Pedagogický sbor


V naší mateřské škole působí stabilizovaný tým pedagogických pracovnic a z velké části neměnný tým provozních zaměstnankyň, který je v bezproblémovém zajištění vzdělávání neméně důležitý.

1. Mravenečci

Jana Duffková

Adéla Saifrtová

3. Liščata

Dagmar Faltusová
Ladislava Svobodová

Kristýna Hrdinová (asistent pedagoga)

2. Veverky

Bc. Jana Majorová

Renáta Lukešová

Iva Kalousová (asistent pedagoga)

4. Sovičky

Ivana Dittrichová

Bc. Monika Mothejzíková, MBA

Denisa Morkovinová

Petra Dumská (asistent pedagoga)

Asistent pedagoga pomáhá ve třídách  s dětmi ohroženými školní neúspěšností (např. děti s odlišným mateřským jazykem než českým, s odkladem povinné školní docházky apod.). Jedná se o pozici hrazenou z projektu Šablony II.


Provozní zajištění

Pořádek ve škole zajišťují a udržují školnice a uklízečka se zkráceným úvazkem. Ty rovněž pomáhají učitelkám při oblékání dětí, ale i ve třídě, pokud to situace vyžaduje.

Školnice: Petra Sechovcová
Uklízečka: Lucie Zemanová

Úsek školního stravování tvoří vedoucí školní jídelny (která zároveň působí ve škole jako hospodářka), vedoucí kuchařka a kuchařky se zkráceným úvazkem.

Vedoucí školní jídelny: Ing. Petra Václavíková

Vedoucí kuchařka: Ilona Tylichová

Kuchařky: Ludmila Kopčíková, Jana Ritschelová