Novinky

Dokumenty k zápisu 2. 5. 2017

Rodič (zákonný zástupce) předloží tyto dokumenty:

  1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte – stáhnout.

  2. Vyplněný evidenční list s potvrzením od lékaře – stáhnout.

  3. Platný občanský průkaz

  4. Rodný list dítěte (může být kopie)

Žádosti budou přijímány 2. 5. 2017 od 13 do 18 hod.


Informace k výletu na zámek Loučeň

Informace k výletu dětí ze 3. a 4. třídy na zámek Loučeň v úterý 28. 3. 2017:

Sraz před školou v 7:45 hodin, odjezd v 8:00 hodin.

Děti budou mít vhodné oblečení a obuv (přizpůsobte počasí). V batůžku budou mít malou svačinu a pití (v MŠ svačina nebude) a pláštěnku.

Návrat na oběd kolem 13. hodiny, vyzvednout děti bude možné do 13:30.

 


Plán akcí na březen

1. 3. Návštěva NG –pořad Tajemství ptačího stromu. 3. třída v 10 hodin

50,-Kč na dítě

6. 3. Divadlo Kopeckých v MŠ – Medvídek Ťupínek.

9. 3. Návštěva ZŠ Komenského. 4. třída

snezenka

15. 3. Den otevřených dveří v MŠ.

16. 3. Návštěva ZŠ Marjánka. 4. třída

21. 3. Návštěva pana kouzelníka Kellnera v MŠ.V  9:30 hodin

28.3. POLODENNÍ VÝLET – VELIKONOCE NA ZÁMKU LOUČEŇ .

3. + 4.třída cena: 350,-Kč na dítě

31. 3. Návštěva divadla SPGŠ EVROPSKÁ . 3. + 4. Třída v 10 hodin, zdarma.


Platba příspěvku Spolku rodičů na 2. pololetí

Žádáme rodiče, aby do 10. 3. 2017 zaslali na účet Spolku příspěvek ve výši 1.000,- Kč na 2. pololetí šk. roku 2016/17.

Příspěvek zašlete na účet Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova.
Číslo účtu je 27-1586360277/0100.

Pokud by někdo z rodičů chtěl Spolku věnovat peníze navíc – finanční nebo jiný dar, máme připravenou Darovací smlouvu.

K finančním darům, které máme ušetřené z 1. pololetí, bychom přidali a pořídili dětskou nábytkovou sestavu
do 1. třídy (máme již návrh i rozpočet) či kufr speciálních pomůcek s názvem Klokanův kufr. Jedná se o soubor pomůcek k všestrannému rozvoji dítěte, který se již v mateřských školách osvědčil.
O možnosti pomoci škole budeme hovořit i na třídních schůzkách.

2. 2. 2017 Věra Holušová Marie Korseltová
ředitelka školy předsedkyně Spolku rodičů


Rodičům dětí, které půjdou k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,

 

zápisy do 1. tříd ZŠ budou sice až začátkem dubna, ale je třeba, abyste si rozmysleli, zda nebudete chtít odklad školní docházky. Připomínám, že k zápisu musí jít děti, kterým bude do 31. 8. 2017 6 let a též děti, které již odklad měly v letošním roce.

 

Pokud uvažujete o odkladu, je třeba se objednat do Pedagogicko-psychologické poradny (objednací lhůty jsou 1 – 2 měsíce).

 

Rodič, který žádá o odklad, musí předložit ve škole:

  1. Doporučení z této poradny
  2. Doporučení dětského lékaře

 

Pro rodiče předškoláků bude v naší škole schůzka 21. 2. od 16:30, na kterou jsem pozvala Mgr. Kšajta, dětského psychologa, a budeme hovořit o školní zralosti, přípravě ke školní docházce a odkladech. Na tuto schůzku bude samostatná pozvánka.

 

Pokud někdo již ví, že bude chtít odklad, prosím, aby to oznámil třídním učitelkám (3. a 4. třída).

 

27. 1. 2017

Věra Holušová, ředitelka školy


Dny otevřených dveří před zápisem do mateřských škol

Zájemci o docházku dítěte do Mateřské školy Parléřova od 1. 9. 2017 mohou navštívit s dětmi naši školu 15. 3. nebo 5. 4. 2017  od 13:30 do 16:30.


INFORMACE O ZÁPISU DO MŠ V ROCE 2017

INFORMACE O ZÁPISU DO MŠ V ROCE 2017

Zápis do mateřských škol v Městské části Praha 6 na školní rok 2017/18 se bude konat 2. 5. 2017.

Jde o prvotní informaci pro zájemce, z nichž někteří se již dotazovali.
Podrobnější informace včetně kritérií pro přijetí budou zveřejněny v dalších měsících.
Naše škola zveřejní v lednu též termíny DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO RODIČE S DĚTMI.

2. 1. 2017

Věra Holušová
ředitelka školy


 

20.08.2010 | Komentáře uzavřeny