Zelená třída

Zelenou třídu navštěvuje asi polovina dětí, které ještě nemají s mateřskou školou zkušenosti. Těmto dětem byla umožněna postupná adaptace, podle jejich potřeb. Dbáme na to, aby děti mezi sebou postupně navazovaly kamarádské vztahy a přijímaly pravidla soužití a bezpečnosti.

Postupným pozorováním jsme si zjistily, že děti mají rády pohyb v jakékoliv podobě, rády zpívají, hrají na nástroje a kreslí. Z těchto poznatků vycházíme při plánování aktivit. Vzhledem k odlišným zkušenostem dětí mají společné činnosti různé stupně náročnosti. Do vzdělávání jsou zařazovány prvky logopedické prevence k podpoře správného vývoje řeči. U starších dětí jsou zařazovány aktivity z oblasti rozvoje grafomotoriky, předmatematické a předčtenářské gramotnosti

Plán na týden od 8. do 12. 6. 2020

Téma: Voda a život v ní i kolem ní

Jaké jsou naše záměry?

Budeme u dětí podněcovat jejich aktivitu při získávání a využívání informací.

Povedeme děti k tomu, aby si uvědomovaly rozmanitost života a přírody.

Budeme podporovat tvořivost a aktivitu dětí a jejich schopnosti vybrat si z nabízených možností.

Na co se můžeme těšit?

S ohledem na počasí chceme co nejvíce času trávit venku na zahradě, výjimečně půjdeme na vycházku do parku.

Aktivity ze všech oblastí budou ve třídě i venku soustředěna do center aktivit – centra pohybu, centra poznání a centra tvoření.

Centrum pohybu

Venku budeme absolvovat pravidelné rozcvičky, pohybové hry i cvičení s náčiním.

 • Motivované cvičení – pohyb zvířat, vymýšlení různých druhů pohybu ve dřepu, po čtyřech, pozadu, v běhu i chůzi a další podle volby dětí,
 • PH „Na rybník“ – rybník z lana, zvířata v rybníce i mimo něj – reakce na pokyny
 • Pohybové hry podle přání dětí,
 • Překonávání překážek různými způsoby.

Centrum poznání

Budeme se snažit dovědět se co nejvíce o vodě a o životě, pro který je důležitá. Aktivně budeme pracovat s literaturou a využívat ji k vyhledávání informací. Děti povedeme k postupnému nalezení odpovědí na otázky:

 • potřebujeme vodu k životu?
 • kdo ještě potřebuje vodu ke svému životu?
 • jací živočichové žijí ve vodě?
 • známě nějaké, kteří žijí v blízkosti vody?
 • jaká je voda? – má barvu, vůni, chuť?
 • co musí umět ten, kdo žije ve vodě?
 • co musíme umět my, když chceme být ve vodě v bezpečí?
 • známe nějaké pohádkové bytosti, které nemůžou být bez vody?


Centrum tvoření:

Na základě rozhovorů, pozorování obrázků v knihách i na základě vlastních zkušeností budeme tvořit rybník, případně řeku a život kolem nich.

 • Starší děti namalují vodovými barvami pozadí, do kterého děti budou dolepovat nakreslené a vybarvené obrázky – ryby, žáby, vodní savci, ale třeba i vodník?....
 • Seznámíme se říkadly o vodě, žábách, čápech, rybách a jiné vodní havěti.
 • Zazpíváme si písničky o vodě – z těch, které děti znají, se jednu naučíme.

Další nabídka aktivit pro děti:

Omalovánka – živočichové kolem vody.

Zraková diferenciace – hledání předmětů ve změti čar.

Logopedická prevence – pitvoření před zrcadlem, zvuky a tóny podle volby dětí.

Jazykové hříčky: Jaký může být… rozšiřování slovní zásoby o přídavná jména

Plán na týden od 25. do 29. 5. 2020

Téma: Broučci v trávě

Jaké jsou naše záměry?

 • Povedeme děti k vnímání přírody všemi smysly, k pozorování, experimentování, pokusům.
 • Budeme u dětí podporovat rozvoj fyzické zdatnosti formou řízených i spontánních pohybových aktivit při každodenním pobytu venku.
 • Rozmanitou nabídkou budeme u dětí podporovat rozvoj fantazie, tvořivosti i jemné motoriky.

Na co se můžeme těšit?

 • Co nejvíce času budeme trávit venku na zahradě, výjimečně půjdeme na vycházku do parku.
 • Aktivity ze všech oblastí budou soustředěna do center aktivit – centra pohybu, centra poznání a centra tvoření.
 • Centrum pohybu:

Venku budeme absolvovat pravidelné rozcvičky, pohybové hry i cvičení s náčiním.

