Informace k začátku školního roku

                                                 2020/2021


Vážení rodiče, milé děti,

školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020.
Provoz školky je běžný od 6:45 do 17:15 hodin.
Dojde ke změně ve vedení školy, bude jmenována nová paní ředitelka (jméno se dozvíte hned po jejím jmenování). K žádné další změně ve složení pracovního týmu ve školce nedochází, vše by tedy mělo být tak, jak jste zvyklí.
Děti jsou již rozděleny do tříd a paní učitelky také, seznamy jsou vyvěšeny na nástěnkách ve školce. Nemůžeme je vyvěsit na vývěsku venku, ani na webové stránky, proto pokud si chcete ověřit, do které třídy bude vaše dítě chodit, neostýchejte se zazvonit.
Provoz mateřské školy trochu ovlivní aktuální situace, kdy přetrvávají některá preventivní opatření proti šíření Covid-19. Čtěte prosím Organizační řád k docházce dětí v příloze.
Paní učitelky, které budou mít ve třídě nové děti, vám v nejbližší době přesně popíší, jak bude probíhat první den, proto se neobávejte, že něco nebudete vědět.
Přeji všem klidný a úspěšný nadcházející školní rok. Stávajícím dětem přeji, ať se jim ve školce nadále líbí a těm novým, aby bylo slziček a nejistoty co nejméně. Vám rodičům přeji, abyste byli s výběrem školky spokojení, protože do ní rády chodí vaše děti. Vězte, že jsem tady byla se všemi také ráda. Děkuji vám za vstřícnost a spolupráci, obojího si moc vážím.
Renata Ležalová
INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ Z ČERVENÉ TŘÍDY
Milí rodiče,
setkáme se společně 1. září v Červené třídě od 8 do 9 hodin. V šatně naší třídy bude vyvěšen seznam dětí společně se značkami, podle kterých si najdete svou skříňku, kde se děti mohou přezout a odložit si. Ve třídě budete mít možnost si vše společně prohlédnout, pohrát si s hračkami, seznámit se navzájem. Připomínáme rodičům, že během pobytu ve třídě je nutné, aby používali roušky (viz. organizační řád).
Těšíme se na Vás.
Třídní učitelky

INFORMACE PRO NOVÉ RODIČE DĚTÍ ZE ZELENÉ TŘÍDY

Vážení rodiče,
1.9. se s vámi a vašimi dětmi poprvé uvidíme v Zelené třídě. Ve školce zůstanete 1 hodinu spolu s dětmi. Vzhledem k situaci s koronavirem je třeba, aby s dítětem přišel pouze jeden z rodičů! Je nutné, abyste do třídy vstoupili s nasazenou rouškou! Děti mít roušky nebudou. Abychom zabránily kumulování v šatně, prosíme, abyste přišli mezi 7.30 až 8 hodinou. Na nástěnce v šatně budete mít vyvěšeny značky, podle kterých naleznete svou šatnovou skříňku.
Těšíme se na shledání v úterý.
Dáša Faltusová a Laďka Svobodová