1. Mravenečci

Ve třídě Mravenečků si nejmenší děti budou začínat osvojovat hravou formou pravidla soužití ve třídě a postupně navazovat nová dětská přátelství. Dětem se budeme snažit vytvářet příjemné prostředí, plné klidu a pohody. Pomocí různých her budeme společně poznávat, objevovat svět a věci kolem nás. Na naší cestě za poznáváním a objevy nás po celý rok bude doprovázet Krteček a jeho kamarádi.

Vaše paní učitelky Ivana Dittrichová, Laura Krixová, asistentka Zuzana Grundzová a paní ředitelka Bc. Monika Mothejzíková.


Milé děti,

vítáme vás v naší mateřské škole a přejeme vám, aby se vám u nás líbilo a abyste s námi a novými kamarády zažily plno dobré zábavy.

Vaše paní učitelky Ivana Dittrichová, Laura Krixová, paní ředitelka Bc. Monika Mothejzíková a asistentka pedagoga Zuzana Grundzová.


                                         KRTEČEK A JEHO KAMARÁDI

Děti se seznámily s krtečkem a jeho kamarády. Naučily se novou hru ,, Na kolečko." Stále ještě bojujeme s odloučením od rodičů a s přívalem slziček, ale snažíme se být trpělivé a pomoci dětem vše zvládnout.

Počasí nám zatím příliš nepřálo a tak si ve třídě nejen hrajeme, ale i zpíváme a seznamujeme se s dalšími pravidly.

Pohybová hra s říkadlem:

Na kolečko.(hra)

Půjdem s krtkem do kola.

Dej pozor, koho zavolá!

Málo nás, málo nás.

Pojď , Helenko, mezi nás.

Učitelka vyjmenuje postupně všechny děti, které se zapojují do kruhu.

Obměna:

Šli jsme s krtkem dokola.

Dej pozor, koho odvolá!

Hodně nás , hodně nás.

Jdi teď Ríšo pryč od nás.

Děti postupně říkadlo naučíme a říkáme společně .

NA KOUZELNÍKA

Říkadlo:

Čaruji, čaruji ještě dnes , ať je tady černý les. A v něm samé žabičky, medvědi ,čápi, hadi......

Učitelka kouzelnou hůlkou s říkadlem začaruje děti v různá zvířátka a děti se je snaží pohybem napodobovat.

Aktivitu doplnit pohybovou hrou. Pohybová hra - ,, Na hada"

Adaptační období.

Vzájemné poznávání a seznamování dětí s naší školkou. Učíme se zvládat odloučení od rodičů a překonávat počáteční slzičky.
Už jsme si vyzkoušeli utvořit s pomocí říkanky společný kruh, zazpívali si písničky a pohráli si na zahradě v pískovišti. Společně se učíme ŠNEČKOVÉ A SRDÍČKOVÉ PRAVIDLO.

                                                     CELOROČNÍ PROJEKT                                                                                                               ROK S KRTKEM

ZÁMĚR: Pomocí známé pohádkové postavičky budeme poznávat přírodu, svět kolem nás a učit se ho ochraňovat. Postupně se budeme seznamovat s novými kamarády a důležitostí vzájemné pomoci a tolerance. (projekt vychází ze stejnojmenné knihy autorky Miroslavy Sloupové)  

POPIS : V průběhu školního roku se vydáme společně Krtečkem a jeho kamarády od podzimu do léta za krásami světa. Budeme navazovat na ŠVP, kde je obsahová nabídka formulována v podobě 4 integrovaných bloků. Tematické celky TVP budou tvořit příběhy Krtečka, od kterých budou činnosti odvozovány a zároveň jimi budou i motivovány. Konkrétní cíle jsou zde stanoveny předem, ale mohou být doplňovány průběžně dalšími podle našich potřeb. Do projektu budou vhodnou formou zařazeny i činnosti, které jsou spojeny s tradičními svátky (Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Svátek matek )       

CÍLE:

  • prohlubovat a posilovat přirozené vztahy dítěte k rodině
  • vytvářet podnětné prostředí k pozorování a objevování nového
  • postupně si osvojovat užívání jednoduchých pojmů a symbolů
  • seznamovat děti s různými výtvarnými technikami a dovednostmi
  • postupně si osvojovat základní hudební dovednosti