Režim dne

 • 6,45-8,15 scházení dětí, hry a činnosti dle výběru
 • 8,15-9,15 ranní cvičení, přesnídávka
 • 9,15-10,00 různé činnosti pod vedením učitelek, délka je přizpůsobená věku dětí
 • 10,00-11,30 vycházka nebo hry na školní zahradě
 • 11,30-12,00 děti z 1. a 2. třídy oběd, ukládání k odpočinku
 • 12,00-12,45 děti z 3. a 4. třídy oběd, ukládání k odpočinku
 • 12,00-12,45 děti z 1. a 2. třídy vyzvedávání po obědě
 • 12,30-13,00 děti z 3. a 4. třídy vyzvedávání po obědě
 • 12,45-14,00 odpočinek (starší děti mohou v době odpočinku navštěvovat zájmový kroužek)
 • 14,00-14,30 vstávání, hygiena, krátké soutředění
 • 14,30-15,15 svačina
 • 14,45-17,00 odpolední zájmové činnosti, hry, pobyt na zahradě, rozcházení dětí
 • od 14,45 odpolední vyzvedávání
 • Škola se zamyká v 8:30