Informace ze schůzky s rodiči nových dětí dne 23. 6. 2020

Informace ze schůzky s rodiči nových dětí dne 23. 6. 2020
Všechny informace a dokumenty, které byly rodičům předány na schůzce pro nové rodiče, najdete na webových stránkách v sekci Přijímání k předškolnímu vzdělávání v Menu vpravo nahoře.


Na schůzce byly rozdány dokumenty:
- Souhlas se zpracováním osobních údajů (škola jej potřebuje, aby vůbec mohla zpracovat dokumenty od rodičů)
- Dotazník rodičům (učitelky potřebují děti trochu poznat ještě před jejich nástupem, aby dětem co nejvíce usnadnily adaptaci)
- Informace k adaptaci dětí
- Co děti potřebují do školky

Další dokumenty budou rodičům předány na začátku školního roku:
- Evidenční list
- Zmocnění k odvádění dětí
- Přihláška ke stravování
- Čestné prohlášení rodiče dítěte přihlášeného do MŠ Parléřova


Obsah schůzky:
1. Ředitelka školy předala rodičům základní informace o mateřské škole (viz Základní informace v Menu vpravo nahoře – v novém školním roce budou informace aktualizovány).


2. Paní učitelky, které budou mít v příštím školním roce nejmladší děti, pohovořily podrobněji o tom, jak usnadnit dětem adaptaci na mateřskou školu:
- připravovat děti na vstup do mateřské školy,
- neprodlužovat zbytečně loučení, zamávat, ale nezdržovat se na chodníku před okny,
- nastavit a podávat dětem pravdivé informace o tom, kdy půjdou domů (např. ohledně odpoledního odpočinku),
- usnadnit dětem sebeobslužnost výběrem jednoduchého oblečení (ne pásky ke kalhotám, ne přezůvky na zavazování, nebo na řemínky).

Obě třídy (červená i zelená) mají adaptační období nastaveno podobně (viz Informace k adaptaci dětí). Uspěchat adaptaci může být pro dítě traumatizující, vždy proto záleží na individuální úrovni dítěte a domluvě s učitelkami ve třídách.


3. Paní hospodářka a zároveň vedoucí školní jídelny informovala o platbách za stravné (viz sekce Jídelníček v Menu vpravo nahoře) a úplatě za vzdělávání (školné), které bude v roce 2020/2021 činit 701 Kč. Informovala o skladbě jídel ve školce a o nabídce nápojů. Navrhla rodičům, aby sledovali jídelní lístky a případně seznámili děti s některými druhy ovoce, zeleniny, nebo jídel.
- Individuální výjimky ve stravování musí být včas řešeny s vedoucí školní jídelny paní Václavíkovou, potravinové alergie je třeba doložit lékařským potvrzením. V nutných případech je možné se domluvit na donášce vlastní stravy (např. u alergie na lepek).


4. Paní Václavíková rovněž informovala o členství rodičů ve Spolku rodičů MŠ Parléřova
(viz informace Spolek rodičů v Menu vpravo nahoře) a o funkci a výdajích Spolku. Informovala o Valné hromadě, která se uskuteční v říjnu a vyzvala rodiče k možnému aktivnímu zapojení do výboru Spolku.


5. Dotazy rodičů:
a) Kdy a kam telefonovat kvůli omluvám?
V době od 6:45 do 8:15 hod. telefonicky na čísle 602 424 750, písemně na hospodarka@msparlerova.cz , případně zápisem do sešitu u telefonu.


b) Jak se pozná, jestli jde dítě po obědě, nebo spí?
Pokud bude dítě ve školce celý den (a tedy spí), vyzvedne rodič v šatně značku dítěte (rámeček má barvu třídy) a vezme ji s sebou do třídy. V případě, že jde dítě po obědě (po o), rodič nechá značku v košíku v šatně. Dítěti se v tom případě nepřipravuje lehátko a automaticky se mu odhlašuje odpolední svačina.


c) Informace pro rodiče – bylo by možné je předávat e-maily, SMS, nebo jiným způsobem, než na nástěnkách?
Informace pro rodiče jsou předávány prostřednictvím nástěnek, ústně i na webových stránkách, které mohou být administrovány všemi učitelkami a hospodářkou, a jsou aktuální. Hromadné e-maily se neosvědčily, rodiče na ně nereagují a doručování není spolehlivé. SMS není možné z důvodu absence mobilních telefonů ve třídách a časové náročnosti (učitelky se především musí věnovat vzdělávání). Ve žluté třídě byl zkušebně zaveden systém Lyfle, který se vcelku osvědčil, ale pro mateřskou školu představuje finanční zátěž. V plánu ale plošné zavedení Lyfle zůstává.


