Plán akcí na prosinec


3.12.
Adventní odpoledne

- od 15.30 výtvarné dílničky pro děti s rodiči v jednotlivých třídách,

- v 17 hodin společné rozsvícení vánočního stromu s krátkým vystoupením dětí všech tříd

5.12. Mikulášská nadílka- dopoledne

6.12. Hurá do opery – 10.30 prohlídka ND+ představení Bastien a Bastienka 3.+4.třída

16.12. Divadlo v MŠ:  Andělské Vánoce 3500 Kč hrazeno ze Spolku rodičů 9.30

17.12. Polodenní výlet Čechova stodola  pro 3.+4. třídu  370Kč

18.12. Ježíškova nadílka – dopoledne

Prosíme o donesení dobrůtek na sváteční stůl a slavnostní oblečení dětí

zima

 

 

Plán akcí na říjen

listy

16.10. Valná hromada Spolku rodičů a třídní schůzky v 17 hodin

21.10. Divadlo v MŠ: Pasáček vepřů – 3800 Kč hrazeno ze Spolku rodičů

Pozvánka na  valnou hromadu
Spolku rodičů MŠ Parléřova a třídní schůzky

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme ve středu 16.10. v 17 hodin na valnou hromadu Spolku rodičů do modré třídy. Setkání se zúčastní rodiče ze všech tříd. Poté budou následovat  třídní schůzky v jednotlivých třídách.

 

Program:

1. Informace ředitelky školy

2. Informace výboru Spolku rodičů, odhlasování příspěvku

3. Diskuse

4. Třídní schůzky v jednotlivých třídách

 

Účast dětí není vhodná. Děkujeme za pochopení.

Hledáme školního asistenta

Mateřská škola Parléřova v Praze 6 přijme od září 2019 do svého týmu školního asistenta.

Jedná se o pozici realizovanou z projektu Šablony II v rámci personální podpory v mateřské škole.

Práce je na zkrácený pracovní úvazek 0,5.

Požadované vzdělání: odborná kvalifikace pro asistenta pedagoga podle zákona o pedagogických pracovnících.

Více informací u ředitelky školy.

Kontakt: 734 448 521

e-mail: ředitelka@msparlerova.cz

Prázdniny 2019

              

slunce

Vážení rodiče, milé děti,

v Mateřské škole Parléřova končí provoz dne 4. července 2019.

Následně bude škola uzavřena až do 31. srpna 2019.

Opět vás rádi přivítáme dne 2. září 2019.

 

Děkuji za čas, který jsem mohla strávit s vašimi jedinečnými dětmi.

A děkuji také vám, jejich rodičům za vstřícnost a podporu.

Moc si obojího vážím.

 

Přeji všem příjemné prožití léta, spoustu hezkých zážitků a chvil prožitých spolu.

Renata Ležalová

ředitelka školy

Informace o provozu Mateřské školy Parléřova v měsících červenci a srpnu 2019

Mateřská škola bude mít běžný provoz v omezeném prázdninovém režimu

od pondělí 1. července do čtvrtka 4. července 2019.
Na tyto dny se mohou do mateřské školy přihlásit i děti z jiných mateřských škol Prahy 6, a to do naplnění stanovené kapacity – 50 míst.

Předání žádostí o umístění dítěte do mateřské školy v době prázdninového provozu pro děti z jiných mateřských škol se uskuteční ve dnech 28. až 30. 5. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin, nebo po domluvě na tel. 774 448 521.

Od 5. července do 31. srpna 2019 bude v mateřské škole se souhlasem zřizovatele přerušen provoz a bude uzavřena.

Odstávka vody

Vážení a milí rodiče,

ve středu 17. 4. 2019 v době od 8:00 do 18:00 hodin bude v naší mateřské škole přerušena dodávka vody.

Na základě vyjádření zřizovatele bude v tento den provoz mateřské školy přerušen a škola bude uzavřena.

Cvičení dětí ze 3. třídy i lekce angličtiny se uskuteční v náhradním termínu. O termínech budete informováni na nástěnkách u tříd.

Děkuji za pochopení

                                                                                                                                                                                                                Mgr. Renata Ležalová

                                                                                                                                             ředitelka školy

Plán akcí na duben

5. 4. Návštěva Pidivadla – Kocourek Modroočko

           2.,3.,4, třída

9. 4. Vyhodnocení rodinné výtvarné soutěže

9dfafd76c8bf82fc63326123628f63ae--autumn-fall-scholl

23. 4. Divadlo Glans v mateřské škole

           3 600 Kč hrazeno ze Spolku rodičů

25. 4. Čarodějnice pro děti a rodiče-od 16 hodin na zahradě,

           s opékáním špekáčků