Aktuální informace


3.6. od 16 hod. se bude na zahradě MŠ konat Rozloučení s předškoláky.

Děti si vyzvedávejte do 16 hod. a program na zahradě si užijte s nimi.

                                                                                                    Děkujeme za pochopení. Těšíme se na Vás!


                                  Výlet - zámek Loučeň - prosíme o platbu nejpozději 14.6.2021Dne 18.5.2021 bude ve školce fotograf Štěpán Hon.
Přihlaste, prosím, své dítě k fotografování zde:


POZOR ZMĚNA - LETNÍ PROVOZ

Naše školka bude mít letní provoz v omezeném prázdninovém provozu od 23.8. do 27.8.2021

s kapacitou 40 míst. Prosím zájemce o docházku dítěte v době prázdninového provozu, aby se

zapsali do tabulky, která bude vyvěšena 12. května na hlavní nástěnce v přízemí.6.5.2021

Vážení rodiče, od brzkého odpoledne víme o možné hrozbě útoku na školky, výhrůžka se týká celé ČR bez bližší specifikace. Nic ale nenecháváme náhodě. Naše školky dnes navštívila Policie České republiky a poučila je o přesném postupu a předběžných opatřeních. Jsme připraveni vše zvládnout. Je mi líto, že krátce po obnovení chodu školek máme další starost navíc.


Vážení rodiče,

od pondělí 3.5.2021 je MŠ otevřena pro všechny děti bez testů a roušek.

Těšíme se na vás!


Vážení rodiče,

od čtvrtka 29.4.2021 se děti budou testovat v MŠ 1x týdně PCR testy ze slin. Jedná se o cucací tampónky ze 100% celulózy. Upozornění - 1/2 hodiny před testováním se nesmí nic jíst ani pít.

Svoz a vyhodnocení testů bude zajišťovat laboratoř SPADIA LAB a.s. a testy budou plně hrazeny zřizovatelem MČ PRAHY 6.

V níže uvedeném sVážení rodiče,

městská část Prahy 6 nabízí tuto možnost testování vašich dětí : 

Antigenní testování v laboratoři

 • Jedná se o antigenní testování výtěrem z nosu, které je hrazené zdravotní pojišťovnou.
 • Pro testování žáků na Praze 6 slouží laboratoř AeskuLab, Poliklinika DAM, Brixiho 1.
 • Speciálně vyhrazené termíny pro rodiče s dětmi (platí opakovaně každý týden):
  • Středa 11:30 - 16 hodin
  • Neděle 12 - 16 hodin
 • Rezervaci konkrétního termínu lze učinit zde: https://rezervace.aeskulab.cz/firmy1?company=mcp6
 • Jestliže prvotní antigenní test vyjde pozitivně, v laboratoři dítěti rovnou provedou kontrolní PCR test, a to opět na náklady pojišťovny.

 


Vážení rodiče,

naše mateřská škola bude od 12.4.2021 otevřena pro předškolní děti (děti v posledním roce před nástupem do základní školy).

A také pro děti z domovské školky rodičů vybraných profesí:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedeni v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Rodiče těchto dětí musejí do školy předat potvrzení od zaměstnavatele (nejpozději v den nástupu dítěte do školky).

Žádáme rodiče vybraných profesí, aby do školy nahlásili nástup dítěte z důvodu zajištění stravování.

Děti se samy (za asistence dospělé osoby) budou 2 x týdně testovat AG testy.

Testovací místností bude učebna angličtiny v suterénu. Bližší informace ohledně testování vám poskytneme při vstupu do budovy (zadní vstup přes zahradu mateřské školy). Můžete se také podívat na instruktážní video: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Děti nemusejí mít roušky a ani jinou ochranu úst a nosu.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.


Velikonoční hra pro rodiny  se povedla. Zúčastnilo se 46 rodin. Děkujeme, že si s námi hrajete :-)
Z důvodu nařízení vlády zůstavá mateřská škola uzavřena do 11.4.2021.

Děkujeme za pochopení.


