Aktuální informace


Distanční vzdělávání pro předškoláky v posledním ročníku před nástupem do základní školy bude probíhat formou vkládání úkolů pro děti na webových stránkách školy. Úkoly najdete pod záložkou třídy, kterou Vaše dítě navštěvuje. 

Děkujeme za pochopení.


Na základě Krizového opatření vlády č. 200 ze dne 26.2.2021 je naše mateřská škola uzavřena od 1. 3. - 19.3.2021 včetně. Pro děti rodičů patřících do IZS je otevřena ZŠ a MŠ Antonína Čermáka.

O ošetřovné mohou rodiče zažádat přes odkaz:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

V době letních prázdnin nebude mít naše školka letní provoz. V období od 1.7. - 31.8. 2021 bude školka z provozních důvodů uzavřena.

NABÍDKA LETNÍHO PROVOZU V MŠ NA PRAZE 6 v roce 2021: ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 SE KONÁ DNE 4.5.2021.

Aktuální informace o zápisu sledujte, prosím, na webu školy a v časopisu Šestka.Telefonní číslo pro omlouvání dětí

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole, prosím, omlouvejte na tel. čísle 602 424 750 (školka, hospodářka), případně 734 448 521 (ředitelka školy). Omlouvat můžete rovněž e-mailem hospodarka@msparlerova.cz. Původní pevná linka již není dostupná.

O nás


Čtyřtřídní mateřská škola je situována na rozhraní historické části Prahy 1 a Prahy 6 - Břevnova. Budova mateřské školy je v klidné oblasti s poměrně malým dopravním provozem, ale přitom s velmi dobrou dopravní dostupností. Je dvoupatrová, účelově postavená pro potřeby předškolního vzdělávání. Mateřská škola má samostatnou jídelnu, ve které se při stravování třídy střídají. K budově přiléhá rozsáhlá školní zahrada vybavená kvalitními herními prvky k podpoře pohybového rozvoje dětí.

V docházkové vzdálenosti od školy se nacházejí historické objekty celostátního významu (např. Strahovský klášter, Loreta a nedaleko i Pražský hrad). Krásu lokality dotvářejí parkové úpravy. Kulturní i přírodní okolí mateřské školy je využíváno k poznávacím a tematickým vycházkám.


Naše třídy

V naší mateřské škole máme čtyři třídy. Děti jsou do tříd rozděleny převážně podle věku. Kliknutím na ikonu se dostanete do detailu třídy, kde se dozvíte více.

V Červené třídě vytváříme dětem prostředí klidu, bezpečí a důvěry, aby co nejlépe zvládly adaptaci na nové prostředí. V rámci hry děti postupně povedeme k osvojení pravidel soužití ve třídě. Budeme podporovat sounáležitost a ohleduplnost k ostatním dětem ve třídě.

V Zelené třídě se zpočátku zaměříme na zvládnutí odloučení dítěte od rodiny a vytváření důvěry mezi dětmi a učitelkami. Naším hlavním zájmem je vybudování kolektivu vzájemně se respektujících vrstevníků. Nejen při nácviku sociálních dovedností prosazujeme prožitkové učení.

V naší žluté třídě je část dětí předškoláků, se kterými se budeme připravovat na školu. Také si budeme zpívat, tancovat, hrát a našim mladším kamarádům i občas tak trochu pomáhat.

Modrá třída je plná předškoláků a příprava dětí na vstup do základní školy je naší prioritou. Pečujeme o celkový, harmonický vývoj dítěte a zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.


Pedagogický sbor

V naší mateřské škole působí stabilizovaný tým pedagogických pracovnic a z velké části neměnný tým provozních zaměstnankyň, který je v bezproblémovém zajištění vzdělávání neméně důležitý.