Zájmové kroužky:

Nad rámec vzdělávání podle našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání nabízíme pro děti ze Žluté a Modré třídy volitelné kroužky. Jsou realizovány mimo vzdělávání podle školního programu, vedou je externí lektoři formou doplňkové činnosti v odpoledních hodinách. Pro kroužky je vyhrazena upravená místnost v suterénu mateřské školy. Do kroužků jsou děti přijímány na základě přihlášky rodičů a jsou jimi hrazeny.

Keramika:

V letošním školním roce probíhá ve 4 skupinách v pondělí a v úterý.

Pondělí:

12:45 - 13:45 hodin

Úterý:

1. skupina 12:45 - 13:45 hodin

2. skupina 13:50 - 14:50 hodin

3. skupina 14:55 - 15:55 hodin

Lektorka: Petra Klečková (Základní umělecká škola Orphenica)

Angličtina:

Výuka anglického jazyka je určena pro přihlášené děti v povinném předškolním vzdělávání (poslední rok před zahájením povinné školní docházky). Financována je zřizovatelem - Městskou částí Praha 6 v rámci projektu tzv. Jazyková Šestka. Rodiče hradí pouze učebnici.

V letošním školním roce probíhá ve třech skupinách ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 hodin.

Lektorka: Daniela Čechová