Novinky

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ OD 22.8. do 26.8.2016

Přijímání žádostí: dne 2. 6.  od 14, 30 do 16,30 HODIN v ředitelně školy.

K žádosti přiložte kopii evidenčního listu dítěte  z MŠ, kterou dítě navštěvuje.

 

Žádost je ke stažení: zde

 

Kritéria pro přijímání:

1. Dítě má trvalé bydliště v Praze 6 a navštěvuje některou mateřskou školu zřizovanou MČ Praha 6.

2. Rodiče dítěte pracují.

 

 Přijímány budou pouze děti zaměstnaných rodičů.

 Přednostně budou přijaty děti z MŠ Parléřova.

 

Děti budou přijímány do naplnění kapacity 50 dětí celkem ( 2 třídy  s maximálním počtem 25 dětí v jedné).

 

Rozhodnutí o přijetí, případně nepřijetí bude vydáno ihned.

 

Platba:

Úplata (školné):  27 Kč /den

 135 Kč za 5 dní ( neplatí předškoláci, děti s odkladem ŠD platí)

 

Stravné:  3 – 6 let celý den 37 Kč

                5 dní 185,-Kč

                Děti nad 6 let  celý den 44 Kč

                5 dní 220,-Kč

         

Platba bude vybrána v hotovosti při předání rozhodnutí o přijetí

_________

 6. 5. 2016 Věra Holušová

ředitelka školy


Akce pro děti:

Každý měsíc budou upravovány dle aktuální kulturní nabídky v Praze

Plán akcí květen 2016

4.5. Ukázková hodina cvičení pro rodiče 3.třída  10:15 hodin

5.5. Ukázková hodina cvičení pro rodiče 4.třída 10:15 hodin

5.5. LETÍ, LETÍ, LETÍ, PĚT JEŽIBAB NA KOŠTĚTI Zábavné soutěžní odpoledne pro rodiče a děti na školní zahradě s opékáním špekáčků
Začátek akce je v 16 hodin, do té je nutné děti vyzvednout. Program absolvují děti s rodiči

9.5. Vyšehrad návštěva divadelního představení pro děti. 3.třída  9:30 hodin
cena  na dítě  90,- Kč

11.5. Fotografování dětí v MŠ skupiny.
Cena: 35,-Kč

11.5. Ukázková hodina angličtiny 15:30 hodin ve 4. třídě

18.5. JARNÍ SLAVNOST – krátké vystoupení dětí na třídách
1.+2. třída v 15:30
3.+4. třída v 16:00

19.5. Sportovní hry mateřských škol Prahy 6 4.třída

23.5. Planetárium – Anička a Nebešťánek 10:15 hodin 3.+4. třída
cena na dítě 60,- Kč

25.5. Kladruby celodenní výlet pro všechny třídy s obědem
cena na dítě 420,- Kč

30.5. Zábavný pořad pro děti ke Dni dětí v MŠ Hrazeno ze SRPŠ ( 3 700,- Kč)


Plán akcí červen 2016

summer1.6. NAFUKOVACÍ ATRAKCE PRO DĚTI NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
skákací hrad

7.6. ZAHRADNÍ SLAVNOST
rozloučení s předškoláky a  zábavný program pro děti a rodiče ze všech tříd
v 16:00

14.6. DIVADLO KOPECKÝCH V MŠ – O SLUNÍČKU
v 9:30

16.6. NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ NA DLABAČOVĚ – O ČERVENÉ KARKULCE
v 10:00 (1+2.třída – 70,-  Kč na dítě)

30.6. ČTVRTEK, konec školního roku

Užijte si krásné léto!
Těšíme se zase na viděnou!

20.08.2010 | Komentáře uzavřeny