Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Všem rodičům nově přijatých dětí byl zaslán email s potřebnými informacemi k začátku školního roku.


Rodinná výtvarná soutěž Sluníčko

Letos se do soutěže zapojilo 57 rodin. Moc děkujeme za vaše originální práce.


Ocenění naší kuchyně

Dne 7.3.2024 navštívil naši mateřskou školu pan Dr. Michael Polster z Berlína, novinář a odborník přes německé školní stravování. Důvodem jeho návštěvy bylo získání informací k napsání rešerše s tématem "stravování v českých školních jídelnách".

Naše škola byla vybrána Státním zdravotním ústavem jako jediná v ČR, aby prezentovala školský systém stravování v mateřských školách. Pan Dr. Polster byl ze zavedeného systému stravování v naší MŠ nadšen a jeho návštěva byla oboustranně přínosná.


O nás

Čtyřtřídní mateřská škola je situována na rozhraní historické části Prahy 1 a Prahy 6 - Břevnova. Budova mateřské školy je v klidné oblasti s poměrně malým dopravním provozem, ale přitom s velmi dobrou dopravní dostupností. Je dvoupatrová, účelově postavená pro potřeby předškolního vzdělávání. Mateřská škola má samostatnou jídelnu, ve které se při stravování třídy střídají. K budově přiléhá rozsáhlá školní zahrada vybavená kvalitními herními prvky k podpoře pohybového rozvoje dětí.

V docházkové vzdálenosti od školy se nacházejí historické objekty celostátního významu (např. Strahovský klášter, Loreta a nedaleko i Pražský hrad). Krásu lokality dotvářejí parkové úpravy. Kulturní i přírodní okolí mateřské školy je využíváno k poznávacím a tematickým vycházkám.


Naše třídy

V naší mateřské škole máme čtyři třídy. Děti jsou do tříd rozděleny převážně podle věku. Paní učitelky postupují  s dětmi společně od nejmladší třídy k nejstarší. V každé třídě se dětem věnují 2 pedagožky a jedna asistentka pedagoga. Kliknutím na ikonu se dostanete do detailu třídy, kde se dozvíte více.


Ve třídě Mravenečků je naším cílem dětem vytvořit vstřícné, podnětné a respektující prostředí. Rády bychom položily základy dobře fungujícího kolektivu. Budeme společně objevovat, zkoumat, vyprávět si, zpívat, výtvarně tvořit, tančit, cvičit, učit se hrou. Být spolu nás baví!

Ve třídě Veverek si   budou děti hravou formou upevňovat pravidla soužití ve třídě a navazovat nová dětská přátelství. Dětem se budeme snažit vytvářet příjemné prostředí plné klidu a pohody. Pomocí různých her budeme společně poznávat , objevovat svět a věci kolem nás.

Ve třídě Liščat budeme dále rozvíjet a posilovat vše, co už děti znají. V příjemném prostředí a hravou formou se budeme každý den trochu učit a trochu přemýšlet, trochu malovat a kreslit a zpívat a tancovat a hrát si a pracovat.  

Ve třídě Soviček budeme dětem vytvářet prostředí důvěry a bezpečí, zázemí, ve kterém se budou moci všestranně rozvíjet. Naše aktivity se ponesou v duchu dobré nálady, zábavy a humoru. Zaměříme se na postupné posílení schopností a dovedností, které by děti měly zvládnout před nástupem do školy. Budeme podporovat sounáležitost a ohleduplnost k ostatním dětem ve třídě.  


Pedagogický sbor

V naší mateřské škole působí stabilizovaný tým pedagogických pracovnic a z velké části neměnný tým provozních zaměstnankyň, který je v bezproblémovém zajištění vzdělávání neméně důležitý.