Školní jídelna


Ve školním roce 2023/2024 se naše mateřská škola opět zapojila do projektu MČ Praha 6 "ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ".Zlatá vařečka Prahy 6 - 5.10.2023


Certifikát pro MŠ Parléřova za školní rok 2022/2023


Školní stravování probíhá ve školní jídelně ve dvou skupinách (Mravenečci a Veverky; Liščata a Sovičky).


Děti se stravují 3x denně:

1) Přesnídávka: 8:30 - 9:00 a 9:00 - 9:30 hodin

2) Oběd: 11:30 - 12:00 a 12:00 - 12:30 hodin

3) Svačina: 14:20 - 14:40 a 14:40 - 15:00 hodin


Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu celého školního roku, ve kterém tohoto věku dosahují.

Polodenní stravné - 3-6 let = 36 Kč

Celodenní stravné - 3-6 let = 45 Kč

Polodenní stravné - 7-10 let = 40 Kč

Celodenní stravné - 7-10 let = 49 Kč


Úplata za školní stravování probíhá zálohově, vždy do desátého dne stávajícího měsíce.

Bankovní číslo účtu pro ŠJ: 39380661/2010

Pro školní rok 2023/2024 činí měsíční stravné 945 Kč pro děti 3-6 let a 1.029 Kč pro děti s odkladem školní docházky.

Vyúčtování stravného a vratky přeplatků provádí vedoucí školní jídelny na konci školního roku, v první polovině července. Rodičům dětí, které v MŠ končí docházku v průběhu školního roku, budou případné přeplatky vráceny na bankovní účet dříve.Odhlašování stravy:

Pokud dítě nebude v mateřské škole přítomno a tato skutečnost je předem známa, je třeba jeho nepřítomnost nahlásit dopředu (telefonicky, e-mailem, pomocí komunikační platformy Twigsee či zapsat do omluvného sešitu na stolku v přízemí u telefonu).

V případě náhlého onemocnění je možné odhlásit stravu ráno e-mailem, telefonicky nebo pomocí komunikační platformy Twigsee do 8 hodin.

Z provozních a finančních důvodů není možné dítě odhlásit po stanoveném čase - strava je již připravována. Ve vlastním zájmu rodičů je tedy žádoucí omluvit dítě ze stravování včas.

Telefon - 602 424 750 nebo e-mail: hospodarka@msparlerova.cz

Dotovanou stravu mohou odebrat strávníci pouze v době jejich pobytu ve školním zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti dítěte. První den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole si může rodič stravu vyzvednout do přinesené nádoby (jídlonosiče) v době od 11:00 do 11:20 hodin u vedoucí školní jídelny. V ostatních dnech nepřítomnosti dítěte má rodič povinnost dotovanou stravu odhlásit.


Úsek školního stravování tvoří vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařka a pomocné kuchařky.


Vedoucí školní jídelny (a zároveň hospodářka školy): Ing. Petra Václavíková

E-mail: hospodarka@msparlerova.cz

Telefon: 602 424 750

Úřední hodiny: PO - PÁ 8:00 - 8:30 a 11:30 - 12:30


Vedoucí kuchařka: Ilona Tylichová

Kuchařky: Ludmila Kopčíková, Jana Ritschelová


Jídelníček je sestavován dle zásad zdravé výživy.

V mateřské škole je zaveden pitný režim zajišťující celodenně dostatek tekutin (samoobslužným systémem).