Zápis do MŠ 2021


Vážení rodiče,

v níže přiloženém odkazu najdete soubor -  Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.Termíny zápisů 2021/22:
Vlastní zápis: Odevzdání žádostí v mateřské škole 4.5.2021 12:00 - 17:30 hod.
5.5.2021 Výtisk žádostí z datové schránky (pro ředitelky škol)
6.5.2021 Nahlédnutí do spisu 10,30-11,30 hodin
6.5.2021 Vyvěšení přijatých dětí 12,00 hodin
10.5.2021 Spuštění možnosti nahlížení do systému rodiči, aktualizace bude prováděna ředitelkami škol 1x týdně do 31. 7. 2021.
11.5.2021 Odevzdávání Zápisových lístků 13-17 hodin
29.5.2021 Termín sejmutí výsledků
Po 4.6.2021 obdrží rodiče do vlastních rukou Rozhodnutí o nepřijetí