V této sekci najdete informace k přijímání k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 (dále také "zápis"). Informace budou postupně doplňovány a aktualizovány. 

Informace k zápisu do Mateřské školy Parléřova (je možné, že budou informace v souvislosti s aktuální situací pozměněny)

Termín zápisu: 11. 5. 2020 od 13:00 do 18:00 hodin

Místo zápisu: ředitelna mateřské školy

Způsob zápisu:

  • Jedná se o administrativní úkon, není zde prostor pro prohlídku mateřské školy, ani pro rozhovor s dítětem.   

  • Při zápisu rodiče pouze odevzdají přihlášku, která bude zkontrolována (s důrazem na potvrzení lékaře o očkování dítěte, s výjimkou dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání), případně zadána do jednotného elektronického systému mateřských škol Prahy 6. Uchazeči bude vydán jedinečný registrační kód a zápisový lístek.

  • Plynulost přijímání přihlášek velmi usnadní registrace v systému www.jakdoskolky.cz a rezervace času návštěvy. V loňském roce jsme těmto uchazečům musely dávat přednost a dodržovat čas rezervací, proto se stalo, že uchazeči bez rezervace museli čekat, až se uvolní časový prostor. Proto zájemce vyzýváme k registraci v systému a rezervaci času. 

  • Veškeré informace o zápisu budou dostupné na webu www.jakdoskolky.cz, termín spuštění bude upřesněn. V tomto systému bude rovněž uveřejněn počet volných míst v jednotlivých mateřských školách.