Šablony II.

Mateřská škola Parléřova se po dobrých zkušenostech s projektem Šablony zapojila do projektu Šablony II., který již byl pro školu schválen. Jeho název je "Spolupracujeme a inspirujeme se navzájem". Hlavním záměrem je personální podpora ve vzdělávání, určená především k podpoře dětí ohrožených školní neúspěšností. Dále je projekt zaměřen na profesní rozvoj pedagogů formou vzdělávání, ale i supervize a vzájemného sdílení zkušeností s pedagogy z jiných škol. K obohacení zkušeností dětí využijeme možnost zapojení odborníka do praxe, nebo zajímavých projektových dnů konaných v mateřské škole. svůj text...