Novinky

Informace k výletu 31. 5.

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 31. 5. pojedou děti ze všech tříd na celodenní výlet na Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína.
Pojedeme všechny třídy, škola nebude mít provoz.

Odjezd v 7,45 návrat cca 16 – 16,30

Děti budou mít z domova 2 svačinky vč. pití, na sobě přiměřené sportovní oblečení a obutí, v případě deštivého počasí pláštěnku.

Oběd je v ceně – je tam výborná restaurace, máme vyzkoušené.

Cena: 500,-Kč

Uhraďte paní hospodářce do 29. 5.

 


Informace pro rodiče přijatých dětí

Schůzka rodičů přijatých dětí se bude konat v úterý 19. 6. 2018 od 16:30 v 1. třídě školy.

Účast alespoň jednoho z rodičů nutná.


Informace pro rodiče nepřijatých dětí – zápis 2018

Vážení rodiče,

pokud se nepodaří v dalších dnech Vaše dítě ještě umístit do naší či jiné mateřské školy, dostanete, do měsíce od podání žádosti, do vlastních rukou, ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ.

Nepřijaté děti zůstávají v evidenci školy (pořadníku) pro případné pozdější přijetí na volné místo.

12. 5. 2018 Věra Holušová
ředitelka školy


Informace k výsledkům zápisu

Vážení rodiče,

vyvěsila jsem prvních 31 dětí, které byly nejvýše bodově ohodnoceny dle našich Kritérií, a tedy přijaty na volná místa. Rozhodně to není definitivní stav, pořadník se bude posunovat tak, jak budou děti přijaty do jiných školek dne 10. 5., po odevzdání zápisových lístků.

Budeme postupně brát děti tzv. pod čárou na jejich místa. Rodičům dětí zavoláme a bude na nich, zda se obratem dostaví se zápisovým lístkem k dodatečnému přijetí (10. a 11.5.).

V Praze dne 7. 5. 2018
Věra Holušová
ředitelka školy

 


Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Parléřova v Praze 6, Parléřova 2a/47, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19 v Mateřské škole Parléřova a to takto:

Pořadové číslo Registrační číslo – KÓD Rozhodnutí
1. 313 ANO
2. 360 ANO
3. 336 ANO
4. 349 ANO
5. 312 ANO
6. 362 ANO
7. 331 ANO
8. 315 ANO
9. 316 ANO
10. 384 ANO
11. 366 ANO
12. 375 ANO
13. 382 ANO
14. 377 ANO
15. 381 ANO
16. 317 ANO
17. 320 ANO
18. 348 ANO
19. 341 ANO
20. 307 ANO
21. 388 ANO
22. 318 ANO
23. 308 ANO
24. 305 ANO
25. 369 ANO
26. 378 ANO
27. 306 ANO
28. 347 ANO
29. 328 ANO
30. 335 ANO
31. 394  individ. docházka

Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 10. 5. 2018 od 13 do 17 hodin. Ředitelka vydá potvrzení zákonným zástupcům z elektronického systému ÚMČ Prahy 6.


Plán akcí na červen

5. 6. Pohádková show, aneb loučíme se s předškoláky.

Slavnostní pasování předškoláků na zahradě MŠ. Zábavné interaktivní představení s písničkami z pohádek pro děti a rodiče ze všech tříd.
Začátek v 16 hodin.
Hrazeno ze Spolku rodičů MŠ. Cena: 5 000 Kč

13. 6. Zahradní slavnost – celoškolní akce ve spolupráci s ZUŠ ORPHENICA na školní zahradě.

Vystoupení dětí z jednotlivých tříd s krátkým programem.
Koncert žáků ZUŠ ORPHENICA.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY A LÉTO PLNÉ SLUNÍČKA.

Sluníčko


Plán akcí na květen

10. 5. Návštěva divadla U HASIČŮ – ,,O PEJSKOVI A KOČIČCE.“ 4.třída. V 10:15 hodin, 70,-Kč na dítě.

14. 5. Fotografování v MŠ – skupiny.

15. 5. Divadlo GLANS v MŠ – ,,POHÁDKY Z PROUTĚNÉHO KOŠE.“ – v 9:30 hodin. Hrazeno ze Spolku rodičů MŠ Parléřova – cena: 3 600 Kč.

16. 5. Sportovní hry mateřských škol Prahy 6. 4. TŘÍDA v 9:30 – 11:30 hodin.

28. 5. Zábavný pořad v MŠ ke DNI DĚTÍ – ŠMOULOVÉ. Hrazeno ze Spolku rodičů. Cena: 5 000 Kč.

29. 5. Návštěva Městské knihovny na Pohořelci. 2.třída

31. 5. STARÉ HRADY – celodenní výlet pro všechny třídy s obědem. Cena: 500 Kč na dítě. Odjezd v 7:45 hodin, návrat mezi 16 – 16:30 hodin.

decka


Informace o plavání

(pro přihlášené z 3. a 4. třídy)

Budeme chodit ve středu (2x ve čtvrtek) – 10 lekcí

Termíny: 4. 4. 11. 4. 18. 4. 25. 4. 2. 5. 9.5. 17. 5. (čtvrtek) 24. 5. (čtvrtek) 30.5. 6. 6.

Ze školy odcházíme 10,15 – lekce bude od 11 do 11,45

Oběd bude tedy později, pro děti po obědě příchod 12,45 – 13

Děti potřebují:

batůžek na ramena
plavky
ručník
koupací čepici
igelitový sáček (tašku) na mokré věci
hřeben a gumičku na vlasy (dívky)
pantofle na přezutí
malou lahvičku s pitím

Žádáme rodiče, aby ráno, před plaváním, zkontrolovali, zda dítě má batůžek s uvedenými věcmi, pokud nebude dítě potřebné věci, zejména plavky, nebude moci s ostatními jít.


20.08.2010 | Komentáře uzavřeny