Náš tým

V naší mateřské škole působí stabilizovaný tým pedagogických pracovnic a z velké části neměnný tým provozních zaměstnankyň, který je v bezproblémovém zajištění vzdělávání neméně důležitý.


1. třída (červená):

Dagmar Faltusová

Ladislava Svobodová

Zuzana Nepevná (školní asistentka)

2. třída (zelená):

Ivana Dittrichová

Mgr. Renata Ležalová

Věra Holušová (učitelka na překrývání)

3. třída (žlutá):

Jana Duffková

Bc. Jiřina Janochová

4. třída (modrá):

Bc. Jana Majorová

Renata Lukešová

Učitelka na překrývání zajišťuje několikrát v týdnu pomoc učitelce, která působí ve třídě s ředitelkou školy. Jedná se zejména o zajištění dohledu při pobytu venku, ale také před pobytem venku tak, aby učitelka mohla nerušeně pracovat se skupinou starších dětí.

Školní asistentka pomáhá ve třídě nejmladších dětí, ale může působit také ve třídě s dětmi ohroženými školní neúspěšností (např. děti s odlišným mateřským jazykem, než českým, s odkladem povinné školní docházky apod.) Jedná se o pozici hrazenou z projektu Šablony II.


Provozní zajištění

Pořádek ve škole zajišťují a udržují školnice a uklízečka se zkráceným úvazkem. Ty rovněž pomáhají učitelkám při oblékání dětí, ale i ve třídě, pokud to situace vyžaduje.
 

Školnice: Petra Sechovcová

Uklízečka: Lucie Zemanová
 

Úsek školního stravování tvoří vedoucí školní jídelny (která zároveň působí ve škole jako hospodářka), vedoucí kuchařka a kuchařky se zkráceným úvazkem.
 

Vedoucí školní jídelny:

Ing. Petra Václavíková

Vedoucí kuchařka:

Hana Wágnerová

Kuchařky:

Ludmila Kopčíková

Jana Ritschelová

Lucie Zemanová