Novinky

Poděkování za zahradní slavnost

Vážení rodiče,

děkujeme vám za hojnou účast na včerejší zahradní slavnosti.

Velmi též děkujeme za finanční příspěvky, které jste poslali na pořízení zahradního altánu.

Akce na stránkách Orphenicy (www.zusorphenica.cz) poběží ještě do 22. 6. Můžete přispět koupí některého dílka nebo jen příspěvkem.

Pokud byste chtěli přispět naší školce na pořízení altánu přímo, je to možné přes účet Spolku rodičů ( můžete se domluvit s paní hospodářkou Korbelovou).

Tyto příspěvky bychom přidali k těm, které nám pošle Orphenica.

Děkujeme.

Věra Holušová

                                               ředitelka školy


Plán akcí na červen

1. 6.  SAFARI – zábavný program pro děti ke Dni dětí v MŠ. Hrazeno ze Spolku rodičů a přátel MŠ Parléřova. Cena 3 700 Kč.

5. 6. Koncert žáků ZUŠ JANA HANUŠE v MŠ V 9:30 hodin.

6. 6. Koncert v  ZUŠ JANA HANUŠE pro 2. a 3. třídu v 10:30 hodin.

7. 6. Divadlo KOPECKÝCH v MŠ – pohádka O STATEČNÉM KOVÁŘI“
Hrazeno ze Spolku rodičů a přátel MŠ Parléřova . Cena 4 000 Kč.
V 9:30 hodin.

13. 6. ZAHRADNÍ SLAVNOST – rozloučení s předškoláky a zábavný program pro děti a rodiče ze všech tříd v 16 hodin.

15. 6. Z POHÁDKY DO POHÁDKY – VÝLET NA ZÁMEK LOUČEŇ. Celodenní výlet pro 1. a 2. třídu.
Cena: 350 Kč, výlet prosím zaplaťte nejpozději do 12. 6. paní hospodářce.

15. 6. ZOO LIBEREC A ZÁMEK SYCHROV. Celodenní výlet pro 3. a 4. třídu.
Cena : 460 Kč, výlet prosím zaplaťte nejpozději do 12 .6. paní hospodářce.

 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO A POHODOVÉ PRÁZDNINY.


Informace k výsledkům zápisu

Vážení rodiče,

do MŠ Parléřova bylo v době zápisu přijato 24 dětí.

Děti byly přijaty dle stanovených a předem zveřejněných kritérií. Počet přijatých byl limitován počtem volných míst pro školní rok 2017/18.

Nepřijatých dětí zůstalo 33. Jedná se o děti narozené v roce 2014, které již nebylo možno z kapacitních důvodů přijmout.

Rodičům nepřijatých dětí bude do 1. 6. 2017 doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Bude vytvořen pořadník nepřijatých dětí, z kterého bude možno, v případě volného místa, dítě přijmout během šk. roku.

25. 5. 2017

Věra Holušová, ředitelka školy

 


Informace pro rodiče přijatých dětí

Schůzka rodičů přijatých dětí se bude konat v úterý 20. 6. 2017 od 16, 30 v 1. třídě školy.


20.08.2010 | Komentáře uzavřeny