Platby


Číslo účtu mateřské školy: 39380610/2010


Zákonní zástupci jsou povinni měsíčně platit úplatu za předškolní vzdělávání dětí s výjimkou dětí, které plní povinnou předškolní docházku.

Ve školním roce 2021/2022 činí úplata za předškolní vzdělávání 695 Kč měsíčně se splatností vždy do patnáctého dne stávajícího měsíce.


Číslo účtu školní jídelny: 39380661/2010


Úplata za školní stravování probíhá zálohově, vždy do desátého dne stávajícího měsíce.

Pro školní rok 2021/2022 činí měsíční stravné 882 Kč pro děti 3-6 let a 966 Kč pro děti s odkladem školní docházky.