Platby


Číslo účtu: 3938061/5500


Zákonní zástupci jsou povinni měsíčně platit úplatu za předškolní vzdělávání dětí s výjimkou dětí, které plní povinnou předškolní docházku.

Ve školním roce 2020/2021 činí úplata za předškolní vzdělávání 701 Kč měsíčně se splatností vždy do desátého dne stávajícího měsíce.


Úplata za školní stravování probíhá zálohově, vždy do desátého dne stávajícího měsíce.

Pro školní rok 2020/2021 činí měsíční stravné 819 Kč pro děti 3-6 let a 966 Kč pro děti s odkladem školní docházky.