Plán akcí na únor

sneh

12.2. Dopolední KARNEVAL pro děti
Prosíme, připravte dětem kostýmy na libovolné téma
Pokud byste chtěli donést nějaké vhodné pochutiny pro děti, určitě neodmítneme!

Odpoledne od 16 hodin konzultační hodiny pro rodiče v obou předškolních třídách
od 17 hodin beseda s psychologem Mgr. Kšajtem na téma školní zralosti

 

26.2. Vyšetření zraku dětí- Prima vizus -pro přihlášené
Poplatek 150 Kč uhraďte paní hospodářce

Organizace dne

Provoz školy je stanoven od 6:45 do 17:00 hodin.


1. Příchody dětí

• V zájmu plynulosti vzdělávacího procesu a zajištění školního stravování stanoveny od 6:45 do 8:15 hodin. Pozdní příchody narušují vzdělávací program ve třídách. Z provozních důvodů někdy není možné zajistit okamžité vpuštění do budovy.
• Děti se scházejí v době od 6:45 do 7:15 hodin v 1. třídě v přízemí školy, od 7:15 hodin je provoz zajištěn ve všech třídách.
• V 8:30 hodin se důvodu zajištění bezpečnosti dětí budova zamyká.2. Rozcházení dětí

Odchody dětí z mateřské školy jsou v zájmu plynulosti školního stravování a odpoledního režimu vymezeny:
• po obědě od 12:00 do 12:30 hodin v 1. a 2. třídě,
• od 12:30 do 13:00 hodin ve 3. a 4. třídě,
• odpoledne od 14:45 do 17:00 hodin.

Pozvání na třídní schůzky

Vážení a milí rodiče dětí z naší mateřské školy,

zveme vás ve čtvrtek 20. září 2018 v 17:00 hodin na valnou hromadu Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova,
po které bude následovat krátké vystoupení ředitelky školy.
Sejdeme se ve 4. třídě.
Následně budou v jednotlivých třídách probíhat třídní schůzky.
Program:
• Informace Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova, připravované akce školy
• Informace ředitelky školy o organizaci a aktivitách mateřské školy, informování o obsahu školního řádu
• Třídní schůzky v jednotlivých třídách

Prosíme, zajistěte si pro své děti na tuto dobu hlídání, mateřská škola tuto službu zajistit nemůže.
Děkuji za pochopení a těšíme se na vaši účast.


Mgr. Renata Ležalová
ředitelka školy

Zahájení školního roku

Vážení rodiče, milé děti,
těšíme se na vás v pondělí 3. září 2018, kdy začíná školní rok 2018/2019.


Provoz mateřské školy je od 6:45 hodin do 17:00 hodin, v první a ve druhé třídě ale může být v souvislosti s probíhající adaptací dětí na nové prostředí upraven.

Informace o umístění dětí do tříd budou vyvěšeny v pondělí ráno ve vstupních prostorách školy.

Základní informace

Mateřská škola Parléřova
Parléřova 2a/47, 169 00 Praha 6 – Hradčany
Telefon: 233 353 535
IČ: 70 920 605
Identifikátor právnické osoby: 600038858
Zřizovatel: Městská část Praha 6

Ředitelka školy: Mgr. Renata Ležalová
E-mailová adresa: reditelka@msparlerova.cz
Mobil ředitelka: 734 448 521
Konzultační hodiny ředitelky: každou sudou středu od 14:00 do 16:00 hodin a dále po telefonické domluvě

Zástupkyně ředitelky: Ivana Dittrichová

Hospodářka: Zuzana Korbelová
E-mailová adresa: hospodarka@msparlerova.cz

Číslo účtu: 3938061/5500

Sdělení ředitelky

Vážení a milí rodiče dětí, které navštěvují nebo budou navštěvovat Mateřskou školu Parléřova, představuji se vám jako její nová ředitelka.

Jmenuji se Renata Ležalová. Vystudovala jsem obor předškolní pedagogika, a také jsem se mu celý profesní život věnovala. Dlouho jsem pracovala na pozici učitelky mateřské školy a později jsem s mateřskými školami byla ve velmi úzkém kontaktu.

K práci ředitelky přistupuji s pozitivním očekáváním a také nezbytnou pokorou. Těším se na práci, kterou jsem dělala vždycky ráda, s týmem, který mateřskou školu dobře zná. Pro spokojenost vašich dětí i vás se budu snažit udělat maximum, ovšem s vědomím, že nikdy není možné všem vyhovět.

Mým záměrem jako ředitelky školy je pokračovat ve směru, který ve školním vzdělávacím programu nastavila paní ředitelka Holušová – využívat podmínky, které nabízí jedinečná lokalita, ve které je mateřská škola umístěna.

