Červená třída

V Červené třídě vytváříme dětem prostředí klidu, bezpečí a důvěry, aby co nejlépe zvládly adaptaci na nové prostředí. V rámci hry děti postupně povedeme k osvojení pravidel soužití ve třídě. Budeme podporovat sounáležitost a ohleduplnost k ostatním dětem ve třídě.

10.1.2021

Milé děti, milí rodiče,

moc vás všechny zdravíme a věříme, že se uvidíme co nejdříve. Karanténa v MŠ nám bohužel dočasně znemožnila společné setkávání, a proto vám nabízíme několik námětů na pokusy s ledem, sněhem a vodou, které si můžete doma společně vyzkoušet.

Pozdravy posílají Jana, Renata a Zuzka

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10120743066-sikulove/416234100081034/obsah/510291-pokus-s-ledem

https://mamadodeste.cz/nase-experimenty-tri-pokusy-s-vodou-pro-nejmensi/

https://www.hrajemesijinak.cz/2017/01/domaci-pokusy-s-ledem-snehem-vodu.htmlZIMA A ZIMNÍ RADOVÁNKY 

4.1. - 29.1. 2021 

CÍLE 

Hovořit v jednoduchých větách, umět popsat zážitek, událost. 

Posilovat sebeobsluhu při oblékání, poznat své oblečení. 

Rozvíjet obratnost a pohotovost. 

Porovnávat počet prvků ve dvou souborech, určit kde je více - méně, orientovat se v číselné řadě do tří. 

Umět se přizpůsobit změnám, přijímat drobný neúspěch. 

Chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se a vyjednávat. 

Seznamovat se s novými výtvarnými technikami, učit se rozlišovat teplé a studené odstíny barev. 

Experimentovat s vodou a různými materiály. 

Poznávat typické znaky a projevy zimního období. 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 

• Rozhovory v kruhu na témata: "Projevy zimního počasí - mráz - jak kreslí na oknech, co je sníh, led, rampouch, co můžeme ve sněhu dělat - sněhuláci, koulovačka, zimní sporty, zimní sportovní potřeby, zážitky z rodinných aktivit, jak se v zimě oblékáme, proč si musíme chránit hlavu a ruce, nohy... 

• Poslech příběhu o třech králích, dramatizace se zpěvem koledy "My tři králové..." 

• Výroba papírových králů, dokreslování, dolepování 

• Obrázek "Jak kreslí mráz na okna" kombinovaná výtvarná technika nanášení tuše s vodou a soli na čtvrtku. 

• Pokusy s ledem - vložení různých věcí do kelímku s vodou, popřípadě obarvení vody a následné zamrazení (dle počasí). 

• Poslech příběhu o Mumíncích "Zasněžený salon", následné domýšlení konce příběhu, navržení alternativních řešení situace. 

• Grafomotorické cvičení "Sněhulák" - procvičování kruhu, šikmá čára - sáňky jedou dolů 

• Pracovní list "Sněhuláci" - spočítat sněhuláky ve skupinách a dokreslit je tak, aby jich bylo všude stejně. 

• Seznámení s novou písničkou "Zima", doprovod triangl, rolničky 

• Seznámení s výtvarnou technikou " Frotáž - sněhové vločky" doplněnou vybarvenou a vystřiženou omalovánkou dle výběru dětí. 

• Cvičení inspirované pohyby sportovců např. při lyžování, sáňkování atd. využití molitanových kostek. 

• Zdolávání překážkové dráhy - soutěž dvou družstev. 

• Hod na cíl papírovou sněhovou koulí. 

• Osvojení básniček s tématem zimy a sáňkování - viz nástěnka. 

• Pohybová hra "Na mrazíka" procvičování pohotovosti, prostorové orientace. Využití barev na obličej. 

• Soutěž v co nejrychlejším oblékání před vycházkou "Nejrychlejší holka, kluk". 

• Poslech zimních pranostik a hádanek. 

• Vybarvování omalovánek s tématikou zimního oblečení. 

Vycházka do areálu Strahovského kláštera, prohlídka betlému. 

V případě vhodného počasí bobování na školní zahradě a další zimní radovánky. 

Odpolední činnosti: 

Opakování dopoledních bloků.

Individuálně procvičování stříhání, manipulace s drobnými dílky (jemná motorika) 

Didaktické hry u stolečků - individuálně i ve skupinách.


TĚŠÍME SE NA VÁNOCE 

1.12. - 22.12. 2020 

CÍLE 

Srovnávat a třídit tvary, rozlišovat různé velikosti stejných tvarů. 

Rozvíjet jemnou motoriku - procvičovat používání různých pracovních nástrojů. 

