Novinky

Oznámení o přerušení provozu v době vánočních a novoročních svátků - vánočních prázdnin

Přerušuji podle § 3 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, provoz školy ve dnech 27. 12. – 29. 12. 2017 a 2. 1. 2018 (celkem 4 pracovní dny).

Jedná se o pracovní dny v době vánočních prázdnin.

Úplata za předškolní vzdělávání se při přerušení provozu, které nepřesáhne 5 dní nekrátí (§6 odst.5 cit. vyhlášky).

Provoz Mateřské školy Parléřova, který bude v roce 2017 ukončen v pátek 22. 12. 2016 v 15 hodin, bude pokračovat od středy 3. 1. 2018.

Věra Holušová
ředitelka školy

V Praze dne 24. 10. 2017
Č.j. 30/2017


VÝLET do pekla 28. 11. 2017

Pro děti ze 3. a 4. třídy plánujeme polodenní výlet v úterý 28. 11.

Pojedeme do Příbrami, kde ve zrušené štole je udělané PEKLO se vším, co k němu patří.
Pokud nás čertíci pustí zpět na zem, navštívíme s dětmi i NEBE s Mikulášem a andělem, kde děti dostanou dárek.

Sraz před školkou je v 8 hodin, odjezd v 8,15.
Vrátíme se na oběd 12,30 – 13 (pro děti po obědě přijďte ve 13 hod.).

S sebou batůžek se svačinou a pitím, na sebe sportovní oblečení a hlavně pořádné boty (nepromokavé – ve štole je vlhko).

Cena výletu: 350 Kč
Uhraďte do pátku 24. 11. paní hospodářce.

Pokud někdo nepojede, ohlaste předem.


Plán akcí na listopad

6. 11. Fotografování Puldová – jednotlivci 1. + 2. třída 

listi

7. 11. Fotografování Puldová – jednotlivci 3. + 4. třída

8. 11. Návštěva NG – pořad O svatém Martinovi. 3. třída

9.11. Návštěva NG – pořad O svatém Martinovi. 4. třída

22. 11. Návštěva Hasičské stanice Petřiny. 3. třída

28. 11. Polodenní výlet – Peklo a nebe v Příbrami. Na oběd se vracíme do školky.
350 Kč na dítě – 3. + 4. třída. Výlet zaplaťte prosím paní hospodářce do 24. 11..


Informace o možném pronájmu stolu na adventní akci

V pondělí 4. prosince od 16,30 plánujeme slavnostní rozsvícení vánočního stromu a s tím spojené adventní posezení s občerstvením, zdobením perníčků a adventním prodejem vánočních dárečků.

Pokud byste se chtěli prodeje vánočních výrobků či jiného zboží (dětské oblečení, dekorační výrobky) zúčastnit jako prodejci, je možné si pronajmout stůl za 100,-Kč v jídelně školky, kde se bude akce konat.

Další informace u paní učitelky Dittrichové, zástupkyně ředitelky, či předsedkyně Spolku rodičů, paní Korseltové.


20.08.2010 | Komentáře uzavřeny