Aktuální informace


BetlémAktuální informace

Vážení a milí rodiče,

od pondělí 30.11. bude provoz školky probíhat v běžném režimu.

Betlém

Budeme se těšit, že v pondělí přinesete své betlémské postavičky ( ti, kteří tak ještě neučinili).

V úterý 1.12. na chodbě v 1.patře betlém instalujeme a s dětmi slavnostně rozsvítíme.


Mikulášská nadílka

V pátek 4.12. proběhne ve třídách mikulášská nadílka s návštěvou Mikuláše, čerta a anděla v podání převlečených paní učitelek.


Další akce

Pokud vše bude probíhat bez karantén a v souladu s vládními nařízeními, počítáme s následujícími akcemi pro děti:

9.12. Fotografování jednotlivců - možno se přihlásit na arších před třídami

sada fotografií + stolní kalendář za cenu 290Kč, platba pí hospodářce až po vašem schválení

11.12.  Živý betlém se zvířátky  na zahradě MŠ

17.12. Ježíškova dopolední nadílka v jednotlivých třídách

18.12. Divadelní představení v MŠ: O veselém vánočním stromečku


Přejeme vám všem klidný adventní čas...Výsledky hlasování o výši členského příspěvku na šk. rok 2020/2021 naleznete v sekci "Spolek rodičů".PŘERUŠENÍ PROVOZU V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN 2020

Naše škola bude v době vánočních prázdnin uzavřena (od 23.12. 2020 středa do 3.1.2021 včetně).

V tomto roce děti jdou naposledy do mateřské školy 22.12.2020 a přijdou 4.1.2021.


Telefonní číslo pro omlouvání dětí

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole, prosím, omlouvejte na tel. čísle 602 424 750 (školka, hospodářka), případně 734 448 521 (ředitelka školy). Omlouvat můžete rovněž e-mailem hospodarka@msparlerova.cz. Původní pevná linka již není dostupná.

O nás


Čtyřtřídní mateřská škola je situována na rozhraní historické části Prahy 1 a Prahy 6 - Břevnova. Budova mateřské školy je v klidné oblasti s poměrně malým dopravním provozem, ale přitom s velmi dobrou dopravní dostupností. Je dvoupatrová, účelově postavená pro potřeby předškolního vzdělávání. Mateřská škola má samostatnou jídelnu, ve které se při stravování třídy střídají. K budově přiléhá rozsáhlá školní zahrada vybavená kvalitními herními prvky k podpoře pohybového rozvoje dětí.

V docházkové vzdálenosti od školy se nacházejí historické objekty celostátního významu (např. Strahovský klášter, Loreta a nedaleko i Pražský hrad). Krásu lokality dotvářejí parkové úpravy. Kulturní i přírodní okolí mateřské školy je využíváno k poznávacím a tematickým vycházkám.


Naše třídy

V naší mateřské škole máme čtyři třídy. Děti jsou do tříd rozděleny převážně podle věku. Kliknutím na ikonu se dostanete do detailu třídy, kde se dozvíte více.

V Červené třídě vytváříme dětem prostředí klidu, bezpečí a důvěry, aby co nejlépe zvládly adaptaci na nové prostředí. V rámci hry děti postupně povedeme k osvojení pravidel soužití ve třídě. Budeme podporovat sounáležitost a ohleduplnost k ostatním dětem ve třídě.

V Zelené třídě se zpočátku zaměříme na zvládnutí odloučení dítěte od rodiny a vytváření důvěry mezi dětmi a učitelkami. Naším hlavním zájmem je vybudování kolektivu vzájemně se respektujících vrstevníků. Nejen při nácviku sociálních dovedností prosazujeme prožitkové učení.

V naší žluté třídě je část dětí předškoláků, se kterými se budeme připravovat na školu. Také si budeme zpívat, tancovat, hrát a našim mladším kamarádům i občas tak trochu pomáhat.

Modrá třída je plná předškoláků a příprava dětí na vstup do základní školy je naší prioritou. Pečujeme o celkový, harmonický vývoj dítěte a zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.


Pedagogický sbor

V naší mateřské škole působí stabilizovaný tým pedagogických pracovnic a z velké části neměnný tým provozních zaměstnankyň, který je v bezproblémovém zajištění vzdělávání neméně důležitý.