Pedagogický sbor


V naší mateřské škole působí stabilizovaný tým pedagogických pracovnic a z velké části neměnný tým provozních zaměstnankyň, který je v bezproblémovém zajištění vzdělávání neméně důležitý.

1. Mravenečci

Ivana Dittrichová

Bc. Monika Mothejzíková, MBA

Laura Krixová

Zuzana Grundzová (asistent pedagoga)

2. Veverky

Jana Duffková

Bc. Jiřina Adolfová

Petra Sechovcová (asistent pedagoga)

3. Liščata

Bc. Jana Majorová

Bc. Petra Kanclířová

Petra Dumská (asistent pedagoga)

4. Sovičky

Dagmar Faltusová

Ladislava Svobodová

Kristýna Hrdinová (asistent pedagoga)

Asistent pedagoga pomáhá ve třídách  s dětmi ohroženými školní neúspěšností (např. děti s odlišným mateřským jazykem než českým, s odkladem povinné školní docházky apod.).


Provozní zajištění

Pořádek ve škole zajišťují a udržují školnice a uklízečka se zkráceným úvazkem. Ty rovněž pomáhají učitelkám při oblékání dětí, ale i ve třídě, pokud to situace vyžaduje.

Školnice: Michaela Rejl Jerneková
Uklízečka: Lucie Zemanová

Úsek školního stravování tvoří vedoucí školní jídelny (která zároveň působí ve škole jako hospodářka), vedoucí kuchařka a kuchařky se zkráceným úvazkem.

Vedoucí školní jídelny: Ing. Petra Václavíková

Vedoucí kuchařka: Ilona Tylichová

Kuchařky: Ludmila Kopčíková, Jana Ritschelová