Pozdrav ředitelky


Vážení rodiče, milé děti,

všechny vás srdečně zdravím v druhé polovině prázdnin. 

Připomínám, že mateřská škola bude v provozu od 24. srpna 2020 od 6:45 do 17:15 hodin, a to pouze pro přihlášené děti, které již naši mateřskou školu navštěvují,  Děti budou umístěny v jedné třídě. Pro nově přijaté děti začně školní rok 1. září 2020 od 6:45 do 17:15 hodin již s novou paní ředitelkou. 

Od 24. 8. 2020 budou na nástěnce opět vyvěšeny seznamy dětí tak, jak budou pro školní rok 2020/2021 umístěny do jednotlivých tříd. Třídy se trochu změní - v červené třídě bude umístěno pouze 22 nových dětí, v ostatních třídách bude po 26 dětech. Z tohoto důvodu musely být do šaten těchto tříd přidány šatní bloky. 

Informace pro rodiče nových dětí na základě několika dotazů - nebude se konat již žádná schůzka s vámi, přijdete se svým dítětem do školky až 1. září 2020, na nástěnce si ověříte, do které třídy bude vaše dítě chodit.

Sledujte prosím webové stránky, před začátkem  školního roku byste zde měli najít vše, co by vás mohlo zajímat.

Přeji vám i vašim dětem krásné léto. S některými z vás se ještě ráda setkám na konci srpna.

Renata Ležalová