Pedagogický sbor


V naší mateřské škole působí stabilizovaný tým pedagogických pracovnic a z velké části neměnný tým provozních zaměstnankyň, který je v bezproblémovém zajištění vzdělávání neméně důležitý.

Červená třída:

Bc. Jana Majorová

Renata Lukešová

Zuzana Nepevná (školní asistentka)

Zelená třída:

Dagmar Faltusová

Ladislava Svobodová

Kristýna Hrdinová (asistent pedagoga)

Žlutá třída:

Ivana Dittrichová

Bc. Monika Mothejzíková, MBA

Denisa Morkovinová

Modrá třída:

Jana Duffková

Bc. Jiřina Adolfová


Školní asistentka pomáhá ve třídě nejmladších dětí, ale může působit také ve třídě s dětmi ohroženými školní neúspěšností (např. děti s odlišným mateřským jazykem, než českým, s odkladem povinné školní docházky apod.) Jedná se o pozici hrazenou z projektu Šablony II.


Provozní zajištění

Pořádek ve škole zajišťují a udržují školnice a uklízečka se zkráceným úvazkem. Ty rovněž pomáhají učitelkám při oblékání dětí, ale i ve třídě, pokud to situace vyžaduje.

Školnice: Petra Sechovcová
Uklízečka: Lucie Zemanová

Úsek školního stravování tvoří vedoucí školní jídelny (která zároveň působí ve škole jako hospodářka), vedoucí kuchařka a kuchařky se zkráceným úvazkem.

Vedoucí školní jídelny:
Ing. Petra Václavíková


Vedoucí kuchařka:
Hana Wágnerová


Kuchařky:
Ludmila Kopčíková
Jana Ritschelová
Lucie Zemanová