Novinky

Plán akcí na září 2017

20.9. Návštěva MŠ JAROSLAVA JEŽKA na Pohořelci. 2.třídaabc

22.9. Návštěva klinické logopedky Mgr. Eichlerové v MŠ.
Kontrola výslovnosti předškoláků. 3.+ 4.třída


Školní rok 2017/18 začne v pondělí 4. 9.

Žádáme rodiče, aby se seznámili zejména: s novým Školním řádem pro šk. rok 2017/18, Směrnicí o úplatě na šk. rok 2017/18 a Informacemi o povinné školní docházce.

Tyto i další důležité informace a pokyny pro rodiče naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.


Zájmové kroužky

Ve školním roce 2017/18 plánujeme zatím tyto kroužky: keramika a angličtina.
Jóga, případně další kroužek s hudebním zaměřením, jsou v jednání.
Opět plánujeme pro děti ze 3. a 4. třídy 1x týdně dopoledne cvičení v SK Hradčany (gymnastika) a plavecký kurs pro předškoláky (asi od 4/2018).

Všechny kroužky i cvičení začnou od 1. 10. 2017. Nabídka bude ve škole zveřejněna začátkem září.
Na cvičení budou docházet všechny děti ze 3. a 4. třídy ( cena pravděpodobně 40,-Kč/ hodina).
Ostatní kroužky jsou určené POUZE PRO PŘEDŠKOLÁKY ZE 3. a 4. TŘÍDY.
Konat se budou v odpoledních hodinách kromě angličtiny, která bude v pátek dopoledne.

Konkrétní informace budou vyvěšeny ve škole i na webových stránkách školy začátkem září.


20.08.2010 | Komentáře uzavřeny