6. Prohlídka mateřské školy:
- rodiče se nejvíc zajímali o organizaci stravování ve dvou skupinách a o dobu vyzvedávání dětí.
Tato, a všechna pravidla nastavená v mateřské škole, která jsou závazná pro všechny aktéry vzdělávání, obsahuje Školní řád, který je každoročně aktualizován. Uložen je v sekci Dokumenty v Menu vpravo nahoře.


Zpracovala Mgr. Renata Ležalová, ředitelka školy
25. 6. 2020

Vážení rodiče,

informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční dne 23. 6. 2020 v 17:00 hodin.

Dovíte se základní informace o provozu mateřské školy včetně plateb, o podmínkách adaptace dětí na prostředí mateřské školy, předběžně již bude známo rozdělení dětí do tříd. Pokud vás napadá nějaký dotaz, který byste chtěli na schůzce zodpovědět, můžete jej zaslat na e-mail reditelka@msparlerova.cz,  třeba bude zajímat i ostatní rodiče a navíc - paní učitelky se na něj budou moci včas připravit. Prostor pro vaše dotazy bude i přímo na schůzce. 

Jste srdečně zváni. Tým Mateřské školy Parléřova

Informace pro rodiče dětí, které nebyly k předškolnímu vzdělávání přijaty

Je mi líto, že volná kapacita mateřské školy neumožňuje přijmout všechny děti, jejichž rodiče mají o umístění zájem. Pokud uvažujete o odvolání, potom vězte:

Tím, že podáte odvolání proti nepřijetí k Magistrátu hlavního města Praha, nezískáváte automaticky právo na přijetí. Odvolací orgán pouze přezkoumá, zda ředitelka při správním řízení postupovala správně a neudělala procesní chybu. Systém, který Praha 6 využívá, by takové chyby měl eliminovat. Pokud je kapacita mateřské školy naplněná, nemůže ředitelka dítě nad stanovanou kapacitu přijmout .

Připomínám, že děti, které se do naší mateřské školy hlásily a nebyly přijaty, zůstávají v pořadníku a v případě uvolnění místa v průběhu školního roku rodiče o této skutečnosti informujeme.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Renata Ležalová

Vážení a milí zájemci o zápis do Mateřské školy Parléřova,

letošní zvláštní situace nepřeje vašim návštěvám v mateřské škole spolu s dítětem. Bohužel, neuskutečnil se (a už se ani neuskuteční) den otevřených dveří, a vaše dítě se do školky nepodívá ani při zápisu, protože letos se zápis uskuteční zásadně bez dětí.

Místo dne otevřených dveří

Připravujeme proto pro vás více fotografií z prostor mateřské školy tak, abyste si uměli představit třeba i jídelnu nebo šatny. Rovněž vám nabízíme stručné informace, které byste jinak získali při dnu otevřených dveří. V případě, že budete mít k chodu mateřské školy dotazy a nenajdete na ně odpověď ani jinde na našem webu, směrujte je na adresu reditelka@msparlerova.cz. Pokusím se na ně odpovědět a případné odpovědi zpřístupnit také dalším zájemcům.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání

Veškeré potřebné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021 naleznete v příloze - Příručka pro rodiče k přijímání k předškolnímu vzdělávání. Z důvodu aktuální situace bude organizace zápisu pozměněna, upřednostňovány jsou bezkontaktní způsoby podání žádosti.

Přijímací řízení bude zahájeno 11. 5. 2020 v 10:00 hodin, a to i v případě, že budou dokumenty (žádost a ostatní potřebné náležitosti) doručeny škole dříve (např. poštou). 

Upozorňuji, že kromě osobní návštěvy máte několik možností, jak podat přihlášku k předškolnímu vzdělávání - soukromou datovou schránkou, elektronicky, poštou. Zasílané dokumenty je třeba vždy nechat úředně ověřit. 

V případě zaslání poštou doporučeně s dodejkou prosím počítejte s prodlevou, která může nastat. Raději nás informujte telefonicky předem, že dokumenty posíláte. Doporučujeme zaslat dokumenty raději již 6. 5. 2020, nebo dříve. Na žádosti nezapomeňte uvést emailovou adresu, kam bude zasláno potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem, který je k zápisu potřebný.

Osobní návštěva v mateřské škole je možná dne 11. 5. 2020, ale v tom případě je třeba se zaregistrovat na portále www.jakdoskolky.cz  a čas návštěvy dodržet. Zápis bude probíhat v čase od 10:00 hodin do 18:00 hodin v ředitelně mateřské školy, a to striktně vždy jen jeden zájemce. Ostatní budou muset počkat před školou. Nezaregistrovaní uchazeči vyčkají, až se uvolní časový prostor. V případě karantény, nebo v případě, že nemůžete přihlášku podat jiným způsobem, je možné vystavit plnou moc k zastupování zletilé osobě. Tato plná moc nemusí být úředně ověřena.

Renata Ležalová, ředitelka školy