Spolek rodičů


Informace o Spolku rodičů MŠ Parléřova

1. Informace
31. 12. 2016 zaniklo SRPŠ MŠ Parléřova.
Od 1. 1. 2017 byl zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v souladu se zákonem č. 89/2012Sb., občanským zákoníkem, Spolek rodičů Mateřské školy Parléřova.

2. Stanovy
Stanovy Spolku rodičů si můžete prohlédnout v odkazu níže.

3. Školní rok 2023/2024:

Členky výboru Spolku:

Předsedkyně: Adriana Kvítková - zástupce třídy "Veverky"

Členka: Markéta Radkovská - zástupce třídy "Liščata"

Pokladník: Petra Václavíková

Členky Spolku s poradním hlasem:

Lenka Šedivá Bárta - zástupce třídy "Mravenečci"

Michala Dušková - zástupce třídy "Sovičky"

4. Finance
Účet v MONETA Money bank- č. účtu je 231004260/0600
Na tomto účtu zůstaly uloženy finanční prostředky zrušeného SRPŠ, které jsou nyní k dispozici Spolku. Na tento účet mohou rodiče zasílat příspěvky, příp. peněžní dary.

5. Hospodaření s finančními prostředky
Finanční prostředky jsou použity na kulturní akce pro děti (divadla v MŠ, sezónní akce pro děti i rodiče atd.), na nákup hraček a dalších potřeb pro děti a nákup vybavení do školy a na zahradu, které slouží dětem. Kromě pravidelných výdajů poskytuje Spolek finance i při nenadálých situacích.
Veškeré výdaje jsou řádně evidovány v účetnictví Spolku a kontrolovány členkami výboru Spolku.

Pokud by někdo z rodičů chtěl přispět finančním či movitým sponzorským darem, informace obdrží u ředitelky školy nebo hospodářky.