Novinky

Informace k zápisu 2. 5. 2018

Rodič (zákonný zástupce ) předloží tyto dokumenty:

1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
2. Vyplněný evidenční list s potvrzením od lékaře
3. Dodatek k žádosti (informovaný souhlas)
4. Platný občanský průkaz žadatele
5. Rodný list dítěte (může být kopie)
6. V případě, že rodina bydlí v Praze 6 v podnájmu, kopii smlouvy.

Žádost, evidenční list i Dodatek – informovaný souhlas budou podepsány oběma rodiči (zákonnými zástupci).

Žádosti budou v MŠ Parléřova přijímány 2. 5. 2018 od 13 do 18 hod.


Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem

V úterý 27. 3. pojedou děti ze 3. a 4. třídy na polodenní výlet do skanzenu v Přerově nad Labem.

Prohlédneme si velikonočně vyzdobené chaloupky, děti se seznámí s velikonočními tradicemi a zvyky.

Odjezd v 8 hodin – sraz před školkou
Návrat na oběd ve 12 – 12,30

Cena výletu : 270 Kč
Uhraďte paní hospodářce do 23. 3.

S sebou: batůžek se SVAČINOU A PITÍM
Ve školce ranní svačina nebude.

Sportovní oblečení a obutí, v případě deště pláštěnka.


Informace o plavání

(pro přihlášené z 3. a 4. třídy)

Budeme chodit ve středu (2x ve čtvrtek) – 10 lekcí

Termíny: 4. 4. 11. 4. 18. 4. 25. 4. 2. 5. 9.5. 17. 5. (čtvrtek) 24. 5. (čtvrtek) 30.5. 6. 6.

Ze školy odcházíme 10,15 – lekce bude od 11 do 11,45

Oběd bude tedy později, pro děti po obědě příchod 12,45 – 13

Děti potřebují:

batůžek na ramena
plavky
ručník
koupací čepici
igelitový sáček (tašku) na mokré věci
hřeben a gumičku na vlasy (dívky)
pantofle na přezutí
malou lahvičku s pitím

Žádáme rodiče, aby ráno, před plaváním, zkontrolovali, zda dítě má batůžek s uvedenými věcmi, pokud nebude dítě potřebné věci, zejména plavky, nebude moci s ostatními jít.


Informace – cvičení v SK Hradčany

Poslední cvičení 4. třídy bude ve středu 28. března.

Poslední cvičení 3. třídy bude ve čtvrtek 5. dubna.

Ukázkové hodiny rodičům  nabízíme:
4. třída:  21. 3.
3. třída: 22. 3.

Rodiče se mohou přijít podívat, hodina začíná  v 10 hodin v hale Sk Hradčany na Dlabačově.

Přezutí s sebou.


Plán akcí na březen

5.3. Divadlo Kopeckých v MŠ – pohádka ,,O sluníčku.“ V 9:30 hodin.
Cena: 4 000 Kč hrazeno ze Spolku rodičů.

13.3. Návštěva NG –vzdělávací pořad ,,PODOBIZNA.“ V 10 hodin.
4.třída, Cena: 60 Kč na dítě.

14.3.  Den otevřených dveří v MŠ – od 13:30 – 16:30 hodin 

15. 3. Návštěva ZŠ MARJÁNKA. V 10 hodin 4. třída.

20.3. Návštěva Městské knihovny na Pohořelci. 2.třída

20.3. Návštěva NG – vzdělávací pořad ,,Příběhy ptačího stromu.“
V 10 hodin 3.třída. Cena: 50 Kč na dítě.

21.3. Návštěva ZŠ J.A.Komenského. V 10 hodin 3.třída

27.3. Polodenní výlet do skanzenu – Přerov nad Labem.
(na oběd se vracíme do školky) Cena: 270,-Kč na dítě, 3. + 4. třída.

kytka


MŠ Parléřova zve rodiče a děti na otevřená odpoledne před zápisem

Kdy: 14. 3. 2018 a 10. 4. 2018 od 13,30 do 16,30 

kocarek

Program: Rodiče  s dětmi  si prohlédnou školu, zejména 1. třídu, kterou bude většina nových dětí navštěvovat.

Děti si pohrají a čeká je malé pohoštění.

Rodiče získají informace o zápisu, provozu školy a jejím vzdělávacím programu.

Srdečně zveme všechny zájemce.

klouzacka


20.08.2010 | Komentáře uzavřeny