Zelená třída

V Zelené třídě se zpočátku zaměříme na zvládnutí odloučení nových dětí od rodiny a vytváření důvěry mezi dětmi a učitelkami.

Naším hlavním zájmem je vybudování kolektivu vzájemně se respektujících vrstevníků. Nejen při nácviku sociálních dovedností prosazujeme prožitkové učení. 

16.10.

Od úterka nám chybí paní učitelka Laďka, která zůstala doma  s dcerou na distanční výuce až do konce měsíce. Organizace provozu je nyní náročnější, jelikož chybí ještě jedna paní učitelka a paní kuchařka.  Všechny akce pro děti jsme do odvolání zrušili. I vzhledem k neustále se zvyšujícímu  počtu celorepublikově nakažených covidem 19 prosíme rodiče, aby zvážili, zda  podstoupí zvýšené riziko nákazy dětí a tím celé rodiny setrváváním dítěte ve velkém třídním kolektivu mateřské školy. Děkujeme za ohleduplnost těm z vás, kteří mají tu možnost a nechali si děti doma či je vyzvedávají po obědě.

I v této náročné době se snažíme, aby se děti cítily v pohodě. Vytvořili jsme si výstavku podzimních plodů, pojmenovávali si je, poznávali pomocí hmatu a vůně. Povídali jsme si, co se vyrábí z jablek- děti vyprávěly, jak s maminkou pekly štrůdl, s tatínkem zase vyráběli mošt. Pomocí otisků rozpůleného jablíčka jsme vytvořili kompoty a marmelády "-), které zdobí nástěnku v šatně. Také jsme se naučili pohybovou hru Kompot.

11.10.

V minulém týdnu jsme se věnovali tématu Barevný podzim a pokračovali v procvičování barev. Ve třídě bylo přítomno 24 dětí, což s sebou nese zvýšenou hlučnost a menší možnost individuální práce. Na druhou stranu máme radost, že jsou děti zdrávy.

Vyráběli jsme papírové draky, které si děti samy vystřihovaly, povídali jsme si o podzimním počasí, zazpívali písničku Vzal si mrak černý frak, tancovali jsme , cvičili, smáli se a dováděli :-)

Příští týden budeme pracovat s tématem podzimní sklizně. 

POKUD CHCETE, MŮŽETE OBOHATIT NAŠI VÝSTAVKU DONESENÍM NĚJAKÝCH PLODŮ. Děkujeme.

3.10.

Celý týden jsme se věnovali procvičování barev. Pojmenovávali a procvičovali jsme si je všude okolo nás. Motivační příběh Červené karkulky nás zavedl do barevného světa, cestovali jsme tam "vlakem".  Písnička Vláček nám navodila tu správnou představu. Cvičili jsme s barevnými kroužky, odvahu prokázali při prolézání barevnými tunely, zopakovali pohybovou hru Na barevné míčky. Radost z míchání barev jsme vyzkoušeli při malování temperovými barvami - vzory látek na šaty papírových postaviček.

Vedeme děti k navazování nových vztahů, k tomu, aby si vzájemně pomáhaly, chovaly se k sobě hezky a uměly respektovat odlišnosti.

Ve třídě panuje přátelská atmosféra, děti se rychle zadaptovaly :-)

Příští týden nás čeká téma Barevný podzim.

Vzhledem k tomu, že dopoledne už bývá na zahradě mokrá tráva a nerady bychom, aby děti nastydly díky promáčeným botám, doporučujeme vám nechat v šatně teplejší holinky či nepromokavé boty.

Dále bychom vás poprosily o donesení následujících potřeb:

balení papírových kapesníků

balení toaletních papírů

1 obyčejné ubrousky do jídelny

1 tekuté mýdlo

Děkujeme!

25.9.

Tento týden se situace ve třídě již zklidnila, děti si nové prostředí zvykly a přestaly plakat. Individuální  výkyvy dětí řešíme s několika málo jednotlivci.

Věnovali jsme se tématu podzimní sklizně ovoce, děti tupovaly jablíčka a potěšily se s červíkem Pepíkem. Naučily se o něm také básničku, kterou najdete na nástěnce v šatně.

Ve čtvrtek k nám zavítala spisovatelka paní Adamovská a hravou formou navodila téma barevného světa, o kterém si budeme povídat

v příštím týdnu.

22.9.

Skvělá zpráva! Kamarádka z naší třídy, jejímuž bratrovi byl diagnostikován covid, má výsledky testů negativní! Uf!

19.9.

Milí rodiče,

minulý týden nám chyběla paní učitelka Laďka, která zůstala doma s nemocnou dcerou.

Vzhledem ke složení třídy a pokračující adaptaci bylo nutné, abych se zaměřila na společné vytváření pravidel s dětmi.

