Plán akcí na leden

4.-6.1. NÁVŠTĚVA JESLIČEK U KAPUCÍNŮ 1.+2. třída.
5.1. NÁVŠTĚVA VÝSTAVY BETLÉMŮ – PELLÉOVA VILA 3.+ 4.třída
19.1. NÁVŠTĚVA ZŠ MARJÁNKA 4. třída
19.1. NÁVŠTĚVA ZŠ J.A. KOMENSKÉHO 3. třída
20.1. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Plán akcí na prosinec

3.12. MIKULÁŠSKÁ TRAMVAJ – projížďka historickou tramvají s Mikulášem, andělem a čertem- v 10 hodin . 2.,3.,+ 4., třída.
7.12. ČECHOVA STODOLA – polodenní výlet odjezd od školky v 9:15 hodin, na oběd se vracíme do zpět do školky. 3.+ 4.třída
16.12. Dopoledne vánoční nadílka pro děti v jednotlivých třídách – prosíme rodiče o donesení dobrot na vánoční stůl(cukroví,ovoce,sušené ovoce pití a jiné pochutiny). ODPOLEDNE VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO DĚTI A RODIČE.

Vystoupení dětí v jednotlivých třídách.
1. + 2. třída v 15 :30
3. + 4. třída v 16
17.12. KONCERT V MŠ – VÁNOČNÍ KOLEDY Zahrají studenti z Gymnázia Jana Keplera.
21.12. DIVADLO V MŠ – PŘÍBĚH O NAROZENÍ JEŽÍŠKA

Pozvánka

Vážení rodiče,

 

ve středu 16. 12. k nám přijde Ježíšek.
Dopoledne bude slavnost pouze pro děti.
Odpoledne vás zveme na vystoupení dětí v jednotlivých třídách a společné posezení.

 

1. a 2. třída začínají v 15,30,
3. a 4. třída v 16 hodin.

 

Žádáme vás, abyste dětem připravili slavnostní oblečení a předem (možno od pondělí 14.12.) donesli trošku vánočního cukroví, ovoce, pití pro děti, případně jiné dobrůtky dle vašeho uvážení. Děláme pro děti již dopoledne slavnostní vánoční tabuli (pohoštění) a odpoledne ochutnají i rodiče, kteří se současně podívají na dárečky, které děti najdou pod stromečky.

 

Těšíme se, že s vámi společně prožijeme pěkné předvánoční odpoledne.

Výlet 3. a 4. třída Čechova stodola

(Buková u Příbramě)

Kdy: 7.12., odjezd od MŠ v 9:15
Cena: 300kč (vybírá pí. hospodářka)

Děti budou svačit ve školce a na oběd se opět vracíme do MŠ
Vyzvedávání po obědě je posunuto od 14 hod.

Do batůžku: pití v uzavíratelné lahvi (NE s brčkem!) a malou sušenku

Plán akcí na listopad

zariobr
3.11. Návštěva Národní galerie,Schwarzenberský palác: O svatém Martinovi. 4.třída
5.11. Návštěva GHMP-Bílkova vila. 3.třída
9.11. Malá technická universita-zábavný vzdělávací program pro MŠ. 3.třída 9-10 hodin, 4.třída 10-11 hodin.
11.11. Zemědělské muzeum- Les, příběhy stromů. 4.třída
12.11. Zemědělské muzeum- Les, příběhy stromů. 3. třída
19.11. Beseda s psychologem Mgr. Kšajtem na téma školní zralosti v 17 hodin.
23.11. Puldová fotografování 1.+2.třída
23.11. Návštěva pekárny s cukrárnou Moje kredenc 3.+4. třída
24.11. Puldová fotografování 3.+4.třída
25.11. Vánoční bazar v MŠ.

Plán akcí na říjen

dýně5.10. BRUMLA VE MĚSTĚ- pořad v MŠ V 10:00 hodin zdarma.
8.10. Členská schůze SRPŠ a třídní schůzky- v 17:00 hodin
14.10. Soutěžní odpoledne pro děti a rodiče na školní zahradě.
Začátek akce v 16:00 hodin,do této doby je nutno vyzvednout děti.
Program absolvuje dítě s rodiči.
21.10. Podzimní dílna pro děti s rodiči DÝŇOVÁNÍ – odpoledne
26. 10. Vanda a Standa Preventivní cviky s použitím elektriky.
29.10.- 30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY- TŘÍDY BUDOU SPOJENY PROVOZ OMEZEN

Plán akcí v září

walk-to-school9.9. Výstava Večerníček slaví 50 let ve Valdštejnské jízdárně. 4.třída

24.9. Klaun Pepíno a 2 živí pudlíci v MŠ.

30.9. Návštěva paní logopedky Mgr.Eichlerové v MŠ.

 

Plán akcí v červnu

červen1.6. Oslava MDD -sportovní soutěže

2.6. Jelení příkop- ekologický workshop, 4.třída 20Kč/dítě
4.6. Prohlídka zákulisí Švandova divadla pro děti ze 2. třídy
10.6. Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky a zábavný program pro děti a rodiče ze všech tříd – v 16 hodin
15.6. Divadlo v MŠ :Medvídek Ťupínek (4000Kč hrazeno ze SRPŠ)

Úterý 30.6. konec školního roku!
Užijte si krásné léto!
Těšíme se zase někdy na viděnou!

Plán akcí v květnu

květen4.5. Koncert ZUŠ v MŠ
5.5. Koncert v ZUŠ J. Hanuše pro 3.+4. třídu

11.5. Představení na Nové scéně ND 3.+4. třída 150Kč/dítě

12.5. Fotografování třídních kolektivů na zahradě
13.5. Ukázková hodina kroužku flétny a angličtiny v 16 hodin ve 4.třídě
14.5. Sportovní hry mateřských škol Prahy 6 – 4.třída
20.5. Jarní slavnost – vystoupení dětí pro rodiče

1.+2.třída v 15.30, 3.+4. třída v 16 hodin

26..5. Návštěva v Divadle Minor –představení Perníková chaloupka , 3.+4. třída 100Kč/dítě

27.5. Celodenní výlet pro všechny třídy Staré Hrady cena 490 Kč/dítě s obědem, každému dítěti bude přispěno ze SRPŠ 90Kč , rodiče tedy uhradí 400Kč

Plán akcí na duben

duben14.4. Sférické kino v MŠ 55 Kč/ dítě hrazeno ze SRPŠ
20.4. Workshop Včelka v MŠ – hrazeno ze SRPŠ

29.4. Čarodějnické odpoledne pro děti a rodiče v 16 hodin na zahradě