Naučit se zpaměti krátký text či písničku. 

Procvičovat změny poloh a pohybů v prostoru třídy. 

Umět se dělit s ostatními. 

Spoluprožívat sváteční atmosféru s ostatními dětmi, pokusit se své pocity vyjádřit (verbálně, gesty, výtvarnými prostředky...) 

Poznávat zvyky kraje spojené s předvánočním obdobím. 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 

• Poslech vánočních příběhů, následný rozhovor o slyšeném a vyprávění vlastních zážitků

 • Překážková dráha - cesta do pekla a do nebe (prolézání tunelu, přelézání molitanových kostek, chůze po laně...)

 • Logopedické cvičení - procvičování hybnosti jazyka (blekotáme jako čerti, vyplazujeme jazyk... 

• Výroba papírového Mikuláše - stříhání, vybarvování, skládání, dolepování, zdobení raznicemi 

• Říkanka s pohybem "Jako čerti v pekle" - slouží jako relax, odreagování od negativních emocí až po zklidnění 

• Grafomotorické cvičení -vodorovná vlnovka "Jak letí anděl" 

• Výroba vánočního přáníčka - práce s papírem a lepidlem, využití papírových i textilních dekoračních materiálů. 

• Zdobení vánočních perníčků polevou - trpělivost a jemná práce rukou 

• Písničky a říkanky s mikulášskou a vánoční tematikou. (Zimní, Čertovská polka, Čerte, čerte, čertíku) 

• Výroba vánočního dárečku pro rodiče (překvapení ☺ )

 • Zdobení stromečku z papíru 

• Didaktické hry u stolečků (procvičování pozornosti, postřehu, zrakového vnímání ...) 

• Obrázek Kapr" vybarvování 

• Společné chvilky u stromečku -vánoční zvyky (krájení jablíčka, pouštění lodiček ...) 

• Obrázky s využitím tuše a zmizíku 

• Zpěv vánočních písní a koled s doprovodem rytmických nástrojů 

• Dopis pro Ježíška - kreslíme, co bychom si přáli pod stromeček

 Vycházky do okolí MŠ i do parku, pozorování přírody. 

Odpolední činnosti 

Čtení z knihy "Vánoce zlatého prasátka" 

Opakování dopoledních bloků, pomoc při zdobení vánočního stromečku. 

Vybarvování tematických omalovánek., individuální procvičování stříhání, volná kresba. 

Akce v MŠ: 

4.12 - Mikulášská nadílka 

9.12 - Vánoční focení 

11.12. - Živý betlém se zvířátky na zahradě

 17.12 - Ježíškova nadílka ve třídě 

18.12 - Divadelní představení v MŠ "O veselém vánočním stromečku"


LISTOPAD, LISTOPAD, LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD 

2. 11. - 27.11. 2020 

Našim cílem je citlivým a laskavým přístupem stále pomáhat dětem v adaptaci. 

CÍLE

 Posilovat přirozené poznávací city zvídavost a radost z objeveného. 

Prodlužovat chvilku soustředění na určitou činnost. 

Rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, procvičovat mluvidla. 

Procvičovat stříhání (správný úchop nůžek i papíru). 

Rozvíjet pohybové dovednosti, taneční pohyb, reakci na signál. 

Učit se zacházet s jednoduchými rytmickými nástroji.

 Dokázat zformulovat jednoduchou otázku, prosbu, odpověď.

 Snažit se být ohleduplný k ostatním, navazovat přátelské vztahy s ostatními dětmi. 

Prodlužovat dobu odloučení od rodičů.

 Poznat a pojmenovat základní části lidského těla. 

Seznamovat děti s tradicemi a zvyky vážícími se k podzimnímu období. 

Rozvíjet a podněcovat zájem dětí o nové poznatky z přírody. 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 

• Seznámení s podzimním svátkem - Halloween.

 • Poslech příběhů a seznámení se strašidýlky z knihy Lexikon ohrožených druhů strašidel, odpověď na otázky z příběhu

 • Motivace dětí pomocí vyprávění a ukázky skřítků v naší školce (pomáhají nám s úklidem, sebeobsluhu, pobyt v přírodě- úkoly), každý den nám Skřítek Spadlístek připraví úkol 

• Zdobení kaštanů fixem 

• Výroba dýně z papíru, vybarvení dýně temperami a dolepení hlavních znaků (správný úchop štětce, jemné nanášení barvy) 

• Vyprávění o zvířátkách, jak se chystají na zimu, odlet ptáků, přezimování, sběr potravy - zásoby na zimu, jak pomáháme my sběr lesních plodů pro zvířátka • Vybarvení tvaru vlaštovky  

• Obtiskávání listů natřených barvou na papír 

• Nácvik písní "Vlaštovičko, leť" "Jaro, léto, podzim, zima" 

• Taneček Ježek, pohybové hry k procvičení reakce na signál

 • Společný rozhovor v kruhu s využitím obrazového materiálu na témata: lidské tělo, co jíme a pijeme co je zdravé a nezdravé, připomenutí hygienických návyků, předcházení nemocem, zdravý pohyb, čerstvý vzduch, otužování, ochrana před úrazem (nic venku nasbírat, hry s klacíky na vycházce - neběhat s nimi, nebrat nic od cizích lidí...) 