Dodržování harmonogramu denních činností přispívá u dětí k pocitu bezpečí. Zejména u nových dětí je důležité, aby přesně věděly, co se zrovna bude ve třídě odehrávat:

DOPOLEDNÍ REŽIM ZELENÉ TŘÍDY

7.15-8.20 Volné hry dětí, individuální práce učitelky s jednotlivci (pomoc uč. dětem při adaptaci na nové prostředí, pomoc při vytváření kontaktů mezi dětmi, zjiš´tování potřeb jednotlivých dětí a vyhodnocení pomoci v různých vzdělávacích oblastech)

8.20-8.30 Přesun do umývárny, hygiena, přesun do jídelny

8.30-8.50 Svačina

8.50-8.55 Přesun zpět do třídy

8.55-9.15 Pokračování ve volné hře

9.15-9.25 Úklid hraček

9.25-9.30 Společné přivítání (rituál)

9.30-9.45 Cvičení

9.45-9.55 Společná řízená vzdělávací  činnost

9.55-10 Přesun do šatny

10-10.10 Oblékání

10.10.-11.20 Pobyt venku

11.20-11.35 Převlékání , hygiena

11.35-11.55 Oběd

Učili jsme se uklízet hračky na svá místa a při maňáskové scénce jsme se seznámili  se skřítkem Dubínkem a skřítkem Pořádníčkem. Zazpívali jsme si s klavírem píseň Kamarádi a abychom si zapamatovali jména spolužáků, zahráli jsme si pohybovou hru se zpěvem Ve školce se máme rádi. Cvičili jsme s říkadly a s cd doprovodem. Naučili jsme se 2 nové pohybové hry Na Míčky a Na kočku a myš. Také jsme modelovali a započali společný obraz malováním temperovými barvami. Bylo toho hodně...

 Jeden nový chlapec snáší odloučení od rodičů těžce a reagoval  pláčem. Některé další  děti, i ty  které už chodily vloni, pociťovaly  lítost a přidaly se. Jedná se o pochopitelnou reakci. Není třeba, abyste se této stuace lekali. Věřím, že se jedná o krátkodobé smutnění.

Uděláme vše, aby se děti cítily v pohodě. A my s nimi. Není lehké, když víte, že několik dětí najednou potřebuje utěšit, další čekaji, až si s nimi dohrajete rozehranou hru a jiní  potřebují pomoci cosi sundat či opravit...

Přeji vám všem hezký zbytek víkendu. Dáša

9.9. Průběh adaptace

Milí rodiče,

v novém školním roce máme v Zelené třídě zapsáno 26 dětí. 17 dětí přešlo z loňského roku z Červené třídy, 9 tříletých dětí přibylo nových.

Zdá se, že se celkem rychle přizpůsobují a snad se mezi námi cítí dobře. Děti, které již chodily vloni, nové kamarády přijaly velmi hezky.

Zatím se seznamujeme navzájem, zjišťujeme, co koho baví a zajímá. Podle nabytých informací přizpůsobujeme dopolední činnosti.

Představujeme dětem prostředí nové třídy a dalších prostor. Denně vštěpujeme dětem pravidla bezpečného chování v budově i

na zahradě, vytváříme společná pravidla. Významně se zaměřujeme na vytváření vztahů mezi kamarády a navozujeme u dětí pocit bezpečí. 

Společně jsme si již naučili vítací básničku Dobrý den, dobrý den, zpívali jsme s klavírem, rytmizovali  písničku ozvučnými dřívky.

Dětem se moc líbí každodenní cvičení doprovázené  říkankami a písničkami ( Šla Karkulka černým lesem, Myška tanečnice), pohybové hry Na bublinu, Na míčky.

Pozorně sledovaly maňáskovou scénku O Karkulce, kterou jsme jim zahrály.

S dětmi také tančíme s cd doprovodem.

Naučili jsme se používat tuhé tempery a vyrobili jsme si papírové kočky .

Důsledně dbáme na dodržování hygienických návyků u dětí ( správné umývání rukou, používání kapesníku a toalety)

Znovu na vás apelujeme, abyste do školky vodili pouze zdravé děti!  Děkujeme za ohleduplnost vůči vlastnímu dítěti i vůči všem ostatním!

Je nutné, aby děti měly v šatnových skříňkách roušku, abychom ji v případě nutnosti mohli použít!

Brzy se zase ozveme a napíšeme vám , co je nového !

Dáša s Laďkou

28.8. 2020  První pozdrav

Vážení rodiče,

vítáme vás v Zelené třídě. Velmi nás těší, že se  budeme společně setkávat!  Čas trávený s  dětmi nás baví,  vzájemně se obohacujeme na cestě

za poznáváním a objevováním okolního světa.

Jsme zvědavé, jak děti po půl roce vyrostly a vyspěly :-)  Myslíme, že nám důvěřují a návrat po tak dlouhé době snadno zvládnou.

Nově příchozím dětem jsme také připraveny být oporou a to zvláště v průběhu adaptace a počáteční nejistoty.

Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, neostýchejte se za námi přijít!

Těšíme se na společné prožitky!   Dáša Faltusová a Laďka Svobodová