Aktuální informace


Vážení rodiče,

tímto vám oznamujeme, že od zítřejšího dne bude školka uzavřena z důvodu pozitivního PCR testu našeho zaměstnance, který se pohybuje po celé školce.

Poslední den kontaktu s pozitivní osobou byl již 12. ledna, takže karanténa běží od 13. ledna a končí v pondělí 17. ledna. Pokud nebudou mít Vaše děti žádné příznaky nemoci (rýma, kašel atd.), uvidíme se ve školce opět v úterý 18. ledna.

Plánované úterní divadlo je zrušeno.


Zvýšení ceny stravného od 1.1.2022

Vážení rodiče,

abychom udrželi v naší školní kuchyni kvalitu, pestrost a vyváženost připravované stravy, zároveň plnili požadavky spotřebního koše a zásady zdravé výživy, jsme nuceni vzhledem k navyšování cen potravin přistoupit ke zvýšení ceny za stravování pro věkovou skupinu dětí 3-6 let.

Cena stravného od 1.1.2022:

                            Děti 3-6 let / Děti s odkladem školní docházky

Přesnídávka                  11 Kč / 12 Kč

Oběd                           23 Kč / 26 Kč

Svačina                          8 Kč / 8 Kč

Celodenní stravné     42 Kč / 46 Kč

Stravné pro věkovou skupinu 3-6 let činí nově 42 Kč/den, tedy 882 Kč/měsíc.

Stravné pro děti s odkladem školní docházky zůstává beze změny, a to 966 Kč/měsíc.

Prosíme rodiče, aby si během měsíce ledna navýšili částku za stravné v nastavených trvalých příkazech.


V novém školním roce 2021/2022 jsou změněny názvy tříd i jejich umístění v budově školy.

1. třída (červená) - Mravenečci

2. třída (žlutá) - Veverky

3. třída (zelená) - Liščata

4. třída (modrá) - Sovičky


Telefonní číslo pro omlouvání dětí

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole, prosím, omlouvejte na tel. čísle 602 424 750 (školka, hospodářka). Omlouvat můžete rovněž e-mailem hospodarka@msparlerova.cz. Původní pevná linka již není dostupná.

O nás


Čtyřtřídní mateřská škola je situována na rozhraní historické části Prahy 1 a Prahy 6 - Břevnova. Budova mateřské školy je v klidné oblasti s poměrně malým dopravním provozem, ale přitom s velmi dobrou dopravní dostupností. Je dvoupatrová, účelově postavená pro potřeby předškolního vzdělávání. Mateřská škola má samostatnou jídelnu, ve které se při stravování třídy střídají. K budově přiléhá rozsáhlá školní zahrada vybavená kvalitními herními prvky k podpoře pohybového rozvoje dětí.

V docházkové vzdálenosti od školy se nacházejí historické objekty celostátního významu (např. Strahovský klášter, Loreta a nedaleko i Pražský hrad). Krásu lokality dotvářejí parkové úpravy. Kulturní i přírodní okolí mateřské školy je využíváno k poznávacím a tematickým vycházkám.


Naše třídy

V naší mateřské škole máme čtyři třídy. Děti jsou do tříd rozděleny převážně podle věku. Kliknutím na ikonu se dostanete do detailu třídy, kde se dozvíte více.

Mravenečci je třída nejmenších dětí. Naší snahou je dětem vytvořit příjemné prostředí plné klidu, bezpečí a zábavy, do kterého se rády vrací. Hravou formou si osvojujeme pravidla soužití ve třídě a upevňujeme dětská přátelství.

Každý den se trochu učíme a trochu přemýšlíme, trochu malujeme a kreslíme a zpíváme a tancujeme a hrajeme si a pracujeme.

Ve třídě Liščat  navážeme na znalosti a dovednosti z předchozích dvou let. V kolektivu vzájemně se respektujících vrstevníků, v atmosféře radosti a pohody, budeme společně objevovat, zkoumat, vyprávět, zpívat, výtvarně tvořit, tančit, cvičit, učit se hrou. Být spolu nás baví! 

Ve třídě Veverek  budeme dětem vytvářet prostředí důvěry a bezpečí, zázemí, ve kterém se budou moci všestranně rozvíjet. Naše aktivity se ponesou v duchu dobré nálady, zábavy a humoru. Zaměříme se na posílení soustředění, také budeme děti učit samostatně pracovat a přijímat zodpovědnost za svou práci a chování. Budeme podporovat sounáležitost a ohleduplnost k ostatním dětem ve třídě.

Modrá třída je plná předškoláků a příprava dětí na vstup do základní školy je naší prioritou. Pečujeme o celkový, harmonický vývoj dítěte a zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.


Pedagogický sbor

V naší mateřské škole působí stabilizovaný tým pedagogických pracovnic a z velké části neměnný tým provozních zaměstnankyň, který je v bezproblémovém zajištění vzdělávání neméně důležitý.