Informace o prázdninách 2018

 Školní rok 2017/18 končí v pátek 29. 6.

 

Všem dětem i rodičům přejeme krásné léto, plné sluníčka a zajímavých prázdninových zážitků.

 

Od 1. 7. do 31. 8. bude škola uzavřena.

 

Dotazy a jiná sdělení lze poslat na e-mailovou adresu školy ms.parlerova@centrum.cz, v písemné podobě pak vhodit do schránky u hl. vchodu nebo poslat na adresu školy. V posledním týdnu v srpnu budou ve škole přítomny učitelky i ostatní zaměstnanci.

 

Školní rok 2018/19 začne v pondělí  3. 9.

 

Nové děti (1., 2.,4. třída) přijdou první den kolem 8 hodiny a budou ve školce s rodiči cca jednu hodinu (předškoláci dle dohody)

Další informace o organizaci provozu vč. adaptační doby dostanou rodiče od třídních učitelek či prostřednictvím webových stránek školy.

Informace pro rodiče nepřijatých dětí – zápis 2018

Vážení rodiče,

pokud se nepodaří v dalších dnech Vaše dítě ještě umístit do naší či jiné mateřské školy, dostanete, do měsíce od podání žádosti, do vlastních rukou, ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ.

Nepřijaté děti zůstávají v evidenci školy (pořadníku) pro případné pozdější přijetí na volné místo.

12. 5. 2018 Věra Holušová
ředitelka školy

Informace k výsledkům zápisu

Vážení rodiče,

vyvěsila jsem prvních 31 dětí, které byly nejvýše bodově ohodnoceny dle našich Kritérií, a tedy přijaty na volná místa. Rozhodně to není definitivní stav, pořadník se bude posunovat tak, jak budou děti přijaty do jiných školek dne 10. 5., po odevzdání zápisových lístků.

Budeme postupně brát děti tzv. pod čárou na jejich místa. Rodičům dětí zavoláme a bude na nich, zda se obratem dostaví se zápisovým lístkem k dodatečnému přijetí (10. a 11.5.).

V Praze dne 7. 5. 2018
Věra Holušová
ředitelka školy

 

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Parléřova v Praze 6, Parléřova 2a/47, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19 v Mateřské škole Parléřova a to takto:

Pořadové číslo Registrační číslo – KÓD Rozhodnutí
1. 313 ANO
2. 360 ANO
3. 336 ANO
4. 349 ANO
5. 312 ANO
6. 362 ANO
7. 331 ANO
8. 315 ANO
9. 316 ANO
10. 384 ANO
11. 366 ANO
12. 375 ANO
13. 382 ANO
14. 377 ANO
15. 381 ANO
16. 317 ANO
17. 320 ANO
18. 348 ANO
19. 341 ANO
20. 307 ANO
21. 388 ANO
22. 318 ANO
23. 308 ANO
24. 305 ANO
25. 369 ANO
26. 378 ANO
27. 306 ANO
28. 347 ANO
29. 328 ANO
30. 335 ANO
31. 394  individ. docházka

Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 10. 5. 2018 od 13 do 17 hodin. Ředitelka vydá potvrzení zákonným zástupcům z elektronického systému ÚMČ Prahy 6.

Informace o plavání

(pro přihlášené z 3. a 4. třídy)

Budeme chodit ve středu (2x ve čtvrtek) – 10 lekcí

Termíny: 4. 4. 11. 4. 18. 4. 25. 4. 2. 5. 9.5. 17. 5. (čtvrtek) 24. 5. (čtvrtek) 30.5. 6. 6.

Ze školy odcházíme 10,15 – lekce bude od 11 do 11,45

Oběd bude tedy později, pro děti po obědě příchod 12,45 – 13

Děti potřebují:

batůžek na ramena
plavky
ručník
koupací čepici
igelitový sáček (tašku) na mokré věci
hřeben a gumičku na vlasy (dívky)
pantofle na přezutí
malou lahvičku s pitím

Žádáme rodiče, aby ráno, před plaváním, zkontrolovali, zda dítě má batůžek s uvedenými věcmi, pokud nebude dítě potřebné věci, zejména plavky, nebude moci s ostatními jít.

Informace – cvičení v SK Hradčany

Poslední cvičení 4. třídy bude ve středu 28. března.

Poslední cvičení 3. třídy bude ve čtvrtek 5. dubna.

Ukázkové hodiny rodičům  nabízíme:
4. třída:  21. 3.
3. třída: 22. 3.

Rodiče se mohou přijít podívat, hodina začíná  v 10 hodin v hale Sk Hradčany na Dlabačově.

Přezutí s sebou.

Třídní schůzka ve 4. třídě

Vážení rodiče,

v úterý 6. 2. bude od 17 hodin již avizovaná beseda s dětským psychologem Mgr. Kšajtem.

Od 16,30 (před besedou) uděláme s kolegyní Dittrichovou ve 4. třídě krátkou třídní schůzku, na které pohovoříme o problémech ve 4. třídě, práci s dětmi.

Možnost individuálních konzultací o jednotlivých dětech.

Vzhledem k následující besedě vás prosíme o dochvilnost.

 

15. 1. 2018

Věra Holušová

Fotografování jednotlivců

V listopadu 2017 jsme zrušili fotografování jednotlivců z důvodu nemoci naší paní fotografky.

Fotografování se bude konat v pondělí 5. 2. a v úterý 6. 2. 2018, paní fotografka dodá přihláškové listy a další informace.

V pondělí se budou fotit děti z 1. a 2. třídy, v úterý ze 3. a 4. třídy.

Je možno nechat vyfotit i sourozence spolu.

Věra Holušová
ředitelka školy