Novinky

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ OD 22.8. do 26.8.2016

Přijímání žádostí: Od pondělí 13. 6. do čtvrtka 16. 6. vždy od 16 do 17 hodin v ředitelně školy.

K žádosti přiložte kopii evidenčního listu dítěte  z MŠ, kterou dítě navštěvuje.

Žádost je ke stažení: zde

 

Kritéria pro přijímání:

1. Dítě má trvalé bydliště v Praze 6 a navštěvuje některou mateřskou školu zřizovanou MČ Praha 6.

2. Rodiče dítěte pracují.

 

 Přijímány budou pouze děti zaměstnaných rodičů.

 Přednostně budou přijaty děti z MŠ Parléřova.

 

Děti budou přijímány do naplnění kapacity.

Rozhodnutí o přijetí, případně nepřijetí bude vydáno ihned.

 

Platba:

Úplata (školné):  27 Kč /den

 135 Kč za 5 dní ( neplatí předškoláci, děti s odkladem ŠD platí)

 

Stravné:  3 – 6 let celý den 37 Kč

                5 dní 185,-Kč

                Děti nad 6 let  celý den 44 Kč

                5 dní 220,-Kč

         

Platbu je možné uhradit předem na účet č. 3938061/0100
nebo ji rodiče uhradí v hotovosti  první den docházky (22. 8.)

 

_________

 6.6. 2016 Věra Holušová

ředitelka školy


Akce pro děti:

Každý měsíc budou upravovány dle aktuální kulturní nabídky v Praze

Plán akcí červen 2016

summer1.6. NAFUKOVACÍ ATRAKCE PRO DĚTI NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
skákací hrad

7.6. ZAHRADNÍ SLAVNOST
rozloučení s předškoláky a  zábavný program pro děti a rodiče ze všech tříd
v 16:00

14.6. DIVADLO KOPECKÝCH V MŠ – O SLUNÍČKU
v 9:30

16.6. NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ NA DLABAČOVĚ – O ČERVENÉ KARKULCE
v 10:00 (1+2.třída – 70,-  Kč na dítě)

30.6. ČTVRTEK, konec školního roku

Užijte si krásné léto!
Těšíme se zase na viděnou!

20.08.2010 | Komentáře uzavřeny