Novinky

Plán akcí na červen

1. 6.  SAFARI – zábavný program pro děti ke Dni dětí v MŠ. Hrazeno ze Spolku rodičů a přátel MŠ Parléřova. Cena 3 700 Kč.

5. 6. Koncert žáků ZUŠ JANA HANUŠE v MŠ V 9:30 hodin.

6. 6. Koncert v  ZUŠ JANA HANUŠE pro 2. a 3. třídu v 10:30 hodin.

7. 6. Divadlo KOPECKÝCH v MŠ – pohádka O STATEČNÉM KOVÁŘI“
Hrazeno ze Spolku rodičů a přátel MŠ Parléřova . Cena 4 000 Kč.
V 9:30 hodin.

13. 6. ZAHRADNÍ SLAVNOST – rozloučení s předškoláky a zábavný program pro děti a rodiče ze všech tříd v 16 hodin.

15. 6. Z POHÁDKY DO POHÁDKY – VÝLET NA ZÁMEK LOUČEŇ. Celodenní výlet pro 1. a 2. třídu.
Cena: 350 Kč, výlet prosím zaplaťte nejpozději do 12. 6. paní hospodářce.

15. 6. ZOO LIBEREC A ZÁMEK SYCHROV. Celodenní výlet pro 3. a 4. třídu.
Cena : 460 Kč, výlet prosím zaplaťte nejpozději do 12 .6. paní hospodářce.

 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO A POHODOVÉ PRÁZDNINY.


Informace k výsledkům zápisu

Vážení rodiče,

do MŠ Parléřova bylo v době zápisu přijato 24 dětí.

Děti byly přijaty dle stanovených a předem zveřejněných kritérií. Počet přijatých byl limitován počtem volných míst pro školní rok 2017/18.

Nepřijatých dětí zůstalo 33. Jedná se o děti narozené v roce 2014, které již nebylo možno z kapacitních důvodů přijmout.

Rodičům nepřijatých dětí bude do 1. 6. 2017 doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Bude vytvořen pořadník nepřijatých dětí, z kterého bude možno, v případě volného místa, dítě přijmout během šk. roku.

25. 5. 2017

Věra Holušová, ředitelka školy

 


Informace pro rodiče přijatých dětí

Schůzka rodičů přijatých dětí se bude konat v úterý 20. 6. 2017 od 16, 30 v 1. třídě školy.


Fotografování tříd - 30. 5.

V úterý 30. 5. se budeme dopoledne od 9:30 fotografovat na školní zahradě.

Jedná se:

  1. o fotografování tříd (cena za fotku 35 Kč)
  2. možnost vyfotit kamarády nebo sourozence (cena za fotku 30 Kč)

Nejedná se však o fotografování jednotlivých dětí.

Dětem připravte oblečení, ve kterém se budou fotit.


Plán akcí na květen

4. 5. ČARODĚJKY V MŠ – zábavné, hravé odpoledne na zahradě pro děti a rodiče s opékáním buřtů. Sraz v 16 hodin před vchodem MŠ, kde Vás přivítá Vaše oblíbená čarodějnice Kanimůra.

11. 5. Návštěva Planetária Praha – pořad O rozpůlené hvězdě.“ 3. + 4. třída, v 10:15 hodin.

16. 5. Návštěva divadla U Hasičů - “Princezna na hrášku.“ 3. +4. třída, v 10:15 hodin.

29. 5. Divadlo Koloběžka v MŠ – Návštěva v Broučkově.“ v 10:30 hodin. 3 200 Kč hrazeno ze Spolku rodičů MŠ PARLÉŘOVA.

30. 5. Fotografování dětí v MŠ – skupiny

30. 5. Jen tak si hrajeme, aneb záhada zahradní slavnosti. Celoškolní akce ve spolupráci se ZUŠ ORPHENICA na Pohořelci. Vystoupení dětí z obou škol s krátkým programem.

kytka


 

20.08.2010 | Komentáře uzavřeny