Spolek rodičů


Využití peněz Spolku

Plánujeme pořízení dřevěného altánku na zahradu. Jako každoročně počítáme s využitím finančních prostředků od rodičů na nákup hraček, potřeb pro děti, úhradu divadel, pořadů a akcí pro děti.

Velmi děkujeme rodičům, kteří v loňském školním roce přispěli na hračky a různé potřeby pro děti a pořízení altánku.

Pokud by někdo z rodičů chtěl přispět sponzorským darem, informace obdrží u ředitelky školy nebo hospodářky.

Uvítáme zapojení dalších členů (členek) z řad rodičů nových dětí.


Informace o spolku rodičů MŠ Parléřova

1. Informace

31. 12. 2016 zaniklo SRPŠ MŠ Parléřova.

Od 1. 1. 2017 byl zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v souladu se zák. č.89/2012Sb., občanským zákoníkem, Spolek rodičů Mateřské školy Parléřova.
 

2. Stanovy

Stanovy Spolku rodičů si můžete prohlédnout zde.
 

3. Členky výboru:

Předsedkyně: Mgr. Adriana Kvítková

Člen: Markéta Radkovská, Mgr. Adéla Lapáčková

Pokladník: Ing. Petra Václavíková
 

4. Finance

Účet v MONETA Money bank– č. účtu je 231004260/0600

Na tomto účtu zůstaly uloženy finanční prostředky zrušeného SRPŠ, které jsou nyní k dispozici Spolku. Na tento účet mohou rodiče zasílat příspěvky, příp. peněžní dary.
 

5. Hospodaření s finančními prostředky

Finanční prostředky jsou použity na kulturní akce pro děti (divadla v MŠ, sezónní akce pro děti i rodiče ad.), na nákup hraček a dalších potřeb pro děti a nákup drobného vybavení do školy a na zahradu, které slouží dětem.

Veškeré výdaje jsou řádně evidovány v účetnictví Spolku a kontrolovány členkami výboru Spolku.


Informace o spolku rodičů MŠ Parléřova