Informace k seznamům přijatých dětí


Vážení rodiče,

seznamy dětí umístěných v jednotlivých třídách budou v prostorách mateřské školy vyvěšeny do 4. 7. 2019 a následně od 26. srpna 2019. Nelze je umístit ani ve vitríně školy, ani na jejích webových stránkách.

Upozornění: Seznamy nebylo možné zveřejnit dříve, jelikož do 24. 6. 2019 probíhalo přijímání dětí ve správním řízení. V současné době stále dochází k přijímání neumístěných tříletých dětí z Prahy 6, proto může v seznamech docházet k dílčím změnám (a proto ještě máme neobsazená místa).

Vysvětlení k seznamům: Děti jsou v naší mateřské škole rozdělovány do tříd podle věku. Tento způsob je léty osvědčený, paní učitelky jsou na práci ve věkově stejnorodých třídách zvyklé. Datum narození je také jediným transparentním kritériem pro umísťování dětí do jednotlivých tříd.

Z důvodu ochrany osobních údajů jsou seznamy dětí s uvedeným datem narození zatím uloženy pouze v ředitelně.

Děkuji za pochopení

Mgr. Renata Ležalová
ředitelka školy