• Obkreslování obrysů těla kamaráda - skupinová práce. 

• Smyslová - sluchová hra - děti leží na koberci se zavřenýma očima, učitelka vytváří různé zvuky, děti poznávají a pojmenovávají zvuk. 

• Opakování písniček a říkadel s doprovodem ozvučných dřívek.

 • Nácvik správného dýchání do břicha - s využitím plyšové hračky (děti si položí plyšáka na břicho a uspávají ho houpáním při nádechu a výdechu) 

• Koláž - prostřený stůl - děti ozdobí obrázek talíře, vystřihnou obrázky potravin, nalepí na talíř, poskládají ubrousek - dozdobí obrázek. 

• Vyprávění vlastních zkušeností- zdraví - nemoc, léky, co mi vaří maminka...

 • Procvičování a uvolňování ruky - vaříme polévku, grafomotorická cvičení • Zdobení perníčků cukrovou polevou • Vyprávění nad obrázkem "U lékaře" 

• Poslech čtení z knihy J. Čapka Mytí, básničky Polámal se mraveneček

 • Opakování říkadla To jsou prsty • Nácvik básně Bacil • Nácvik písně Starý medvěd vzdychá 

• Hry s barvou- rozfoukávání barvy - Bacil • Logopedická chvilka: Jazýček z Pusinkova šel na výlet • Námětové hry v kuchyňské koutku, námětová hra " Na doktora" s využitím lékařské sady 

• Oblékání panenky na zimu, do deště...... 

Odpolední činnosti: 

Čtení na pokračování: "Heřmánek a Mařinka" autor Jaromír Kincl. Opakování dopoledních bloků. Skupinové i individuální prohlížení knih a encyklopedií


TÉMA:

PODZIME, PODZIME UŽ ZASE NOSÍŠ DEŠTĚ ...
5.10. - 30.10. 2020
CÍLE
Klidnou a pohodovou atmosférou pokračovat v adaptaci.
Trénovat sebeobsluhu a upevňovat hygienické návyky.
Poznávat různé druhy zeleniny a ovoce podle vůně, chutě a barvy.
Rozvíjet jemnou motoriku.
Seznamovat se s novými výtvarnými technikami, nacvičovat správné držení štětce a ostatních kreslících nástrojů.
Pokusit se dle svých možností spolupracovat s ostatními při aktivitách.
Spojit slovo s pohybem, procvičovat koordinaci.
Zapamatovat si krátký verš a píseň.
Zapojovat postupně do cvičení jógové prvky.
Osvojovat si jednoduché poznatky o znacích a projevech podzimní přírody.
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA
Rozhovor v kruhu o projevech podzimního počasí, o typických znacích, barvách s využitím obrázků a maňáska "Skřítka Spadlístka"
Podle obrázku i skutečného ovoce a zeleniny pojmenovat co to je a jakou má chuť, barvu a význam vitamínů pro zdraví
Další podzimní plody seznámení - houby, šípky, kaštany, žaludy
Pohybové aktivity - Běh s větrem (cvičení se stuhou nebo šátky)
Pohybová hra: "Dešťové kapičky" (k procvičení orientace v prostoru a pohotovosti).
Říkadla s pohybem Brambora, Ruce, Žába, Kapka
Pohybová hra: "Chyť draka za ocas" ( obměna honěné)
Báseň "Ovoce a zelenina"
Nácvik písní s použitím Orffova hudebního instrumentáře "Měla babka, Koulelo se koulelo červené jablíčko, Foukej, foukej větříčku, Prší, prší jen se leje"
"Podzimní list" vytvářený výtvarnou technikou zapouštění barvy do klovatiny. (natření plochy klovatinou a pak zapouštění barev jemným ťupáním do klovatiny)
Seznámení s vodovými a temperovými barvami, natírání plochy papíru s předkresleným tvarem ovoce a zeleniny, dbát na čistotu při práci, správné míchání a nanášení barvy,
Hry s barvou foukání do kapky barvy na čtvrtce "Vítr"
Zavařujeme kompot - využití bramborových tiskátek a do vystřiženého tvaru zavařovací sklenice tiskáme tvar ovoce
Grafomotorické cvičení : "Mícháme v hrnci povidla", "Drak letí" - uvolňování ruky
Obtiskujeme tvar listu sebraného na školní zahradě
Vybarvení tvaru draka a dokreslení hlavních znaků
Mačkání papíru a následné cvičení (vymačkaný tvar připomíná brambor)
Říkadlo Princeznička na bále využití naší brambory
Cvičení s bramborou ( Procvičení celého těla, klenby nohy, jóga pro malé děti, nácvik tanečního kroku)
Hra na jména a název značky ( jak se jmenuje kamarád a jakou máš značku)
Logopedické hrátky s mluvidly foukáme jako vítr, hodně, málo
Dechové cvičení - Hra "Foukaná" foukání do podzimních listů umístěných na stole s cílem co nejrychleji list sfouknout dolů. (určeno k nácviku usměrňování výdechového proudu).
......a ještě mnoho jiného dle přání dětí
Odpolední činnosti:
Opakování dopoledních bloků.
Hry s přírodninami např. kaštany či listy, vytváření různých tvarů a obrazců na koberci, u stolečku...


