Školní jídelna


Školní stravování probíhá ve školní jídelně ve dvou skupinách (Mravenečci a Veverky; Liščata a Sovičky).


Přesnídávka: 8:30 - 9:00 a 9:00 - 9:30 hodin

Oběd: 11:30 - 12:00 a 12:10 - 12:40 hodin

Svačina: 14:20 - 14:40 a 14:40 - 15:00 hodin


Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu celého školního roku, ve kterém tohoto věku dosahují.

Polodenní stravné - 3-6 let = 31 Kč

Celodenní stravné - 3-6 let = 39 Kč

Polodenní stravné - 7-10 let = 38 Kč

Celodenní stravné - 7-10 let = 46 Kč


Úplata za školní stravování probíhá zálohově, vždy do desátého dne stávajícího měsíce.

Bankovní číslo účtu pro ŠJ: 39380661/2010

Pro školní rok 2021/2022 činí měsíční stravné 819 Kč pro děti 3-6 let a 966 Kč pro děti s odkladem školní docházky.

Vyúčtování stravného provádí vedoucí školní jídelny až na konci školního roku. Rodičům dětí, které v MŠ končí docházku v průběhu školního roku, budu případné přeplatky vráceny na bankovní účet dříve.Odhlašování stravy:

Pokud dítě nebude v mateřské škole přítomno a tato skutečnost je předem známa, je třeba jeho nepřítomnost nahlásit dopředu (telefonicky, e-mailem či zapsat do omluvného sešitu na stolku v přízemí u telefonu).

V případě náhlého onemocnění je možné odhlásit stravu ráno e-mailem či telefonicky do 8 hodin.

Z provozních a finančních důvodů není možné dítě odhlásit po stanoveném čase - strava je již připravována. Ve vlastním zájmu rodičů je tedy žádoucí omluvit dítě ze stravování včas. Pokud dítě omluveno nebude, bude mu stravné počítáno.

Telefon - 602 424 750 nebo e-mail: hospodarka@msparlerova.cz

První den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole si může rodič stravu vyzvednout do přinesené nádoby (pouze jídlonosiče) v době od 11:00 do 11:20 hodin u vedoucí školní jídelny.


Úsek školního stravování tvoří vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařka a pomocné kuchařky.


Vedoucí školní jídelny (a zároveň hospodářka): Ing. Petra Václavíková

E-mail: hospodarka@msparlerova.cz

Mobil hospodářka: 602 424 750

Úřední hodiny: PO - PÁ 8:00 - 8:30 a 11:30 - 12:30


Vedoucí kuchařka:
Hana Wágnerová


Kuchařky:
Ludmila Kopčíková
Jana Ritschelová
Lucie Zemanová


Jídelníček je sestavován dle zásad zdravé výživy.

V mateřské škole je zaveden pitný režim zajišťující celodenně dostatek tekutin (samoobslužným systémem).