Vzhledem k uzavření mateřských škol probíhá den otevřených dveří formou online prohlídky, kterou najdete v Menu - fotogalerie. Případné dotazy piště na e-mail reditelka@msparlerova.cz .

Děkujeme za pochopení.


Z důvodu nařízení vlády zůstavá mateřská škola uzavřena do 28.3.2021.

Děkujeme za pochopení.


Distanční vzdělávání pro předškoláky v posledním ročníku před nástupem do základní školy bude probíhat formou vkládání úkolů pro děti na webových stránkách školy. Úkoly najdete pod záložkou třídy, kterou Vaše dítě navštěvuje. 

Děkujeme za pochopení.


Na základě Krizového opatření vlády č. 200 ze dne 26.2.2021 je naše mateřská škola uzavřena od 1. 3. - 19.3.2021 včetně. Pro děti rodičů patřících do IZS je otevřena ZŠ a MŠ Antonína Čermáka.

O ošetřovné mohou rodiče zažádat přes odkaz:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

V době letních prázdnin nebude mít naše školka letní provoz. V období od 1.7. - 31.8. 2021 bude školka z provozních důvodů uzavřena.

NABÍDKA LETNÍHO PROVOZU V MŠ NA PRAZE 6 v roce 2021: ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 SE KONÁ DNE 4.5.2021.

Aktuální informace o zápisu sledujte, prosím, na webu školy a v časopisu Šestka.Telefonní číslo pro omlouvání dětí

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole, prosím, omlouvejte na tel. čísle 602 424 750 (školka, hospodářka), případně 734 448 521 (ředitelka školy). Omlouvat můžete rovněž e-mailem hospodarka@msparlerova.cz. Původní pevná linka již není dostupná.

O nás


Čtyřtřídní mateřská škola je situována na rozhraní historické části Prahy 1 a Prahy 6 - Břevnova. Budova mateřské školy je v klidné oblasti s poměrně malým dopravním provozem, ale přitom s velmi dobrou dopravní dostupností. Je dvoupatrová, účelově postavená pro potřeby předškolního vzdělávání. Mateřská škola má samostatnou jídelnu, ve které se při stravování třídy střídají. K budově přiléhá rozsáhlá školní zahrada vybavená kvalitními herními prvky k podpoře pohybového rozvoje dětí.

V docházkové vzdálenosti od školy se nacházejí historické objekty celostátního významu (např. Strahovský klášter, Loreta a nedaleko i Pražský hrad). Krásu lokality dotvářejí parkové úpravy. Kulturní i přírodní okolí mateřské školy je využíváno k poznávacím a tematickým vycházkám.


Naše třídy

V naší mateřské škole máme čtyři třídy. Děti jsou do tříd rozděleny převážně podle věku. Kliknutím na ikonu se dostanete do detailu třídy, kde se dozvíte více.

V Červené třídě vytváříme dětem prostředí klidu, bezpečí a důvěry, aby co nejlépe zvládly adaptaci na nové prostředí. V rámci hry děti postupně povedeme k osvojení pravidel soužití ve třídě. Budeme podporovat sounáležitost a ohleduplnost k ostatním dětem ve třídě.

V Zelené třídě se zpočátku zaměříme na zvládnutí odloučení dítěte od rodiny a vytváření důvěry mezi dětmi a učitelkami. Naším hlavním zájmem je vybudování kolektivu vzájemně se respektujících vrstevníků. Nejen při nácviku sociálních dovedností prosazujeme prožitkové učení.

V naší žluté třídě je část dětí předškoláků, se kterými se budeme připravovat na školu. Také si budeme zpívat, tancovat, hrát a našim mladším kamarádům i občas tak trochu pomáhat.

Modrá třída je plná předškoláků a příprava dětí na vstup do základní školy je naší prioritou. Pečujeme o celkový, harmonický vývoj dítěte a zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.


Pedagogický sbor

V naší mateřské škole působí stabilizovaný tým pedagogických pracovnic a z velké části neměnný tým provozních zaměstnankyň, který je v bezproblémovém zajištění vzdělávání neméně důležitý.