Informace o provozu Mateřské školy Parléřova v mesících červenci a srpnu 2019


Mateřská škola bude mít běžný provoz v omezeném prázdninovém režimu

od pondělí 1. července do čtvrtka 4. července 2019.
Na tyto dny se mohou do mateřské školy přihlásit i děti z jiných mateřských škol Prahy 6, a to do naplnění stanovené kapacity – 50 míst.

Předání žádostí o umístění dítěte do mateřské školy v době prázdninového provozu pro děti z jiných mateřských škol se uskuteční ve dnech 28. až 30. 5. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin, nebo po domluvě na tel. 774 448 521.

Od 5. července do 31. srpna 2019 bude v mateřské škole se souhlasem zřizovatele přerušen provoz a bude uzavřena.

Přihláška k prázdninovému provozu MŠ Parléřova + příloha
Přihláška ke stravování