Režim dne


  • 6:45 – 8:30 spontánní hry, zájmové činnosti
  • 8:30 – 9:20 řízené pohybové aktivity, přesnídávka
  • 9:20 – 10:00 didakticky zaměřené vzdělávací činnosti řízené učitelkou
    Ve školní jídelně se třídy střídají ve dvou skupinách, proto i doba řízených didakticky zaměřených aktivit je v jednotlivých třídách odlišná, a v závislosti na nich i doba pobytu venku.
  • 10:00 – 12:00 pobyt venku
  • 11:30 – 12:30 oběd ve dvou skupinách
  • 12:30 – 14:00 četba na pokračování, odpolední odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí, klidové aktivity
  • 14:20 – 15:00 svačina
  • 15:00 – 17:00 hry, zájmové činnosti (při pěkném počasí na zahradě) do odchodu dětí