Platby


Číslo účtu mateřské školy: 39380610/2010 - pro platbu školného

Zákonní zástupci jsou povinni měsíčně platit úplatu za předškolní vzdělávání dětí s výjimkou dětí, které plní povinnou předškolní docházku.

Ve školním roce 2023/2024 činí úplata za předškolní vzdělávání 684,- Kč měsíčně se splatností vždy do patnáctého dne stávajícího měsíce.


Číslo účtu školní jídelny: 39380661/2010 - pro platbu stravného

Úplata za školní stravování probíhá zálohově, vždy do desátého dne stávajícího měsíce.

Pro školní rok 2023/2024 činí měsíční stravné 945,- Kč pro děti 3-6 let a 1.029,- Kč pro děti s odkladem školní docházky.