Platby


Číslo účtu mateřské školy: 39380610/2010 - pro platbu školného

Zákonní zástupci jsou povinni měsíčně platit úplatu za předškolní vzdělávání dětí s výjimkou dětí, které plní povinnou předškolní docházku.

Ve školním roce 2022/2023 činí úplata za předškolní vzdělávání 603 Kč měsíčně se splatností vždy do patnáctého dne stávajícího měsíce.


Číslo účtu školní jídelny: 39380661/2010 - pro platbu stravného

Úplata za školní stravování probíhá zálohově, vždy do desátého dne stávajícího měsíce.

Pro školní rok 2022/2023 činí měsíční stravné 882 Kč pro děti 3-6 let a 966 Kč pro děti s odkladem školní docházky.