Informace o možném pronájmu stolu na adventní akci

V pondělí 4. prosince od 16,30 plánujeme slavnostní rozsvícení vánočního stromu a s tím spojené adventní posezení s občerstvením, zdobením perníčků a adventním prodejem vánočních dárečků.

Pokud byste se chtěli prodeje vánočních výrobků či jiného zboží (dětské oblečení, dekorační výrobky) zúčastnit jako prodejci, je možné si pronajmout stůl za 100,-Kč v jídelně školky, kde se bude akce konat.

Další informace u paní učitelky Dittrichové, zástupkyně ředitelky, či předsedkyně Spolku rodičů, paní Korseltové.

Oznámení o přerušení provozu v době vánočních a novoročních svátků – vánočních prázdnin

Přerušuji podle § 3 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, provoz školy ve dnech 27. 12. – 29. 12. 2017 a 2. 1. 2018 (celkem 4 pracovní dny).

Jedná se o pracovní dny v době vánočních prázdnin.

Úplata za předškolní vzdělávání se při přerušení provozu, které nepřesáhne 5 dní nekrátí (§6 odst.5 cit. vyhlášky).

Provoz Mateřské školy Parléřova, který bude v roce 2017 ukončen v pátek 22. 12. 2016 v 15 hodin, bude pokračovat od středy 3. 1. 2018.

Věra Holušová
ředitelka školy

V Praze dne 24. 10. 2017
Č.j. 30/2017

Poděkování

Děkujeme rodičům za velkou účast na schůzi Spolku rodičů i třídních schůzkách (bylo přítomno 70 rodičů ze 100 zapsaných dětí!)

 

Vážení rodiče,

velmi si vážíme vašeho zájmu o spolupráci se školou a finanční i jinou pomoc naší škole.

Pokud byste chtěli přispět na pořízení altánu nebo vybavení tříd či hračky a potřeby pro děti, je tak možné učinit zasláním peněz na účet Spolku či se domluvit s třídními učitelkami, které vám řeknou, co by konkrétně do své třídy potřebovaly.

Další informace u paní hospodářky.

Číslo účtu Spolku je na nástěnce u 1. třídy vedle jídelníčku nebo na webových stránkách školy.

Věra Holušová
ředitelka školy

Informace o začátku zájmových kroužků keramiky a angličtiny a cvičení

Keramika začíná v pondělí 2. 10.

Angličtina v pátek 6. 10.

Flétna začne pravděpodobně 10. 10. nebo později (zatím v jednání).

 

Seznamy dětí a další informace visí na nástěnce KROUŽKY U 4. TŘÍDY.

 

Cvičení v GC na Dlabačově začíná:

4. třída ve středu 4. 10. v 10:15

3. třída ve čtvrtek 5. 10. v 10:15

Děti si donesou batůžek s tričkem, kraťasy (legínami), protiskluznými ponožkami a lahvičkou s pitím.

Pozvánka na členskou schůzi Spolku rodičů a třídní schůzky dne 10. 10. 2017

Výbor Spolku rodičů MŠ Parléřova a ředitelství školy zvou rodiče na

  1. Členskou schůzi Spolku rodičů (celoškolní setkání rodičů dětí, které docházejí do naší školy) v úterý 10. 10. 2017 od 17 hodin ve 4. třídě.

 Program: 1. Informace o Spolku rodičů, jeho činnosti

2. Zpráva o hospodaření s finančními prostředky Spolku a odhlasování příspěvku rodičů pro školní rok 2017/18

3. Informace ředitelky školy o činnosti školy

  1. Třídní schůzky (v jednotlivých třídách)

Program: 1. Informace třídních učitelek o vzdělávací práci, akcích pro děti – ve 3. a 4. třídě o přípravě dětí na školní docházku, spolupráci s PPP v Praze 6, spolupráci s rodiči ad.

2. Beseda s rodiči v rámci jednotlivých tříd, individuální pohovory, možnost dotazů.

 Účast jednoho z rodičů nutná.

 Škola nezajišťuje po dobu trvání členské schůze a třídních schůzek péči o děti.

V Praze dne: 25. 9. 2017

Věra Holušová, ředitelka MŠ Parléřova

Marie Korseltová, předsedkyně Spolku rodičů MŠ Parléřova

Fotografování tříd – 30. 5.

V úterý 30. 5. se budeme dopoledne od 9:30 fotografovat na školní zahradě.

Jedná se:

  1. o fotografování tříd (cena za fotku 35 Kč)
  2. možnost vyfotit kamarády nebo sourozence (cena za fotku 30 Kč)

Nejedná se však o fotografování jednotlivých dětí.

Dětem připravte oblečení, ve kterém se budou fotit.

Vyhodnocení výtvarné soutěže rodin

Vážení rodiče,

dnes jsme s dětmi udělali slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže VESMÍR.

Soutěže se zúčastnilo celkem 57 rodin ze všech tříd.

Děti ze všech tříd hlasovaly, které výrobky se jim nejvíce líbí.
Pořadí:
1. místo    Matěj Hříbal (3. třída)
2. místo   Samuel Trachta (3. třída)
3. místo   Jonáš Brejcha  (4. třída) a Oliver Hanefl  (3. třída)

Vyhráli jste s dětmi ale stejně všichni – platí přece známé heslo:
NENÍ PODSTATNÉ VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE!
Jsme moc rády, že jste si našli čas na společnou tvořivou činnost s dětmi a byly jsme opět nadšené, jaké krásné a nápadité výrobky jste donesli.

VELICE VŠEM ZÚČASTNĚNÝM DĚKUJEME .

Výrobky si již můžete odnášet.

Věra Holušová
ředitelka školy