Novinky

Plán akcí na prosinec

4. 12. ADVENTNÍ POSEZENÍ SE SLAVNOSTNÍM ROZSCVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU NA ZAHRADĚ MŠ. Začátek v 16:30 hodin.

PROGRAM:
1. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA ZAHRADĚ MŠ S KRÁTKÝM HUDEBNÍM VYSTOUPENÍM DĚTÍ ZE VŠECH TŘÍD.
2. ZDOBENÍ PERNÍČKŮ PRO DĚTI.
3. VÁNOČNÍ TRH – NABÍDKA VÝROBKŮ S VÁNOČNÍ A ZIMNÍ TÉMATIKOU.
4. STÁNEK S OBČERSTVENÍM – SLADKÉ I SLANÉ DOBROTY, KÁVA, ČAJ, PÁREK V ROHLÍKU.

5. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLCE

6. 12. DIVADLO V MŠ – pohádka ANDĚLÉ ZE ZAPOMENUTÉ SKŘÍŇKY.
Hrazeno ze SPOLKU RODIČŮ – cena 3 500,- Kč.

12. 12. Návštěva Městské knihovny na Pohořelci. 4. třída.

14. 12. KDO JE NA SVĚTĚ NEJMOCNĚJŠÍ. Pohádkový komorní balet. 4. třída.
Cena: 100,- Kč na dítě.

19.12. Vánoční nadílka v MŠ - dopoledne nám Ježíšek do každé třídy přinese nadílku. Prosím rodiče o donesení dobrot na vánoční stůl.
Odpoledne bude VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO RODIČE A DĚTI S DÍLNIČKOU. Začátek v 16 hodin.

vanoce2017


Oznámení o přerušení provozu v době vánočních a novoročních svátků - vánočních prázdnin

Přerušuji podle § 3 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, provoz školy ve dnech 27. 12. – 29. 12. 2017 a 2. 1. 2018 (celkem 4 pracovní dny).

Jedná se o pracovní dny v době vánočních prázdnin.

Úplata za předškolní vzdělávání se při přerušení provozu, které nepřesáhne 5 dní nekrátí (§6 odst.5 cit. vyhlášky).

Provoz Mateřské školy Parléřova, který bude v roce 2017 ukončen v pátek 22. 12. 2016 v 15 hodin, bude pokračovat od středy 3. 1. 2018.

Věra Holušová
ředitelka školy

V Praze dne 24. 10. 2017
Č.j. 30/2017


20.08.2010 | Komentáře uzavřeny