Spolupracujeme

Spolupracujeme

 • s rodiči dětí z naší školy,
  kteří se sdružují ve Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova.
  Rodiče přispívají finančním příspěvkem 1000 Kč/pololetí zejména na kulturní akce, hračky, dárky pro děti k MDD, při odchodu do ZŠ. Mimo tento příspěvek mohou škole věnovat finančí nebo věcný dar.
  Kvalitní a soustavná spolupráce s rodiči je jednou z priorit činnosti školy. Škola informuje rodiče o vzdělávací práci, jejích výsledcích, pořádá třídní schůzky, besedy s odborníky, osvětovou a poradenskou činnost. Rodiče se účastní školních slavností.
 • s Pedagogicko psychologickou  poradnou a se Speciálním pedagogickým centrem v Praze 6
  Psychologové z obou institucí spolupracují s učitelkami a rodiči dětí, u kterých se objevují problémy, docházejí do školy, zvou si děti s rodiči na vyšetření a konzultace, dle zájmu rodičů besedují s rodiči ve škole.
 • se základními školami v okolí naší školy
  Informujeme rodiče o dnech otevřených dveří a o zápisu v okolních základních školách. S nejstaršími dětmi navštěvujeme školy (seznámení s prostředím a výukou v 1. třídě).
 • spolupracujeme s některými kulturními institucemi
  s Národní galerií, Galerií hl.m. Prahy, Památníkem písemnictví, knihovnou na Pohořelci- seznamujeme děti s činností těchto institucí, s výtvarnými díly z minulosti i současnosti a s jejich významem.
 • se ZUŠ Orphenica
 • s SK Hradčany, sportovním klubem Sport Academy (kurz plavání), některými kulturními institucemi např. knihovnou na Pohořelci, Národní galerií, Galerií hl. m. Prahy, některými dětskými divadly ad. 
 • s klinickou logopedkou z Prahy 6
 • se Střední a vyšší pedagogickou školou v Praze 6,  na Evropské třídě
  Jsme cvičná škola pro studentky z této školy, které k nám chodí na praxi.