 • Motivované cvičení – „Malý brouček“

 • PH „Na hmyzí domečky“ – děti jsou rozděleny do skupin podle jednotlivých druhů broučků), podle pokynů se střídají,

 • další pohybové hry podle přání dětí,

 • různé druhy pohybu ve dřepu, po čtyřech, pozadu, v běhu i chůzi a další podle volby dětí,

 • překonávání překážek různými způsoby.

 • Centrum poznání:

Budeme se snažit dovědět se co nejvíce o broučcích, rostlinách a přírodninách na zahradě.

 • Budeme se snažit najít na zahradě něco zajímavého – přírodninu, rostlinu, živočicha,
 • pomocí lupy budeme objekty pozorovat, porovnávat s obrázky v atlasech, encyklopediích a jiných knihách,
 • můžeme si zkusit vytvořit herbář z nalezených rostlin a pojmenovat si je,
 • budeme pozorovat, z kolika částí se skládá tělo broučka, nebo hmyzu,
 • aktivně budeme pracovat s literaturou a využívat ji k vyhledávání informací
 • Centrum tvoření:

Na základě přímého pozorování i poznávání pomocí obrázků budeme tvořit z papíru, nebo kreslit různé druhy broučků, i fantastické, vymyšlené.

 • Vytvoříme (nakreslíme pastelkami nebo namalujeme vodovými barvami) společnou louku s trávou a květinkami a broučky do ní umístíme, nebo dokreslíme.
 • Naučíme se písničku Broučci.
 • Seznámíme se říkadly o broučcích.

Další nabídka aktivit pro děti:

 • Omalovánka broučci – vybarvování podle fantazie i předlohy.
 • Příprava na matematiku – uspořádání předmětů (např. pastelek) podle velikosti.
 • Logopedická prevence – gymnastika mluvidel, artikulační cvičení, sluchová diferenciace hlásek.
 • Jazykové hříčky: Já mám velkou kapsu, protože v ní mám…

BLUDIMÍRA A JEJÍ ŠKOLA ČAR A KOUZEL.

Milé děti a rodiče,

já mocná čarodějnice Bludimíra jsem se rozhodla napsat vám pár řádek. Chystala jsem si se svými kamarádkami zase nějaké soutěže a úkoly na mojí kouzelné zahradě, ale vše se pokazilo. Tak jsem se radila s mocným čarodějem Rumburakem a nyní vás zveme do naší školy čar a kouzel.

Každá správná čarodějka nebo čaroděj musí umět správná zaříkadla, tady máte nějaké na výběr:

Čáry, máry, okolo páry,
čarovala rybička, aby byla chybička,
čaroval rak, aby bylo tak.

Čáry máry ,čáry máry, čokoláda na dvě káry !

Hokus, pokus , hokusy ,velký bonbón do pusy!

Čáry máry, můří očka,
ať je z tebe černá kočka!
Já tě, mámo, vzápětí
pusou zbavím prokletí!

A teď tu máme návod na výrobu čarodějného lektvaru, s kterým

ti pomůže maminka.

 Míchání lektvaru

- připravte si tři nádoby, ve kterých pomocí potravinářského barviva namícháte barevnou tekutinu. Např. barva žlutá, modrá a červená. Do velké průhledné sklenice si pak sami naléváte a pozorujete, jak se barvy mění a mísí. Zjistíte, že modrá a žlutá vytvoří zelenou, atd. Lektvar si pak můžete pojmenovat.

Létání na koštěti

Další důležitá dovednost, kterou by měla čarodějnice umět je let na koštěti..  Doma to ale radši nezkoušejte, k tomu se vám budou lépe hodit stromy v parku, sedněte si  na košťata a můžete se na nich proletět.

Kdo pomáhá čarodějnici?

Samozřejmě máme také svoje pomocníky, schválně si je zkuste

spolu s rodiči vyjmenovat. (např. pavouk, kocour….)

A nyní tu máme návod na závod pavouků:

 Závod pavouků

- z papíru si vystřihneme tvar pavoučího těla (stačí kolečko a 8 proužků jako nohy, které přilepíme) na záda pavouka, kterého si děti mohou vybarvit, můžeme přilepit minci např. 0,50,- haléřů. To proto, aby pavouk lépe držel stabilitu. Potom už jen připravíme stůl, na němž je vyznačena startovní a cílová páska. Dvě čarodějnice připraví své pavouky na start a foukáním se ho snaží dostat do cíle rychleji než soupeř. Ruce nesmí pomáhat, ale fandit se smí co hrdlo ráčí!!!

Nebo:

Netopýří kuželky

- na klasické kuželky přilepíme černá netopýří křídla a je hra připravena.

A ještě si můžete vyzkoušet tyto čarodějnické recepty:

 Čarodějné vaření

Prsty z párků a nehty z mandlí.