Ráda bych směrovala mateřskou školu k podpoře rozvoje řeči dětí tím, že budou postupně do průběhu vzdělávání pravidelně zařazovány prvky logopedické prevence (cvičení k podpoře např. správného dýchání, přípravy mluvidel na řeč nebo rozšiřování slovní zásoby). Mateřská škola má v této oblasti dobré podmínky – některé učitelky (včetně mě), jsou odborně vzdělané jako logopedické asistentky nebo preventistky, škola má navázanou spolupráci s klinickým logopedem. Péči klinického logopeda však tyto aktivity nenahrazují.

Mám v úmyslu rozšířit informační systém pro vás rodiče o zasílání zpráv e-mailem, pokud s tím budete souhlasit. Zatím využívám adresy, které jsem měla k dispozici ze školní matriky s vědomím, že některé bude třeba aktualizovat. K tomu vás vyzvou paní učitelky ve třídách.

Každá změna s sebou přináší další změny, chci však, aby byly pozvolné a aby zůstalo to dobré, co mateřská škola dosud nabízela. Schůzku s vámi rodiči a třídní schůzky budu situovat již do průběhu září, od posledního týdne v srpnu byste měli potřebné informace o provozu mateřské školy postupně najít také na webových stránkách.

Upozorňuji, že zatím k největší změně došlo ve změně banky, nové číslo účtu je 3938061/5500, změnil se tedy jen kód banky. Číslo služebního mobilu ředitelky je 734 448 521, telefonní číslo mateřské školy 233 353 535 platí nadále. Adresa webových stránek zatím také platí http://www.msparlerova.cz/.

Měla jsem snahu zaslat e-mailovou zprávu s uvedením třídy, do které bude docházet vaše dítě, všem rodičům. Těm, kteří neuvedli e-mailovou adresu, nebo nebyla platná, jsem poslala dopis. U většiny dětí (možná u všech), které budou docházet do 4. třídy se mi ale vůbec nepodařilo odeslat zprávu elektronickou poštou a omlouvám se za to, že nedostanou ani dopis.

Seznamy dětí budou z důvodu ochrany osobních údajů vyvěšeny v prostorách mateřské školy.

Přeji vám i dětem krásné letní zážitky.


Mgr. Renata Ležalová, ředitelka školy

Informace o prázdninách 2018

 Školní rok 2017/18 končí v pátek 29. 6.

 

Všem dětem i rodičům přejeme krásné léto, plné sluníčka a zajímavých prázdninových zážitků.

 

Od 1. 7. do 31. 8. bude škola uzavřena.

 

Dotazy a jiná sdělení lze poslat na e-mailovou adresu školy ms.parlerova@centrum.cz, v písemné podobě pak vhodit do schránky u hl. vchodu nebo poslat na adresu školy. V posledním týdnu v srpnu budou ve škole přítomny učitelky i ostatní zaměstnanci.

 

Školní rok 2018/19 začne v pondělí  3. 9.

 

Nové děti (1., 2.,4. třída) přijdou první den kolem 8 hodiny a budou ve školce s rodiči cca jednu hodinu (předškoláci dle dohody)

Další informace o organizaci provozu vč. adaptační doby dostanou rodiče od třídních učitelek či prostřednictvím webových stránek školy.

Informace o plavání

(pro přihlášené z 3. a 4. třídy)

Budeme chodit ve středu (2x ve čtvrtek) – 10 lekcí

Termíny: 4. 4. 11. 4. 18. 4. 25. 4. 2. 5. 9.5. 17. 5. (čtvrtek) 24. 5. (čtvrtek) 30.5. 6. 6.

Ze školy odcházíme 10,15 – lekce bude od 11 do 11,45

Oběd bude tedy později, pro děti po obědě příchod 12,45 – 13

Děti potřebují:

batůžek na ramena
plavky
ručník
koupací čepici
igelitový sáček (tašku) na mokré věci
hřeben a gumičku na vlasy (dívky)
pantofle na přezutí
malou lahvičku s pitím

Žádáme rodiče, aby ráno, před plaváním, zkontrolovali, zda dítě má batůžek s uvedenými věcmi, pokud nebude dítě potřebné věci, zejména plavky, nebude moci s ostatními jít.

Informace – cvičení v SK Hradčany

Poslední cvičení 4. třídy bude ve středu 28. března.

Poslední cvičení 3. třídy bude ve čtvrtek 5. dubna.

Ukázkové hodiny rodičům  nabízíme:
4. třída:  21. 3.
3. třída: 22. 3.

Rodiče se mohou přijít podívat, hodina začíná  v 10 hodin v hale Sk Hradčany na Dlabačově.

Přezutí s sebou.