Nabídka pracovních příležitostí v Mateřské škole Parléřova

Do našeho pracovního týmu hledáme od 1. září 2019 pedagogy na pozici

školní asistent (-ka) se zkráceným úvazkem (0,5)

a učitel (-ka) mateřské školy se zkráceným úvazkem (cca 0,25).

Obě pozice je možné spojit do jednoho úvazku.

Požadované vzdělání: odborná kvalifikace pro učitele mateřské školy, případně asistenta pedagoga.

Platové zařazení dle platného právního předpisu a délky praxe.

Bližší informace na tel. 734 448 521 nebo u ředitelky školy.

Informace o provozu Mateřské školy Parléřova v měsících červenci a srpnu 2019

Mateřská škola bude mít běžný provoz v omezeném prázdninovém režimu

od pondělí 1. července do čtvrtka 4. července 2019.
Na tyto dny se mohou do mateřské školy přihlásit i děti z jiných mateřských škol Prahy 6, a to do naplnění stanovené kapacity – 50 míst.

Předání žádostí o umístění dítěte do mateřské školy v době prázdninového provozu pro děti z jiných mateřských škol se uskuteční ve dnech 28. až 30. 5. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin, nebo po domluvě na tel. 774 448 521.

Od 5. července do 31. srpna 2019 bude v mateřské škole se souhlasem zřizovatele přerušen provoz a bude uzavřena.

Odstávka vody

Vážení a milí rodiče,

ve středu 17. 4. 2019 v době od 8:00 do 18:00 hodin bude v naší mateřské škole přerušena dodávka vody.

Na základě vyjádření zřizovatele bude v tento den provoz mateřské školy přerušen a škola bude uzavřena.

Cvičení dětí ze 3. třídy i lekce angličtiny se uskuteční v náhradním termínu. O termínech budete informováni na nástěnkách u tříd.

Děkuji za pochopení

                                                                                                                                                                                                                Mgr. Renata Ležalová

                                                                                                                                             ředitelka školy

Plán akcí na duben

5. 4. Návštěva Pidivadla – Kocourek Modroočko

           2.,3.,4, třída

9. 4. Vyhodnocení rodinné výtvarné soutěže

9dfafd76c8bf82fc63326123628f63ae--autumn-fall-scholl

23. 4. Divadlo Glans v mateřské škole

           3 600 Kč hrazeno ze Spolku rodičů

25. 4. Čarodějnice pro děti a rodiče-od 16 hodin na zahradě,

           s opékáním špekáčků

Plán akcí na březen

kytka

4.3.    Divadlo Kopeckých v MŠ:  O koníčkovi

7.3.    Den otevřených dveří  14-17 hod.

14.3.  Medvídkova nemocnice v MŠ – vzdělávací program

pro 1. a 2.třídu, děti si z domova přinesou plyšového medvídka či jiné zvíře

18.3.  Koncert v MŠ –ZŠ Marjánka

21.3. Medvídkova nemocnice v MŠ – vzdělávací program

pro 3. a 4. třídu, děti si  z domova přinesou plyšového medvídka či jné zvíře

28.3.  Den otevřených dveří 14-17 hod.

 

Výtvarná rodinná soutěž : Příhody slepičky Květy a zajíčka Pepy aneb veselé velikonoční tvoření

Pozvánka – Den otevřených dveří

kids

Mateřská škola Parléřova zve rodiče a děti na dny otevřených dveří před zápisem do mateřských škol.

 

Kdy: 7. 3. 2019 a 28. 3. 2019 od 14:00 do 17:00 hodin.

Program: Rodiče s dětmi si prohlédnou školu, zejména 1. třídu, kterou bude navštěvovat většina nových dětí.

Děti si pohrají a čeká je malé občerstvení.

Rodiče získají informace o provozu mateřské školy a jejím vzdělávacím programu.

Přijďte se k nám podívat, budeme se těšit.

                                                                            Tým Mateřské školy Parléřova

 

Organizace dne

Provoz školy je stanoven od 6:45 do 17:00 hodin.


1. Příchody dětí

• V zájmu plynulosti vzdělávacího procesu a zajištění školního stravování stanoveny od 6:45 do 8:15 hodin. Pozdní příchody narušují vzdělávací program ve třídách. Z provozních důvodů někdy není možné zajistit okamžité vpuštění do budovy.
• Děti se scházejí v době od 6:45 do 7:15 hodin v 1. třídě v přízemí školy, od 7:15 hodin je provoz zajištěn ve všech třídách.
• V 8:30 hodin se důvodu zajištění bezpečnosti dětí budova zamyká.2. Rozcházení dětí

Odchody dětí z mateřské školy jsou v zájmu plynulosti školního stravování a odpoledního režimu vymezeny:
• po obědě od 12:00 do 12:30 hodin v 1. a 2. třídě,
• od 12:30 do 13:00 hodin ve 3. a 4. třídě,
• odpoledne od 14:45 do 17:00 hodin.

Pozvání na třídní schůzky

Vážení a milí rodiče dětí z naší mateřské školy,

zveme vás ve čtvrtek 20. září 2018 v 17:00 hodin na valnou hromadu Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova,
po které bude následovat krátké vystoupení ředitelky školy.
Sejdeme se ve 4. třídě.
Následně budou v jednotlivých třídách probíhat třídní schůzky.
Program:
• Informace Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova, připravované akce školy
• Informace ředitelky školy o organizaci a aktivitách mateřské školy, informování o obsahu školního řádu
• Třídní schůzky v jednotlivých třídách

Prosíme, zajistěte si pro své děti na tuto dobu hlídání, mateřská škola tuto službu zajistit nemůže.
Děkuji za pochopení a těšíme se na vaši účast.


Mgr. Renata Ležalová
ředitelka školy