Novinky

Pozvání na třídní schůzky

Vážení a milí rodiče dětí z naší mateřské školy,

zveme vás ve čtvrtek 20. září 2018 v 17:00 hodin na valnou hromadu Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova,
po které bude následovat krátké vystoupení ředitelky školy.
Sejdeme se ve 4. třídě.
Následně budou v jednotlivých třídách probíhat třídní schůzky.
Program:
• Informace Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova, připravované akce školy
• Informace ředitelky školy o organizaci a aktivitách mateřské školy, informování o obsahu školního řádu
• Třídní schůzky v jednotlivých třídách

Prosíme, zajistěte si pro své děti na tuto dobu hlídání, mateřská škola tuto službu zajistit nemůže.
Děkuji za pochopení a těšíme se na vaši účast.


Mgr. Renata Ležalová
ředitelka školy

Aktuální informace

Konzultační hodiny ředitelky jsou každou sudou středu od 14:00 do 16:00 hodin a dále po telefonické domluvě

V menu „Představujeme se“ přidán nový „Školní vzdělávací program“

Nové číslo účtu je 3938061/5500, změnil se tedy jen kód banky.

Číslo služebního mobilu ředitelky je 734 448 521

Telefonní číslo mateřské školy 233 353 535.

Úplata za předškolní vzdělávání činí 646 Kč

V rubrice „Kontakty/info“ byl upraven Pedagogický sbor a Režim dne.

Taktéž byly aktualizovány dokumenty Školní řád a Co děti potřebují do školky, které najde v sekci „Dokumenty ke stažení“.


20.08.2010 | Komentáře uzavřeny