Aktuální informace


Vážení rodiče,

blíží se konec školního roku, a tak bychom rádi popřáli dětem i vám krásné léto plné sluníčka a mnoho nových, pěkných, zajímavých zážitků.V novém školním roce 2021/2022 jsou změněny názvy tříd i jejich umístění v budově školy.

1. třída (červená) - Mravenečci

2. třída (žlutá) - Veverky

3. třída (zelená) - Liščata

4. třída (modrá) - Sovičky


Telefonní číslo pro omlouvání dětí

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole, prosím, omlouvejte na tel. čísle 602 424 750 (školka, hospodářka).

Omlouvat můžete rovněž e-mailem hospodarka@msparlerova.cz. Původní pevná linka již není dostupná.

O nás


Čtyřtřídní mateřská škola je situována na rozhraní historické části Prahy 1 a Prahy 6 - Břevnova. Budova mateřské školy je v klidné oblasti s poměrně malým dopravním provozem, ale přitom s velmi dobrou dopravní dostupností. Je dvoupatrová, účelově postavená pro potřeby předškolního vzdělávání. Mateřská škola má samostatnou jídelnu, ve které se při stravování třídy střídají. K budově přiléhá rozsáhlá školní zahrada vybavená kvalitními herními prvky k podpoře pohybového rozvoje dětí.

V docházkové vzdálenosti od školy se nacházejí historické objekty celostátního významu (např. Strahovský klášter, Loreta a nedaleko i Pražský hrad). Krásu lokality dotvářejí parkové úpravy. Kulturní i přírodní okolí mateřské školy je využíváno k poznávacím a tematickým vycházkám.


Naše třídy

V naší mateřské škole máme čtyři třídy. Děti jsou do tříd rozděleny převážně podle věku. Kliknutím na ikonu se dostanete do detailu třídy, kde se dozvíte více.

Mravenečci je třída nejmenších dětí. Naší snahou je dětem vytvořit příjemné prostředí plné klidu, bezpečí a zábavy, do kterého se rády vrací. Hravou formou si osvojujeme pravidla soužití ve třídě a upevňujeme dětská přátelství.

Každý den se trochu učíme a trochu přemýšlíme, trochu malujeme a kreslíme a zpíváme a tancujeme a hrajeme si a pracujeme.

Ve třídě Liščat  navážeme na znalosti a dovednosti z předchozích dvou let. V kolektivu vzájemně se respektujících vrstevníků, v atmosféře radosti a pohody, budeme společně objevovat, zkoumat, vyprávět, zpívat, výtvarně tvořit, tančit, cvičit, učit se hrou. Být spolu nás baví! 

Ve třídě Veverek  budeme dětem vytvářet prostředí důvěry a bezpečí, zázemí, ve kterém se budou moci všestranně rozvíjet. Naše aktivity se ponesou v duchu dobré nálady, zábavy a humoru. Zaměříme se na posílení soustředění, také budeme děti učit samostatně pracovat a přijímat zodpovědnost za svou práci a chování. Budeme podporovat sounáležitost a ohleduplnost k ostatním dětem ve třídě.

Modrá třída je plná předškoláků a příprava dětí na vstup do základní školy je naší prioritou. Pečujeme o celkový, harmonický vývoj dítěte a zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.


Pedagogický sbor

V naší mateřské škole působí stabilizovaný tým pedagogických pracovnic a z velké části neměnný tým provozních zaměstnankyň, který je v bezproblémovém zajištění vzdělávání neméně důležitý.