Kroužky


Zájmové kroužky pro rok 2023/2024

Aktuální nabídka pro školní rok 2023/2024 s časovým rozvrhem a přihláškami bude zveřejněna v 1. polovině září 2023.

Zájmové kroužky:

Nad rámec vzdělávání podle našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání nabízíme pro předškoláky ze tříd Soviček a Liščat volitelné kroužky. Jsou realizovány mimo vzdělávání podle školního programu, vedou je externí lektoři formou doplňkové činnosti v odpoledních hodinách. Pro kroužky je vyhrazena upravená místnost v suterénu mateřské školy. Do kroužků jsou děti přijímány na základě přihlášky rodičů a jsou jimi hrazeny.

Keramika:

Kroužek bude probíhat každé úterý v odpoledních hodinách.

Lektorka: Petra Klečková (Základní umělecká škola Orphenica)

Angličtina:

Výuka anglického jazyka je určena pro přihlášené děti v povinném předškolním vzdělávání (poslední rok před zahájením povinné školní docházky). Financována je zřizovatelem - Městskou částí Praha 6 v rámci projektu tzv. Jazyková Šestka a s finanční spoluúčastí rodičů. Výuka bude probíhat vždy v pondělí v dopoledních hodinách.

Vaření:

Vaření pro děti z Veverek a mladší děti z Liščat probíhá ve středu, vaření pro děti ze Soviček a starší děti z Liščat ve čtvrtek v odpoledních hodinách.

Lektorka: hlavní kuchařka Ilona Tylichová