Vítáme vás v MŠ Parléřova

Jsme čtyřtřídní mateřská škola umístěná v ojedinělé lokalitě v těsné blízkosti Pohořelce a na okraji historických částí Prahy.

Aktuální informace

NOVÉ!

SPOLEK RODIČŮ - Hlasování o výši členského příspěvku na školní rok 2020/2021

Bližší informace o letošním hlasování o výši členského příspěvku naleznete v sekci "Spolek rodičů" v Menu vpravo nahoře.

Páteční jízda na konících i pondělní divadlo v MŠ jsou ZRUŠENY!

Vážení a milí rodiče,

vzhledem k současné situaci a vyhlášení nouzové stavu jsme museli bohužel zrušit konání třídních schůzek v naší mateřské škole. Děkujeme za pochopení.

PŘIVÍTÁNÍ 

Vážení a milí rodiče,

jmenuji se Monika Mothejzíková a od 1.9.2020 jsem vaše nová paní ředitelka. Doufám, že budete i nadále pod novým vedením se školkou spokojeni a těším se na vzájemnou spolupráci.

Nové!

Informace k začátku školního roku 2020/2021 budete nacházet v sekci  Informace k začátku školního roku... v Menu vpravo nahoře.

Nové! 

V sekci Nástěnka v Menu vpravo nahoře najdete pozdrav ředitelky včetně několika informací k organizaci konce prázdnin a začátku školního roku. 

Telefonní číslo pro omlouvání dětí

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole, prosím, omlouvejte na tel. čísle 602 424 750 (školka, hospodářka), případně 734 448 521 (ředitelka školy). Omlouvat můžete rovněž e-mailem hospodarka@msparlerova.cz. Původní pevná linka již není dostupná.

O nás

Čtyřtřídní mateřská škola je situována na rozhraní historické části Prahy 1 a Prahy 6 – Břevnova. Budova mateřské školy je v klidné oblasti s poměrně malým dopravním provozem, ale přitom s velmi dobrou dopravní dostupností. Je dvoupatrová, účelově postavená pro potřeby předškolního vzdělávání. Mateřská škola má samostatnou jídelnu, ve které se při stravování třídy střídají. K budově přiléhá rozsáhlá školní zahrada vybavená kvalitními herními prvky k podpoře pohybového rozvoje dětí.

V docházkové vzdálenosti od školy se nacházejí historické objekty celostátního významu (např. Strahovský klášter, Loreta a nedaleko i Pražský hrad). Krásu lokality dotvářejí parkové úpravy. Kulturní i přírodní okolí mateřské školy je využíváno k poznávacím a tematickým vycházkám.

Naše třídy

V naší mateřské škole máme čtyři třídy. Děti jsou do tříd rozděleny převážně podle věku. Kliknutím na ikonu se dostanete do detailu třídy, kde se dozvíte více.

Červená třída

V Červené třídě  vytváříme dětem prostředí klidu, bezpečí a důvěry, aby co nejlépe zvládly adaptaci na nové prostředí. V rámci hry děti postupně  povedeme k osvojení pravidel soužití ve třídě. Budeme podporovat sounáležitost a ohleduplnost k ostatním dětem ve třídě.

Zelená třída

 V Zelené třídě se zpočátku zaměříme na zvládnutí odloučení dítěte

od rodiny a vytváření důvěry mezi dětmi a učitelkami.

Naším hlavním zájmem je vybudování kolektivu vzájemně se respektujících vrstevníků. Nejen při nácviku sociálních dovedností prosazujeme prožitkové učení. 

Žlutá třída

V naší žluté třídě je část dětí předškoláků,se kterými se budeme připravovat na školu. Také si budem zpívat,tancovat, hrát a našim mladším kamarádům i občas tak trochu pomáhat.

Modrá třída

Modrá třída je plná předškoláků a příprava dětí na vstup do základní školy je naší prioritou. Pečujeme o celkový, harmonický vývoj dítěte a zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.


Pedagogický sbor

V naší mateřské škole působí stabilizovaný tým pedagogických pracovnic a z velké části neměnný tým provozních zaměstnankyň, který je v bezproblémovém zajištění vzdělávání neméně důležitý.