Spolek rodičů


Pokyny pro platby členských příspěvků 2021/2022:


Číslo bankovního účtu SPOLKU RODIČŮ: 231004260/0600

Variabilní symbol: stejný jako u školného nebo stravného

Příspěvek za 2. pololetí - 1.000 Kč - splatnost do 31.3.20224.11.2021

Výsledky hlasování o výši členského příspěvku na školní rok 2021/2022


Výbor Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova navrhoval přijmout následující usnesení:

"Pro školní rok 2021/2022 činí členský příspěvek na každé dítě navštěvující MŠ Parléřova 1.000 Kč za pololetí."

Z celkového počtu 89 členů s výše navrhovaným usnesením:

a) SOUHLASILO - 67 členů

b) NESOUHLASILO - 20 členů

c) ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ - 2 členové


Na základě hlasování bylo usnesení PŘIJATO, a tedy:

Výše členského příspěvku na každé dítě pro školní rok 2021/2022 činí 1.000 Kč za pololetí.


Členům Spolku za účast na hlasování moc děkujeme :-)


Za výbor Spolku rodičů

Petra Václavíková, pokladník


Informace o Spolku rodičů MŠ Parléřova

1. Informace
31. 12. 2016 zaniklo SRPŠ MŠ Parléřova.
Od 1. 1. 2017 byl zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v souladu se zák. č.89/2012Sb., občanským zákoníkem, Spolek rodičů Mateřské školy Parléřova.

2. Stanovy
Stanovy Spolku rodičů si můžete prohlédnout v odkazu níže.

3.

Školní rok 2021/2022:

Členky výboru Spolku:

Předsedkyně: Markéta Radkovská - zástupce třídy "Mravenečci"
Členka: Kateřina Langhammer Měšťánková - zástupce třídy "Veverky"
Pokladník: Ing. Petra Václavíková - zástupce třídy "Sovičky"

Členky Spolku s poradním hlasem:

Michaela Jeřábková - zástupce třídy "Liščata"

4. Finance
Účet v MONETA Money bank- č. účtu je 231004260/0600
Na tomto účtu zůstaly uloženy finanční prostředky zrušeného SRPŠ, které jsou nyní k dispozici Spolku. Na tento účet mohou rodiče zasílat příspěvky, příp. peněžní dary.

5. Hospodaření s finančními prostředky
Finanční prostředky jsou použity na kulturní akce pro děti (divadla v MŠ, sezónní akce pro děti i rodiče atd.), na nákup hraček a dalších potřeb pro děti a nákup drobného vybavení do školy a na zahradu, které slouží dětem. Kromě pravidelných výdajů poskytuje Spolek finance i při nenadálých situacích.
Veškeré výdaje jsou řádně evidovány v účetnictví Spolku a kontrolovány členkami výboru Spolku.

Pokud by někdo z rodičů chtěl přispět finančním či movitým sponzorským darem, informace obdrží u ředitelky školy nebo hospodářky.