Zelené nebo modré mléko...obarvené potravinářským barvivem.

Pavouci z Disco sušenek a lentilek.

Mumií toust - toustový chléb se zapečenými plátky sýra - jako obvazy - oči z olivy, nebo jiné zeleniny.

„STEJNÁ KOŠŤATA“

Úkol: „Havran Abraxas zkoušel  čarodějnici Kanimůru z kouzel a dal jí za úkol vyčarovat dvě úplně stejná košťata Kanimůře se to sice povedlo, ale koště se zamíchalo mezi hromadu dalších a teď jej ani  čarodějnice a ani Abraxas nemohou najít. Pomozte jim, děti. Najděte koště, které je stejné jako koště na obrázku nahoře.“

Doufám,že se vám moje škola kouzel aspoň trochu líbila a nakreslíte mi můj portrét.

S úctou vaše čarodějnice Bludimíra

        

          CO SI BROUKÁ JARNÍ LOUKA .             

Milé děti a rodiče,

Sluníčko nám krásně svítí, už nám krásně hřeje a láká nás na procházky do parku. Určitě je tu spoustu věcí k vidění , ať už jsou to rozkvetlé pampelišky, broučci , berušky ,včelky nebo motýlci.

KDO ŽIJE V TRÁVĚ ?

Až půjdete na procházku můžete hledat, kdo se skrývá pod kamenem,

jaké broučky tam objevíte a také jim můžete postavit domečky. Máme tu pro vás i několik básniček, které se můžete s maminkou naučit.

BERUŠKA

 Sedm teček na kabátku,

každá černá jako noc.

beruška je na oplátku,

nosí ráda- a to moc!

PARÁDNÍ KLOBOUK

Deset krásných pestrých brouků

měla paní na klobouku.

Jestli běhat uměli?

Kdepak- byli umělí!

CO JE JARNÍ LOUKA

Řeknu to každému, kdo by snad chtěl

louka je cukrárna brouků a včel.

Jsem o tom přesvědčen docela pevně,

život si osladí všichni a levně.

JAK SI ZPÍVÁ JARNÍ LOUKA ?

Víte jak si zpívá jarní louka děti? Určitě byste dokázaly hezky si zabzučet,jak to dělají včelky nebo čmeláci. Taky byste jste si mohly zazpívat písničku, kterou si rádi zpívají dva včelí medvídci ČMELDA a BRUNDA.Možná si někdo z vás vzpomene, že jsme si ji spolu ve školce také někdy již zazpívaly. My se už těšíme, až si ji s vámi také zapíváme.

Přejeme vám dny plné sluníčka a veselých her a zase tu pro vás něco zajímavého připravíme.

Všechny vás moc pozdravujeme a těšíme se na vás  Renata a Ivana

POMLÁZKA SE ČEPEJŘÍ ANEB VELIKONOCE JSOU ZA VRÁTKY, HRAJÍ SI SE ŽLUTÝMI KUŘÁTKY.

                                                                              

Milé děti a rodiče.

Velikonoce jsou svátky jara, ke kterým patří kromě velikonočních  zajíčků, kteří přinášejí  dětem  pomlázku,

i beránci, kuřátka, slepičky, ale hlavně vajíčka a pletená pomlázka.

Připravili jsme si pro vás několik básniček, říkanek a her.

Také tu najdete nápady na vyrábění a už se těšíme, co pěkného nám přinesete ukázat až se zase sejdeme.

Hmatové kolečko.

Dítě má zavázané oči a postupně určuje, jaké předměty mu podáváme.

(např. vajíčko ,mašlička, proutek, pastelka atd.)

Pípni, kdákni, kokrhej.

Zahrajeme si na kuřátko, slepičku a kohouta. Plníme úkoly podle pokynů:

Pípni – kuře: udělej dřep za židlí, koukej okýnkem a pípej jako kuřátko.

Kdákni – slepice: sedni si na židli jako na bidýlko a kdákej.

Kokrhej – kohout: rychle se postav a kokrhej.

Pokyny  se různě střídají několikrát za sebou jak to znáte z naší hry ,kterou si hrajeme ve školce ,,Stromeček, domeček, hříbeček……“.

Hody ,hody doprovody, dejte vejce malovaný hody, hody, tralala, už jedeme do jara ……….

A teď tu máme několik říkanek a básniček:

Zajíček

Lesem běží zajíček,
má košík vajíček.
Vajíčka mu upadla,
na cestě se rozpadla.
Skořápek je hromádka,
všude žlutá kuřátka.

,,Něco ťuklo, vejce puklo…‘‘

  Daniel Heviér

,,Něco ťuklo! Vejce puklo!

Kuře z něho na svět juklo!

ŤUKY,PUKY, JUK, jsem chlap jako buk!‘‘

Kuřátko.

