Prázdninový provoz červenec a srpen 2020


Informace o provozu Mateřské školy Parléřova

v měsících červenci a srpnu 2020

  1. Mateřská škola bude mít provoz v omezeném prázdninovém režimu:

od středy 1. července do pátku 10. července 2020.

V provozu budou 2 třídy pro 50 dětí, škola bude v provozu od 7:00 do 17:00 hodin. Školné 249 Kč je upraveno na všech 7 dnů, je neměnné a nevratné.

Děti budou pravděpodobně rozděleny na starší a mladší, jmenný seznam bude zveřejněn později podle aktuálního stavu. Provoz je určen pouze pro děti z naší mateřské školy a bude probíhat ve standardním režimu podle školního řádu a jeho dodatku, pokud nebude nutné dodržovat nějaká bezpečnostní opatření. V návaznosti na aktuální vývoj bezpečnostní situace může být provoz upraven. 

  1. Mateřská škola bude mít provoz v běžném režimu podle platného školního řádu:

od pondělí 24. srpna do pondělí 31. srpna 2020

V provozu bude 1 třída v době od 6:45 do 17:15 hodin. Školné 224 Kč je upraveno na všech 6 dnů, je neměnné a nevratné.

Od 11. července do 24. srpna 2020 bude v mateřské škole se souhlasem zřizovatele přerušen provoz a škola bude uzavřena.

Informace o platbách najdete na webu mateřské školy a na nástěnkách.