Režim dne

6:45 – 8:30

Příchod dětí do mateřské školy, spontánní aktivity podle výběru dětí, individuální práce s dětmi
         8:30 – 9:50 Ranní kruh, řízené pohybové aktivity, přesnídávka, didakticky zacílené vzdělávací činnosti řízené pedagogem

9:30 – 12:00

Pobyt venku (jeho doba je stanovena odlišně vždy pro 2 třídy z důvodu stravování)

11:30 -12:40

Oběd ve dvou skupinách

12:40 -14:00

Četba na pokračování před odpoledním odpočinkem, spánek a odpočinek dětí respektující jejich rozdílné potřeby, nabídka klidových aktivit pro nespící děti, individuální práce

14:20 -15:00

Odpolední svačina ve dvou skupinách

15:00 -17:15

Aktivity dětí řízené pedagogy, chvilky logopedické prevence, spontánní aktivity ve třídě nebo venku

 

 

 

Průběh dne ve třídách je ovlivněn pevně stanovenou dobou stravování. Děti se stravují ve skupinách, vždy dvě třídy společně (1. a 2. třída a 3. a 4. třída).

 

Přesnídávka: 8:30 hodin (1. a 2. třída), 9:10 hodin (3. a 4. třída)

 

Oběd: 12:30 hodin (1. a 2. třída), 12:10 hodin (3. a 4. třída)

 

Odpolední svačina: 14:20 hodin (1. a 2. třída), 14:40 hodin (3. a 4. třída)

 

Pobyt venku: zpravidla 2 hodiny, realizovaný formou pobytu na zahradě, nebo vycházkou do okolí mateřské školy, na dětské hřiště apod.

 

Pohybové aktivity jsou realizovány formou řízených pohybových aktivit v podobě zdravotně preventivních pohybových činností (rozcvičky), pohybových her, motivovaných cvičení, pohybu venku. Ve třídách jsou vytvořeny podmínky také pro spontánní pohybové aktivity, které si děti volí samy. Děti ze dvou předškolních tříd chodí 1 x v týdnu cvičit do SK Hradčany, kde je vedou profesionální trenéři pod dohledem učitelek.

 

Ranní kruh: společné setkávání dětí ve třídě, prostor pro sdělování a naslouchání, řešení různých situací, seznamování s obsahem dne.

 

Didakticky zacílené vzdělávací činnosti: aktivity s určitým tematickým zaměřením, připravené učitelkami podle vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu. Prostor pro nová poznávání, uplatňování dosavadních zkušeností, tvoření, zpívání, slovesnou kulturu. Nechybí experimenty, pokusy, objevování vlastní zkušeností a činností.

 

Klidové aktivity: činnosti ke stolečkům v době, kdy děti spí nebo odpočívají, je stanoveno, že nesmí spící děti rušit. Jedná se např. o prohlížení knížek a časopisů, kreslení, modelování, vybarvování, puzzle, mozaiky, skládačky, stavebnice, které nedělají hluk.

 

Individuální práce s dětmi: práce učitelky s dítětem v oblastech, ve kterých má dítě problém, nebo kterou potřebuje podpořit. Tyto skutečnosti učitelky zjišťují na základě průběžně prováděné pedagogické diagnostiky.

 

Chvilky logopedické prevence: podpora přirozeného vývoje řeči formou procvičení mluvidel, artikulačních a dechových cvičení, rozvoje slovní zásoby, jazykových a didaktických her. Součástí je také rozvoj hrubé a jemné motoriky.