Spolek rodičů

Výsledky ankety - prominutí části člen. příspěvku za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

1) Snížení příspěvku na 500 Kč - "pro" hlasovalo 13 členů

2) Snížení příspěvku na 700 Kč - "pro" hlasovali 2 členové

3) Ponechání příspěvku ve výši 1.000 Kč - "pro" hlasovalo 19 členů

4) Bez vyjádření - 66 členů

Vzhledem k výsledkům ankety, kdy do 20.5.2020 hlasovalo pro snížení příspěvku pouze 15 členů Spolku, nebude již výbor Spolku do konce školního roku 2019/2020 organizovat hlasování mimo zasedání pro snížení členského příspěvku za 2.pololetí.

Výše členského příspěvku pro 2.pololetí šk. roku 2019/2020 tedy zůstává v původní výši 1.000 Kč.

Žádáme tímto rodiče, kteří ještě členský příspěvek nezaplatili, aby tak učinili nejpozději do 31.5.2020.

Za výbor Spolku rodičů

Václavíková Petra, pokladník

Výdaje Spolku rodičů za školní rok 2019/2020 a anketa k hlasování o prominutí části příspěvku za 2.pololetí

Milí rodiče,

nejprve si Vás dovolíme seznámit s dosavadními výdaji Spolku za letošní školní rok 2019/2020, které byly hrazeny pouze z členských příspěvků. Předměty pořízené za finanční dary, jež byly rodiči věnovány nad rámec příspěvků, v přehledu uvedeny nejsou. Pro úplnost uvádíme i výši příjmů z členských příspěvků.

Příjmy za 1. pololetí = 98.700 Kč

Očekávané příjmy za 2. pololetí = 100.000 Kč (v případě člen. příspěvku 1.000 Kč/dítě)

Příjmy 2019/2020 celkem = 198.700 Kč

Výdaje za 1. pololetí = 123.838 Kč

Výdaje za 2. pololetí = 32.893 Kč

Očekávané výdaje (květen + červen) = 33.155 Kč

Výdaje 2019/2020 celkem = 189.886 Kč

V níže uvedeném odkazu naleznete podrobný přehled výdajů.

Výdaje Spolku 2019_2020

I když výdajů bylo a ještě bude dosti, po poradě výboru Spolku rodičů přicházíme, s vědomím celkové nelehké situace všech rodičů, s návrhem na jednání ohledně snížení výše členského příspěvku Spolku na 2. pololetí.

Jelikož bylo o příspěvcích na letošní školní rok rozhodnuto valnou hromadou Spolku rodičů loni v říjnu, výbor nemůže dle stanov Spolku rodičů samostatně rozhodnout o možném prominutí části příspěvku na 2. pololetí.

Rozhodnutí o možném prominutí příspěvku na 2. pololetí je proto nutné učinit v rámci hlasování mimo zasedání (per rollam). Než se k tomuto kroku, jenž je organizačně poměrně náročný, výbor definitivně rozhodne, dovoluje si Vám, členům Spolku rodičů, navrhnout anketu, a to formou e-mailu.

Prosíme o sdělení, zda-li navrhujete výši příspěvku na 2. pololetí:

- ponechat v nezměněné výši 1000 Kč nebo

- snížit na 700 Kč nebo

- snížit na 500 Kč

Odpovědi očekáváme do 20.5.2020 na e-mail hospodarka@msparlerova.cz

Pokud se nám do 20. 5. 2020 sejde více než 30 anketních odpovědí, které by navrhovaly příspěvky snížit, uspořádá výbor Spolku zmíněné hlasování mimo zasedání, jež by formálně rozhodlo o výši příspěvku (resp. prominutí části příspěvku) za 2. pololetí letošního školního roku.

Děkuji za Vaši spolupráci.

za výbor Spolku rodičů

Adriana Kvítková


Využití peněz Spolku

Akce dřevěný altánek je po mnoha letech konečně u konce a dlouho očekávaný objekt již stojí na zahradě. Spolek rodičů přispěl na výstavbu altánu financemi ve výši cca 40% celkových výdajů.

Jako každoročně počítáme s využitím finančních prostředků od rodičů na nákup hraček pod vánoční stromeček, výtvarných potřeb do tříd, úhradu divadel, odměn pro děti u příležitosti různých akcí (Svatomartinská, Mikuláš, Karneval, Čarodějnice, Rozloučení s předškoláky).

Velmi děkujeme rodičům, kteří v letošním roce přispěli formou finančních darů na dovybavení 1. třídy po havárii vody.

Pokud by někdo z rodičů chtěl přispět finančním či movitým sponzorským darem, informace obdrží u ředitelky školy nebo hospodářky.

Uvítáme zapojení dalších členů (členek) z řad rodičů nových dětí.


Informace o Spolku rodičů MŠ Parléřova

1. Informace

31. 12. 2016 zaniklo SRPŠ MŠ Parléřova.

Od 1. 1. 2017 byl zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v souladu se zák. č.89/2012Sb., občanským zákoníkem, Spolek rodičů Mateřské školy Parléřova.
 

2. Stanovy

Stanovy Spolku rodičů si můžete prohlédnout zde.
 

3. Členky výboru:

Předsedkyně: Mgr. Adriana Kvítková

Člen: Markéta Radkovská, Mgr. Adéla Lapáčková

Pokladník: Ing. Petra Václavíková
 

4. Finance

Účet v MONETA Money bank– č. účtu je 231004260/0600

Na tomto účtu zůstaly uloženy finanční prostředky zrušeného SRPŠ, které jsou nyní k dispozici Spolku. Na tento účet mohou rodiče zasílat příspěvky, příp. peněžní dary.
 

5. Hospodaření s finančními prostředky

Finanční prostředky jsou použity na kulturní akce pro děti (divadla v MŠ, sezónní akce pro děti i rodiče atd.), na nákup hraček a dalších potřeb pro děti a nákup drobného vybavení do školy a na zahradu, které slouží dětem.

Veškeré výdaje jsou řádně evidovány v účetnictví Spolku a kontrolovány členkami výboru Spolku.