Spolek rodičů

Hlasování o výši členského příspěvku na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, členové Spolku rodičů MŠ Parléřova,

vzhledem k současné epidemiologické situaci není bohužel možné uspořádat valnou hromadu Spolku rodičů v podzimním termínu, jak bývalo dosud zvykem. Doufáme, že se to podaří alespoň na jaře.

Nicméně již nyní je potřeba schválit výši členského příspěvku pro stávající školní rok 2020/2021, aby ho bylo možné začít vybírat a hlavně začít peníze používat. Paní učitelky již nakupují výtvarné potřeby do tříd, na které tradičně přispíváme, a také se blíží konec kalendářního roku, kdy z vybraných peněz dotujeme mikulášskou nadílku a platíme vánoční dárky do tříd (15.000 Kč/třída). I v této nelehké době, kdy nemůžeme dětem dopřát divadla, akce s rodiči na školní zahradě či uvnitř školky, má Spolek rodičů v průběhu školního roku výdaje, jež musí financovat.

Protože není možné uskutečnit hlasování o výši příspěvku na valné hromadě, rozhodl výbor Spolku o uskutečnění hlasování mimo zasedání písemnou formou s využitím technických prostředků - hlasování v rámci e-mailové komunikace, a to na základě ust. § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

V souladu s ust. § 19 odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb., výbor Spolku určuje následující podmínky rozhodování mimo zasedání:

(1) Návrh rozhodnutí musí obsahovat alespoň návrh usnesení. Lhůta k vyjádření bude činit 15 dnů.

(2) K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena pomocí e-mailové komunikace - na e-mail hospodarka@msparlerova.cz. Nevyjádří-li se člen ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí.

(3) Výbor oznámí členům v písemné formě (na webových stránkách školky) výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.

(4) Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů.

E-mail s návrhem usnesení bude odeslán na e-maily členů Spolku dne 2.11.2020. Hlasování bude probíhat od 2.11.2020 do 16.11.2020.

Za účast na hlasování předem děkujeme.

Výbor Spolku rodičů

Školní rok 2019/2020 - přehled příjmů a výdajů

- členský příspěvek 1.000 Kč/pololetí

Příjmy za 1. pololetí = 98.700 Kč

Příjmy za 2. pololetí = 99.200 Kč

Příjmy 2019/2020 celkem = 197.900 Kč

Výdaje za 1. pololetí = 123.838 Kč

Výdaje za 2. pololetí = 63.667 Kč

Výdaje 2019/2020 celkem = 187.505 Kč


Využití peněz Spolku

Akce dřevěný altánek je po mnoha letech konečně u konce a dlouho očekávaný objekt již stojí na zahradě. Spolek rodičů přispěl na výstavbu altánu financemi ve výši cca 40% celkových výdajů.

Jako každoročně počítáme s využitím finančních prostředků od rodičů na nákup hraček pod vánoční stromeček, výtvarných potřeb do tříd, úhradu divadel, odměn pro děti u příležitosti různých akcí (Svatomartinská, Mikuláš, Karneval, Čarodějnice, Rozloučení s předškoláky).

Pokud by někdo z rodičů chtěl přispět finančním či movitým sponzorským darem, informace obdrží u ředitelky školy nebo hospodářky.

Uvítáme zapojení dalších členů (členek) z řad rodičů nových dětí.


Informace o Spolku rodičů MŠ Parléřova

1. Informace

31. 12. 2016 zaniklo SRPŠ MŠ Parléřova.

Od 1. 1. 2017 byl zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v souladu se zák. č.89/2012Sb., občanským zákoníkem, Spolek rodičů Mateřské školy Parléřova.
 

2. Stanovy

Stanovy Spolku rodičů si můžete prohlédnout zde.
 

3. Členky výboru 2020/2021:

Předsedkyně: Markéta Radkovská

Člen: Mgr. Adéla Lapáčková

Pokladník: Ing. Petra Václavíková
 

4. Finance

Účet v MONETA Money bank– č. účtu je 231004260/0600

Na tomto účtu zůstaly uloženy finanční prostředky zrušeného SRPŠ, které jsou nyní k dispozici Spolku. Na tento účet mohou rodiče zasílat příspěvky, příp. peněžní dary.
 

5. Hospodaření s finančními prostředky

Finanční prostředky jsou použity na kulturní akce pro děti (divadla v MŠ, sezónní akce pro děti i rodiče atd.), na nákup hraček a dalších potřeb pro děti a nákup drobného vybavení do školy a na zahradu, které slouží dětem.

Veškeré výdaje jsou řádně evidovány v účetnictví Spolku a kontrolovány členkami výboru Spolku.