Organizace dne

Provoz školy je stanoven od 6:45 do 17:00 hodin.


1. Příchody dětí

• V zájmu plynulosti vzdělávacího procesu a zajištění školního stravování stanoveny od 6:45 do 8:15 hodin. Pozdní příchody narušují vzdělávací program ve třídách. Z provozních důvodů někdy není možné zajistit okamžité vpuštění do budovy.
• Děti se scházejí v době od 6:45 do 7:15 hodin v 1. třídě v přízemí školy, od 7:15 hodin je provoz zajištěn ve všech třídách.
• V 8:30 hodin se důvodu zajištění bezpečnosti dětí budova zamyká.2. Rozcházení dětí

Odchody dětí z mateřské školy jsou v zájmu plynulosti školního stravování a odpoledního režimu vymezeny:
• po obědě od 12:00 do 12:30 hodin v 1. a 2. třídě,
• od 12:30 do 13:00 hodin ve 3. a 4. třídě,
• odpoledne od 14:45 do 17:00 hodin.

Pozvání na třídní schůzky

Vážení a milí rodiče dětí z naší mateřské školy,

zveme vás ve čtvrtek 20. září 2018 v 17:00 hodin na valnou hromadu Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova,
po které bude následovat krátké vystoupení ředitelky školy.
Sejdeme se ve 4. třídě.
Následně budou v jednotlivých třídách probíhat třídní schůzky.
Program:
• Informace Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova, připravované akce školy
• Informace ředitelky školy o organizaci a aktivitách mateřské školy, informování o obsahu školního řádu
• Třídní schůzky v jednotlivých třídách

Prosíme, zajistěte si pro své děti na tuto dobu hlídání, mateřská škola tuto službu zajistit nemůže.
Děkuji za pochopení a těšíme se na vaši účast.


Mgr. Renata Ležalová
ředitelka školy

Zahájení školního roku

Vážení rodiče, milé děti,
těšíme se na vás v pondělí 3. září 2018, kdy začíná školní rok 2018/2019.


Provoz mateřské školy je od 6:45 hodin do 17:00 hodin, v první a ve druhé třídě ale může být v souvislosti s probíhající adaptací dětí na nové prostředí upraven.

Informace o umístění dětí do tříd budou vyvěšeny v pondělí ráno ve vstupních prostorách školy.

Základní informace

Mateřská škola Parléřova
Parléřova 2a/47, 169 00 Praha 6 – Hradčany
Telefon: 233 353 535
IČ: 70 920 605
Identifikátor právnické osoby: 600038858
Zřizovatel: Městská část Praha 6

Ředitelka školy: Mgr. Renata Ležalová
E-mailová adresa: reditelka@msparlerova.cz
Mobil ředitelka: 734 448 521
Konzultační hodiny ředitelky: každou sudou středu od 14:00 do 16:00 hodin a dále po telefonické domluvě

Zástupkyně ředitelky: Ivana Dittrichová

Hospodářka: Zuzana Korbelová
E-mailová adresa: hospodarka@msparlerova.cz

Číslo účtu: 3938061/5500

Sdělení ředitelky

Vážení a milí rodiče dětí, které navštěvují nebo budou navštěvovat Mateřskou školu Parléřova, představuji se vám jako její nová ředitelka.

Jmenuji se Renata Ležalová. Vystudovala jsem obor předškolní pedagogika, a také jsem se mu celý profesní život věnovala. Dlouho jsem pracovala na pozici učitelky mateřské školy a později jsem s mateřskými školami byla ve velmi úzkém kontaktu.

K práci ředitelky přistupuji s pozitivním očekáváním a také nezbytnou pokorou. Těším se na práci, kterou jsem dělala vždycky ráda, s týmem, který mateřskou školu dobře zná. Pro spokojenost vašich dětí i vás se budu snažit udělat maximum, ovšem s vědomím, že nikdy není možné všem vyhovět.

Mým záměrem jako ředitelky školy je pokračovat ve směru, který ve školním vzdělávacím programu nastavila paní ředitelka Holušová – využívat podmínky, které nabízí jedinečná lokalita, ve které je mateřská škola umístěna.

Ráda bych směrovala mateřskou školu k podpoře rozvoje řeči dětí tím, že budou postupně do průběhu vzdělávání pravidelně zařazovány prvky logopedické prevence (cvičení k podpoře např. správného dýchání, přípravy mluvidel na řeč nebo rozšiřování slovní zásoby). Mateřská škola má v této oblasti dobré podmínky – některé učitelky (včetně mě), jsou odborně vzdělané jako logopedické asistentky nebo preventistky, škola má navázanou spolupráci s klinickým logopedem. Péči klinického logopeda však tyto aktivity nenahrazují.

Mám v úmyslu rozšířit informační systém pro vás rodiče o zasílání zpráv e-mailem, pokud s tím budete souhlasit. Zatím využívám adresy, které jsem měla k dispozici ze školní matriky s vědomím, že některé bude třeba aktualizovat. K tomu vás vyzvou paní učitelky ve třídách.