Zobáčkem ťuká,
skořápka praskne,
chvíli se načeká,
než chmýří zaschne.

Máma ho zahřívá,
aby měl sílu,
pod křídlem hlavičkou,
vyhledá škvíru.

Krásný to tvoreček,
žlutý jak poupátko,
z vejce se vylíhlo,
mamince kuřátko.

Potřebné pomůcky: jedno vyfouknuté vajíčko, barva na nabarvení vajíčka, zelený tvrdý papír, kousky žlutého, fialového, oranžového papíru, lihový fix či popisovač na CD, nalepovací oči, lepidlo, nůžky, šablona.

Postup:

Natřete si vajíčko, nechejte jej zaschnout.

Podle šablony si obkreslete tvar sukýnky, sukýnku vystřihněte, vzadu slepte.

Vystříhejte si ozdůbky na sukýnku. Můžete také použít tvořítka.

Na vrch vajíčka si nalepte pruh žlutého papíru, který na koncích zkroutíte, dolepte kytičku na ozdobu.

Milí rodiče,

všechny vás a vaše děti zdravíme a věřte, že bychom si přály, aby bylo brzy vše tak, jak má - děti u nás ve školce, a vy v klidu v práci.

Rády bychom vám  a dětem nabídly nějaké náměty a nápady, které by vám zpříjemnily chvíle s dětmi v této pro vás tak náročné době. V současnosti bychom se ve třídě společně zabývali tématem jara, které je pro všechny oblíbené a radostné a pro svou bohatost téměř nevyčerpatelné. Přijměte prosím pozvání na malou jarní procházku.

Vzpomínáme na vás a těšíme se, až se zase s vámi a s vašimi dětmi ve školce setkáme .

Ivana a Renata


JARNÍ BÁSNIČKY A ŘÍKANKY.

JARO ŤUKÁ

Jaro ťuká na dveře,
kdopak mu je otevře?
Vítr, sníh a fujavice
drží pevně kliku v ruce.

Jaro ťuká: Ťuky, ťuk,
chce ho holka, chce ho kluk.
Zima ale drží kliku
i v posledním okamžiku.

Dnes je první jarní den,
vyženeme zimu ven.
Přivoláme sluníčko,
zasviť aspoň maličko!

CO JE JARNÍ LOUKA

Řeknu to každému,kdo by snad chtěl
louka je cukrárna brouků a včel.
Jsem o tom přesvědčen docela pevně,
život si osladí všichni a levně.

BERUŠKA

 Sedm teček na kabátku,
 Každá černá jako noc.
 Beruška je na oplátku,
 nosí ráda- a to moc!¨

 PARÁDNÍ KLOBOUK

Deset krásných pestrých brouků
měla paní na klobouku.
Jestli běhat uměli?
Kdepak- byli umělí!                

   JARNÍ HÁDANKY

Nadýchaná sukénka,křehká bílá panenka,jmenuje se…..

    (sněženka)

Baculatá hlavička,skromná bílá kytička.jaké její jméno je,

Jmenuje se…

(bledule)

Jak pracujeme s dětmi v naší třídě, jaké jsou naše záměry:

Ranní kruh: společné setkávání dětí, prostor pro společné povídání, sdělování vlastních zážitků a naslouchání druhým, řešení různých situací, ale také přání k narozeninám a svátku. Seznamování se s obsahem dne.

Uvítací rituál: ,,Dobré ráno, dobré ráno, volá slunce z nebe, to sluníčko, to sluníčko, vítá mě i tebe.“

Didakticky zacílené vzdělávací činnosti: aktivity s určitým tematickým zaměřením, připravené učitelkami podle vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu. Prostor pro nová poznávání, uplatňování dosavadních zkušeností, tvoření, zpívání, tvořivá hra s textem, dramatika pohádek. Úkoly přizpůsobujeme věku dětí, kdy pracujeme ve skupinkách, pro starší děti volíme činnosti složitější.

Pohybové aktivity jsou realizovány formou řízených pohybových aktivit v podobě zdravotně preventivních pohybových činností (rozcvičky), pohybových her, motivovaných cvičení, pohybu venku. Ve třídách jsou vytvořeny podmínky také pro spontánní pohybové aktivity, které si děti volí samy.

Individuální práce s dětmi: práce učitelky s dítětem v oblastech, ve kterých má dítě problém, nebo kterou potřebuje podpořit. Tyto skutečnosti učitelky zjišťují na základě průběžně prováděné pedagogické diagnostiky.

Chvilky logopedické prevence: podpora přirozeného vývoje řeči formou procvičení mluvidel, artikulačních a dechových cvičení, rozvoje slovní zásoby, jazykových a didaktických her. Součástí je také rozvoj hrubé a jemné motoriky.