Projekt MČ Praha 6 Dejme hlavy dohromady

Naše mateřská škola se zapojila do projektu MČ Prahy 6 Dáme hlavy dohromady.

Děti byly do projektu uvedeny motivačním divadlem O 2 skřítcích a kouzelném hrnci.


O nás

Čtyřtřídní mateřská škola je situována na rozhraní historické části Prahy 1 a Prahy 6 - Břevnova. Budova mateřské školy je v klidné oblasti s poměrně malým dopravním provozem, ale přitom s velmi dobrou dopravní dostupností. Je dvoupatrová, účelově postavená pro potřeby předškolního vzdělávání. Mateřská škola má samostatnou jídelnu, ve které se při stravování třídy střídají. K budově přiléhá rozsáhlá školní zahrada vybavená kvalitními herními prvky k podpoře pohybového rozvoje dětí.

V docházkové vzdálenosti od školy se nacházejí historické objekty celostátního významu (např. Strahovský klášter, Loreta a nedaleko i Pražský hrad). Krásu lokality dotvářejí parkové úpravy. Kulturní i přírodní okolí mateřské školy je využíváno k poznávacím a tematickým vycházkám.


Naše třídy

V naší mateřské škole máme čtyři třídy. Děti jsou do tříd rozděleny převážně podle věku. Kliknutím na ikonu se dostanete do detailu třídy, kde se dozvíte více.


Ve třídě Mravenečků si nejmenší děti začínají osvojovat hravou formou pravidla soužití ve třídě a postupně navazují nová dětská přátelství. Dětem se budeme snažit vytvářet příjemné prostředí plné klidu a pohody. Pomocí různých her budeme společně poznávat , objevovat svět a věci kolem nás.

Ve třídě Veverek budeme dále rozvíjet a posilovat vše, co už děti znají.  V příjemném prostředí a hravou formou se budeme každý den trochu učit a trochu přemýšlet, trochu malovat a kreslit a zpívat a tancovat a hrát si a pracovat.

Ve třídě Liščat budeme dětem vytvářet prostředí důvěry a bezpečí, zázemí, ve kterém se budou moci všestranně rozvíjet. Naše aktivity se ponesou v duchu dobré nálady, zábavy a humoru. Zaměříme se na postupné posílení schopností a dovedností, které by děti měly zvládnout před nástupem do školy. Budeme podporovat sounáležitost a ohleduplnost k ostatním dětem ve třídě. 

Ve třídě Soviček  navážeme na znalosti a dovednosti z předchozích tří let. V kolektivu vzájemně se respektujících vrstevníků, v atmosféře radosti a pohody, budeme společně objevovat, zkoumat, vyprávět, zpívat, výtvarně tvořit, tančit, cvičit, učit se hrou. Být spolu nás baví!


Pedagogický sbor

V naší mateřské škole působí stabilizovaný tým pedagogických pracovnic a z velké části neměnný tým provozních zaměstnankyň, který je v bezproblémovém zajištění vzdělávání neméně důležitý.