Každá změna s sebou přináší další změny, chci však, aby byly pozvolné a aby zůstalo to dobré, co mateřská škola dosud nabízela. Schůzku s vámi rodiči a třídní schůzky budu situovat již do průběhu září, od posledního týdne v srpnu byste měli potřebné informace o provozu mateřské školy postupně najít také na webových stránkách.

Upozorňuji, že zatím k největší změně došlo ve změně banky, nové číslo účtu je 3938061/5500, změnil se tedy jen kód banky. Číslo služebního mobilu ředitelky je 734 448 521, telefonní číslo mateřské školy 233 353 535 platí nadále. Adresa webových stránek zatím také platí http://www.msparlerova.cz/.

Měla jsem snahu zaslat e-mailovou zprávu s uvedením třídy, do které bude docházet vaše dítě, všem rodičům. Těm, kteří neuvedli e-mailovou adresu, nebo nebyla platná, jsem poslala dopis. U většiny dětí (možná u všech), které budou docházet do 4. třídy se mi ale vůbec nepodařilo odeslat zprávu elektronickou poštou a omlouvám se za to, že nedostanou ani dopis.

Seznamy dětí budou z důvodu ochrany osobních údajů vyvěšeny v prostorách mateřské školy.

Přeji vám i dětem krásné letní zážitky.


Mgr. Renata Ležalová, ředitelka školy

Informace o prázdninách 2018

 Školní rok 2017/18 končí v pátek 29. 6.

 

Všem dětem i rodičům přejeme krásné léto, plné sluníčka a zajímavých prázdninových zážitků.

 

Od 1. 7. do 31. 8. bude škola uzavřena.

 

Dotazy a jiná sdělení lze poslat na e-mailovou adresu školy ms.parlerova@centrum.cz, v písemné podobě pak vhodit do schránky u hl. vchodu nebo poslat na adresu školy. V posledním týdnu v srpnu budou ve škole přítomny učitelky i ostatní zaměstnanci.

 

Školní rok 2018/19 začne v pondělí  3. 9.

 

Nové děti (1., 2.,4. třída) přijdou první den kolem 8 hodiny a budou ve školce s rodiči cca jednu hodinu (předškoláci dle dohody)

Další informace o organizaci provozu vč. adaptační doby dostanou rodiče od třídních učitelek či prostřednictvím webových stránek školy.

Informace o plavání

(pro přihlášené z 3. a 4. třídy)

Budeme chodit ve středu (2x ve čtvrtek) – 10 lekcí

Termíny: 4. 4. 11. 4. 18. 4. 25. 4. 2. 5. 9.5. 17. 5. (čtvrtek) 24. 5. (čtvrtek) 30.5. 6. 6.

Ze školy odcházíme 10,15 – lekce bude od 11 do 11,45

Oběd bude tedy později, pro děti po obědě příchod 12,45 – 13

Děti potřebují:

batůžek na ramena
plavky
ručník
koupací čepici
igelitový sáček (tašku) na mokré věci
hřeben a gumičku na vlasy (dívky)
pantofle na přezutí
malou lahvičku s pitím

Žádáme rodiče, aby ráno, před plaváním, zkontrolovali, zda dítě má batůžek s uvedenými věcmi, pokud nebude dítě potřebné věci, zejména plavky, nebude moci s ostatními jít.

Informace – cvičení v SK Hradčany

Poslední cvičení 4. třídy bude ve středu 28. března.

Poslední cvičení 3. třídy bude ve čtvrtek 5. dubna.

Ukázkové hodiny rodičům  nabízíme:
4. třída:  21. 3.
3. třída: 22. 3.

Rodiče se mohou přijít podívat, hodina začíná  v 10 hodin v hale Sk Hradčany na Dlabačově.

Přezutí s sebou.

Třídní schůzka ve 4. třídě

Vážení rodiče,

v úterý 6. 2. bude od 17 hodin již avizovaná beseda s dětským psychologem Mgr. Kšajtem.

Od 16,30 (před besedou) uděláme s kolegyní Dittrichovou ve 4. třídě krátkou třídní schůzku, na které pohovoříme o problémech ve 4. třídě, práci s dětmi.

Možnost individuálních konzultací o jednotlivých dětech.

Vzhledem k následující besedě vás prosíme o dochvilnost.

 

15. 1. 2018

Věra Holušová

Fotografování jednotlivců

V listopadu 2017 jsme zrušili fotografování jednotlivců z důvodu nemoci naší paní fotografky.

Fotografování se bude konat v pondělí 5. 2. a v úterý 6. 2. 2018, paní fotografka dodá přihláškové listy a další informace.

V pondělí se budou fotit děti z 1. a 2. třídy, v úterý ze 3. a 4. třídy.

Je možno nechat vyfotit i sourozence spolu.

Věra Holušová
ředitelka školy