4.10. 2020

Milí rodiče,
vzhledem k tomu, že s dětmi chodíme na zahradu dopoledne, kdy nyní bývá ještě chladno a je mokrá tráva, prosíme Vás, nachystejte dětem do šatny přiměřené oblečení i čepice. Nerady bychom, aby se děti nachladily díky nedostatečnému oblečení či promáčeným botám, doporučujeme Vám nechat v šatně i teplejší holínky či nepromokavé boty.
Dále bychom Vás poprosily o donesení následujících potřeb:
balení toaletních papírů
balení obyčejných ubrousky do jídelny
1 tekuté mýdlo
Děkujeme!
Jana, Renáta a Zuzka


13.9. PRŮBĚH ADAPTACE

Milí rodiče,
během uplynulých čtrnácti dní si Vaše děti postupně "oťukávaly" svou třídu. U některých dětí ještě přetrvávají ranní slzičky, někdo pláče i během dne, ale celkově si již na školku postupně zvyykají. Adaptace je dlouhodobý proces a každé dítě toto období prožívá jinak.
Děti si mohly pohrát s hračkami ve třídě, postupně je seznamujeme s pravidly , která v MŠ platí, zatím se ochotně zapojují do úklidu hraček, tak uvidíme, jak dlouho to vydrží :) Pochutnaly si na dobrých svačinkách a obědech (ty měly velký úspěch a tímto děkujeme paním kuchařkám).
Děti s nadšením denně zpívají a svůj zpěv doprovázejí na rytmické nástroje. Seznamují se také s prostorem zahrady
a v pískovišti nejraději vaří :)
Adaptace dětí bude i nadále pokračovat, my se budeme snažit, aby pro děti byla co nejpříjemnější
a individuálně s Vámi budeme situaci konzultovat.
Během příštího týdne Vás požádáme o stvrzení podpisem, že jste se seznámili se školním řádem a apelujeme na Vás,
abyste si ho prostudovali.
Nalézt jej můžete na webu školky v sekci dokumenty.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte oslovit.
Hezký den přejí Jana, Renata a Zuzka
Pro informaci uvádíme provoz naší třídy:
Ranní scházení od 6:45 do 8:15 hod.
Vyzvedávání po obědě od 12:10 do 12:40
Vyzvedáváni odpoledne od 15:00 do 17:15


TÉMA:

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE
1.9. - 2.10. 2020
CÍLE
Seznamovat se s novým prostředím v MŠ.
Trénovat sebeobsluhu, hygienické návyky.
Dokázat se na určitý čas odloučit od rodičů.
Seznamovat se s kamarády ve třídě.
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA
Společné rozhovory na témata: "Já, moje značka, místo..., jaká je moje třída, co v ní je a kdo v ní je, jaké máme hračky a kde mají své místo...

Hry - poznáváme a hledáme své kamarády, učíme se znát jejich jména."

Co je tady za dveřmi školky" - společná prohlídka prostor MŠ.

Seznamování s pravidly a denním rytmem v MŠ - motivace se zvířecími postavičkami

Zpěv písniček, recitace říkadel a básniček.

"Bačkůrková" soutěživá hra k procvičení vyhledávání a oblékání bačkůrek.

Volná hra a seznamování se s hračkami ve třídě.

Pobyt venku na školní zahradě - seznámení s prostředím, s herními prvky,s bezpečnostními pravidly pobytu na zahradě.