4. Sovičky

Ve třídě Soviček navážeme na znalosti a dovednosti z předchozích tří let. V kolektivu vzájemně se respektujících vrstevníků, v atmosféře radosti a pohody, budeme společně objevovat, zkoumat, vyprávět, zpívat, výtvarně tvořit, tančit, cvičit, učit se hrou. Naším cílem je všestranně připravit děti  na bezproblémový vstup do základní školy. Být spolu nás baví!


Každý všední den se těšíme na nová školková dobrodružství !
Třídní učitelky Dáša Faltusová s Laďkou Svobodovou, asistentka pedagoga Kristýna Hrdinová

Vážení rodiče, 

nyní veškeré informace  vkládáme na Twigsee. Můžete operativněji sledovat vzdělávací činnosti i dění ve třídě, které často doplňujeme aktuálními fotografiemi. Též vidíme, kdo si info přečetl...

Pokud byste se zajímali o vzdělávací výsledky svého dítěte, můžeme si domluvit individuální schůzku.

Koncem roku by již bylo vhodné začít se zamýšlet nad tím, zda mají vaše děti předpoklad zvládnout nástup školní docházky bez problémů. Je třeba, aby děti byly zralé nejen mentálně, ale i sociálně. 

25.9.

Nosným tématem minulého týdne měla být Praha, město kde žiji. Ondra však přinesl knihu Gruffalo a jak jsme zjistili,  ve třídě máme kostým hlavního hrdiny této knihy. Změna plánu byla jasná. Knížku jsme si společně přečetli, prohlédli ilustrace  a pustili se do kostýmované dramatizace. Nenašel se  nikdo, kdo by si nechtěl zahrát. Děti si mimo jiné mohly potrénovat solový přednes před ostatními. Nutno podotknout, že se všechny zhostily svých rolí bez ostychu. Následující den přinesla Mína ještě 2.díl o malé Gruffalince. Společně jsme si díky příběhu zamysleli nad tím, že i malé zvířátko může přelstít obra.

Zbytek týdne jsme věnovali Karlovu mostu i legendě o Bruncvíkovi. Zaznělo i jméno nositele naší ulice Petra Parléře. Můžete se dětí zkusit zeptat, kdo to byl a co má společného s Karlovým mostem.

Také  jsme se seznámili s písničkou Kluci prostě na Karlově mostě.... s doprovodem klavíru a rytmických vajíček (proč jsem zvolila zrovna ta, vám je jistě jasné).

Prstová cvičení nám opět posloužila k uvolnění ruky, správný úchop tužky bylo možné sledovat

při ztvárnění zážitků dětí z vyprávění o Karlově mostě a Bruncvíkovi.

Na lavičce jsme si procvičili přitahování soupaž, přeskoky a chůzi po úzké rovině. Na žíněnce kotoul vpřed.


24.9.  Od nynějška budeme k rychlé komunikaci využívat Twigsee, zde vám budu vyvěšovat pouze týdenní souhrn naší vzdělávací práce s dětmi.  Jak už jste si jistě všimli, nový komunikační systém nám umožňuje okamžitou komunikaci, průběh řízené činnosti s dětmi hned vidíte na fotkách. Ty již do galerie na webu vkládat nebudeme.17.9.

