Zájmové kroužky

Přehled zájmových činností v MŠ Parléřova s údaji o lektorech

školní rok 2017/18

 

Č. Název kroužku Den Čas Místnost Jméno lektora či lektorky Agentura, telefon
1. Keramika 1. skup. pondělí 12,45 – 13,45 Keramika suterén Petra Klečková ZUŠ Pohořelec
  Keramika 2. skup. pondělí 13,50 – 14,50   776 350 182 603 89 26 83 ředitel
  Keramika 3 .skup. pondělí 14,55 -15,55      
2. Angličtina 1. skup. pátek 8,30 – 9,10 Keramika suterén Daniela Čechová 721 109 916
  Angličtina 2. skup. pátek 9,10 – 9,50      
  Angličtina 3. skup. pátek 9,50 – 10,30      
3. Flétna 1. skup. úterý 14,00 – 14,30   Mgr.Iva Pellarová 739 244 851
  Flétna 2. skup. úterý 14,30 – 15,00   Mgr.Iva Pellarová  

 

MZK* místnosti pro zájmové kroužky v suterénu školy

Platby, zajišťování učebních materiálů, dotazy k výuce aj. vyřizovat přímo s lektory.