Spolek rodičů


Výsledky hlasování o proplacení práce spojené s výměnou koberce v modré třídě (Sovičky)

Současný výbor Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova navrhoval přijmout následující usnesení:

"Spolek rodičů zafinancuje ze svých finančních rezerv kromě nákupu nového koberce do modré třídy (Sovičky) také práci spojenou s odstraněním starého koberce a položením koberce nového."

S výše navrhovaným usnesením:

a) SOUHLASILO - 54 členů

b) NESOUHLASILO - 0 členů

c) ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ - 0 členů.


Na základě hlasování bylo usnesení PŘIJATO.

Členům Spolku za účast na hlasování moc děkujeme :-)

Výbor Spolku rodičů


Výsledky hlasování o nové člence výboru Spolku rodičů

Současný výbor Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova navrhoval přijmout následující usnesení:

"S účinností od 1.9.2021 se novou členkou výboru Spolku rodičů MŠ Parléřova stává Kateřina Langhammer Měšťánková."

S výše navrhovaným usnesením:

a) SOUHLASILO - 50 hlasů

b) NESOUHLASILO - 39 hlasů

c) ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ - 1 hlas


Na základě hlasování bylo usnesení PŘIJATO.

Členům Spolku za účast na hlasování moc děkujeme :-)

Výbor Spolku rodičů


Výsledky hlasování o výši členského příspěvku na školní rok 2020/2021

Výbor Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova navrhoval přijmout následující usnesení:

"Pro školní rok 2020/2021 činí členský příspěvek na každé dítě navštěvující MŠ Parléřova 700 Kč za pololetí."

S výše navrhovaným usnesením:

a) SOUHLASILO - 59 hlasů

b) NESOUHLASILO - 30 hlasů

c) ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ - 1 hlas


Na základě hlasování bylo usnesení PŘIJATO, a tedy:

Výše členského příspěvku na každé dítě pro školní rok 2020/2021 činí 700 Kč za pololetí.

Členům Spolku za účast na hlasování moc děkujeme :-)


Za výbor Spolku rodičů

Petra Václavíková, pokladník


Informace o Spolku rodičů MŠ Parléřova

1. Informace
31. 12. 2016 zaniklo SRPŠ MŠ Parléřova.
Od 1. 1. 2017 byl zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v souladu se zák. č.89/2012Sb., občanským zákoníkem, Spolek rodičů Mateřské školy Parléřova.

2. Stanovy
Stanovy Spolku rodičů si můžete prohlédnout v odkazu níže.

3.

Školní rok 2021/2022:

Členky výboru Spolku:

Předsedkyně: Markéta Radkovská - zástupce třídy "Veverky"
Členka: Kateřina Langhammer Měšťánková - zástupce třídy "Veverky"
Pokladník: Ing. Petra Václavíková - zástupce třídy "Sovičky"

Členky Spolku s poradním hlasem:

Michaela Jeřábková - zástupce třídy "Liščata"; Kristýna Zika - zástupce třídy "Mravenečci"

4. Finance
Účet v MONETA Money bank- č. účtu je 231004260/0600
Na tomto účtu zůstaly uloženy finanční prostředky zrušeného SRPŠ, které jsou nyní k dispozici Spolku. Na tento účet mohou rodiče zasílat příspěvky, příp. peněžní dary.

5. Hospodaření s finančními prostředky
Finanční prostředky jsou použity na kulturní akce pro děti (divadla v MŠ, sezónní akce pro děti i rodiče atd.), na nákup hraček a dalších potřeb pro děti a nákup drobného vybavení do školy a na zahradu, které slouží dětem. Kromě pravidelných výdajů poskytuje Spolek finance i při nenadálých situacích.
Veškeré výdaje jsou řádně evidovány v účetnictví Spolku a kontrolovány členkami výboru Spolku.

Pokud by někdo z rodičů chtěl přispět finančním či movitým sponzorským darem, informace obdrží u ředitelky školy nebo hospodářky.