Náš tým

V naší mateřské škole působí stabilizovaný tým pedagogických pracovnic a z velké části neměnný tým provozních zaměstnankyň, který je v bezproblémovém zajištění vzdělávání neméně důležitý.


1. třída (červená):

Dagmar Faltusová

Ladislava Svobodová

2. třída (zelená):

Ivana Dittrichová

Mgr. Renata Ležalová

Věra Holušová (učitelka na překrývání)

3. třída (žlutá):

Jana Duffková

Bc. Jiřina Janochová

4. třída (modrá):

Bc. Jana Majorová

Renata Lukešová

Učitelka na překrývání zajišťuje několikrát v týdnu pomoc učitelce, která působí ve třídě s ředitelkou školy. Jedná se zejména o zajištění dohledu při pobytu venku, ale také před pobytem venku tak, aby učitelka mohla nerušeně pracovat se skupinou starších dětí


Provozní zajištění

Pořádek ve škole zajišťují a udržují školnice a uklízečka se zkráceným úvazkem. Ty rovněž pomáhají učitelkám při oblékání dětí, ale i ve třídě, pokud to situace vyžaduje.
 

Školnice: Petra Sechovcová

Uklízečka: Lucie Zemanová
 

Úsek školního stravování tvoří vedoucí školní jídelny (která zároveň působí ve škole jako hospodářka), vedoucí kuchařka a kuchařky se zkráceným úvazkem.
 

Vedoucí školní jídelny:

Ing. Petra Václavíková

Vedoucí kuchařka:

Hana Wágnerová

Kuchařky:

Ludmila Kopčíková

Jana Ritschelová

Lucie Zemanová