Oznámení o výsledku výběrového řízení

Oznámení o výsledku výběrového řízení – záměr č. 1/2016

Pořízení konvektomatu RETIGO Blue Vision 101 1i

Oznamujeme, že ve výběrovém řízení vyhlášeném dne 14. 11. 2016 a ukončeném dne 21. 11. 2016 ve 12 hodin zvítězila firma Berot.

Tato firma byla vybrána proto, že splnila daná kritéria a ve všech bodech a plně vyhověla našim požadavkům.

Výběr firmy byl odsouhlasen i zřizovatelem školy – MČ Praha 6, zastoupenou vedoucím odboru školství, kultury a sportu.

 

Dalším zúčastněným firmám děkujeme za účast.

V Praze dne 25. 11. 2016

Věra Holušová

ředitelka školy