Spolek rodičů


Pokyny k platbám členských příspěvků - školní rok 2022/2023


Číslo bankovního účtu Spolku rodičů: 231004260/0600

Variabilní symbol: stejný jako pro stravné (není povinný)

Příspěvek za 1. pololetí - 1.000 Kč - splatnost do 30.11.2022

Příspěvek za 2. pololetí - 1.000 Kč - splatnost do 31.3.2023

Poznámka pro platbu: jméno dítěte (v případě, že není uveden VS)


Informace o Spolku rodičů MŠ Parléřova

1. Informace
31. 12. 2016 zaniklo SRPŠ MŠ Parléřova.
Od 1. 1. 2017 byl zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v souladu se zákonem č. 89/2012Sb., občanským zákoníkem, Spolek rodičů Mateřské školy Parléřova.

2. Stanovy
Stanovy Spolku rodičů si můžete prohlédnout v odkazu níže.

3.

Školní rok 2022/2023:

Členky výboru Spolku:

Předsedkyně: Adriana Kvítková - zástupce třídy "Mravenečci"
Členka: Kateřina Langhammer Měšťánková - zástupce třídy "Liščata"
Pokladník: Petra Václavíková

Členky Spolku s poradním hlasem:

Michaela Jeřábková - zástupce třídy "Sovičky"
Markéta Radkovská - zástupce třídy "Veverky" 

4. Finance
Účet v MONETA Money bank- č. účtu je 231004260/0600
Na tomto účtu zůstaly uloženy finanční prostředky zrušeného SRPŠ, které jsou nyní k dispozici Spolku. Na tento účet mohou rodiče zasílat příspěvky, příp. peněžní dary.

5. Hospodaření s finančními prostředky
Finanční prostředky jsou použity na kulturní akce pro děti (divadla v MŠ, sezónní akce pro děti i rodiče atd.), na nákup hraček a dalších potřeb pro děti a nákup vybavení do školy a na zahradu, které slouží dětem. Kromě pravidelných výdajů poskytuje Spolek finance i při nenadálých situacích.
Veškeré výdaje jsou řádně evidovány v účetnictví Spolku a kontrolovány členkami výboru Spolku.

Pokud by někdo z rodičů chtěl přispět finančním či movitým sponzorským darem, informace obdrží u ředitelky školy nebo hospodářky.