Minulý týden jsme se zabývali předmatematickými dovednostmi. Zakreslovali jsme si do mapy okolí cesty z domova ke školce a učili se tak orientovat v prostoru. Zopakovali jsme adresy a zjistili, kdo musí doma potrénovat.  Hráli jsme hru autobus, při které děti procvičovaly číselnou řadu. Při počítání vystoupivších a nastoupivších cestujících se učily sčítat, odčítat a porovnávat. Další prstová cvičení nám pomáhala trénovat jemnou motoriku. Čtvrtečního deštivého dne jsme využili k seznámení s další výtvarnou  technikou - frotáží pomocí bublinkové folie. Vznikly krásné obrázky s děštníky a potěšit se jimi můžete na nástěnce v šatně. Nezapomněli jsme ani na rozšiřování jazykových a kooperativních dovedností. Děti společně vymýšlely příběh řetězovým přidáváním vět tak, aby došly k nějaké pointě. Následně  jeho části  ztvárnily kreslením  . Výslednou "knihou" se můžete pobavit před třídou a v šatně.  Jak se říká_ v zdravém těle zdravý duch_a tak jsme  při rozcvičkách jsme rozhýbali těla a protahovali všechny svalové skupiny. Což mi připomíná, že pokud máte zájem o kurz ledního bruslení, můžete se zapsat na nástěnce před třídou.

V úterý 27.9. se  s dětmi zúčastníme komentované prohlídky Bílkovy vily. Prosíme, vstupné za program 1OKč uhraďte ve třídě. 
11.9.

Pár prvních dnů máme za sebou....Vypadalo to, že se všichni vzájemně rádi vidíme. Bez problémů se

do našeho kolektivu připojily 4 děti ze třídy Veverek. Povídali jsme si o prázdninách, nakreslili si o nich obrázky do stříkaného podkladu. Seznámili jsme se s pravidly předškolní třídy a připomněli si ta, která již známe. Pomocí motivační říkanky jsme si zopakovali správný úchop tužky, kterému se letos budeme intenzívně věnovat. Též pomocí prstové říkanky Rodina se dětem snažíme usnadnit pozdější počátky psaní. Předmatematické dovednosti si děti procvičily při řazení obrázků podle časové posloupnosti. Jednalo se o obrázky životního cyklu Jak roste holka, jak roste kluk. Děti rozhodovaly, co je dříve, co později. Děti se také seznámily s novou výtvarnou technikou - kresbou špejlí námáčenou v tuši

s následným kolorováním vodovými barvami. Vznikly krásné obrazy vašich rodin. některé jsou již

 v "rámečcích" vystaveny na chodbě před třídou.

Velmi zajímavá byla práce dětí ve skupinách. Hodně těžké se jevilo samostatně si mezi sebou rozdělit úkoly tak, aby splnily zadání učitelky. Děti také mohly zjistit, že ne vždy je lehké být ve skupině ve vedoucí roli :-) Týmové práci se letos budeme  hodně věnovat. Děti si vyzkoušejí jak vedoucí, tak podřízené roli a naučí se posoudit, co jim lépe vyhovuje a proč.

27.8.

Pozdrav

Milí rodiče, milé děti,

uvidíme se 1.9. ve třídě Soviček! Moc se na vás těšíme! Dáša, Laďka, Kristýna


Upozorňujeme na nový systém oznamování odpoledního pobytu ve školce. Děti, které budou ve školce až do odpoledne, nenajdou značku v šatně. Pokud budou aktuální den odcházet domů až po odpoledním odpočinku, vyberete značku v košíčku u dveří ve třídě a zasunete do spacího panelu tamtéž.


Penály

 U předškoláků se nám velmi  osvědčilo, když si přinesli vlastní penál s pastelkami. Učili se tak postarat o své věci. V letošním roce nás čeká intenzívní příprava na školu. Uvítáme, pokud dětem budete moci nějaký pořídit. Děkujeme za spolupráci.


 Nadstandardní aktivity

Ve školním roce 2022-23 plánujeme nabídnout předškolákům (tj. děti s odkladem školní docházky a ty, které do 31.8. 2023 dovrší 6 let) následující nadstandardní aktivity:

Angličtinu - pondělí dopoledne- dotováno Prahou 6

Keramiku - úterý odpoledne - 3 skupiny - rodiče budou informováni o spuštění přihlášek 5.9. na třídních schůzkách

Dále:

Gymnastiku pro všechny děti ze třídy Liščat a Soviček

- středa dopoledne


 

.