Červená třída

V Červené třídě se zaměřujeme na zvládnutí odloučení dítěte od rodiny a vytváření důvěry mezi dětmi a učitelkami.

Naším hlavním zájmem je vybudování kolektivu vzájemně se respektujících vrstevníků. Nejen při nácviku sociálních dovedností prosazujeme prožitkové učení. 


Aktuální informace:

Plán vzdělávací práce 24.2.-28.2.

Téma týdne: Pohádka o lišce a zajíčkovi

Vzdělávací cíle:

1. Učit děti soustředit se na čtený text

2. Procvičit mluvidla (cvičení rtů a jazyka pro podporu správné výslovnosti)

3. Učit děti předvádět pohybem charakter postavy

4. Učit děti skupinově zpívat přiměřeně hlasitě a čistě

5. Procvičit s dětmi rychlou reakci na signál

Vzdělávací nabídka:

Celý týden si budeme hrát s pohádkou O lišce a zajíčkovi. Přečteme si ji, převyprávíme a zdramatizujeme. Zazpíváme si o tom, jak liška běžela k Táboru a pomocí tanečku a písničky zjistíme, kam běžel zajíček. Vydáme se za nimi překážkovou dráhou.

Kimova hra procvičí naši pozornost a paměť ( co vše si nesla liška v pytli).

Důkladně si zacvičíme s jazýčkem rty, pohybové hádanky prozradí, jaké zvíře se nám představuje.

Pohádku si zkusíme nakreslit.

Možná stihneme méně, možná něco navíc. Vše podle momentální situace a nálady dětí.

Stále trénujeme pozdrav při příchodu a odchodu, prosíme vás o spolupráci.

16.2.

Prostory naší červené třídy bohužel teprve čeká rekonstrukce podlahy. Vystěrkování se odložilo do doby, než bude plocha úplně suchá. Zítra by měli řemeslníci opět měřit a my jen doufáme, že hned začnou stěrkovat.  Nový koberec a lino již máme vybrané, stejně tak nábytek. Bohužel na všechen nábytek nemáme dostatek financí, takže budeme třídu nově vybavovat pouze částečně. Pokud by na tento účel chtěl někdo z vás přispět finančním darem, bylo by to skvělé! Samozřejmostí je darovací smlouva....

Prozatím jsme s dětmi stále v zelené třídě. Dopoledne se tam sešlo i 34 dětí, což jsme vyřešily přesunem nejstarších dětí ze zelené třídy do žluté třídy. I tak se s dětmi každou chvíli stěhujeme různě po budově. Musíme říci, že děti tuto nelehkou situaci  snášejí úžasně!! Snažíme se, abychom stále vytvářely atmosféru pohody.

Vzdělávací práci nešidíme, jen plánování přizpůsobujeme vzdělávacímu programu zelené třídy, některé činnosti zvládáme společně, jiné v jednodušší formě samostatně. Minulý týden jsme se zabývali tématem Daleko na severu...Zahrály jsme dětem dramatickou scénku o cestě na severní pol, prohlédly si s nimi příslušná zvířátka, děti hledaly zatoulaného tučňáka z jižního polu, přeskakovaly papírové ledové kry, zazpívaly si písničku J, Nohavici Gronská zem, lovily dřevěné rybky a vyrobily si ledního medvěda z papírových talířů a vaty.

V úterý 18.2. nás čeká dopolední karneval. Prosíme, abyste ráno přivedli děti do třídy v kostýmech. Uvítáme i něco na zpestření karnevalu - dobrůtky atd.

Děkujeme vám všem za podporu a trpělivost!  Dáša a Laďka       

V červené třídě stále probíhá adaptace. Několik dětí pláče i v současné době. Jedná se spíše o chvilkové stavy při přechodech do umývárny, jídelny či šatny. Máme pocit, že nám již děti důvěřují, vadí jim spíše větší kolektiv a vše, co jej obnáší – větší hluk, organizování skupiny, dělení se o hračky... Přece jen soužití v kolektivu vrstevníků znamená velkou změnu, proto na děti nespěcháme a dopřáváme jim čas, aby se s novou situací vyrovnaly. U této věkové skupiny také řešíme právě probíhající vývojové období vzdoru. Velký důraz klademe na eliminování fyzických ataků mezi dětmi. Jedná se pouze o prosazování vlastní vůle dětí a neschopnost nelézt adekvátní řešení, nikoliv o záměr ublížit. Naším cílem je vytvořit dětem bezpečné, příjemné, milé a podnětné prostředí, v němž se budeme všichni cítit dobře.
 

Nemocnost dětí:

Apelujeme na rodiče, aby vodili děti do školky zdravé!!! Buďte ohleduplní k vlastnímu dítěti i k ostatním! Pokud budou třídu navštěvovat nedoléčené děti, budeme se točit v neustálém kruhu nemocí. Upozorňujeme, že výtok z nosu (rýma) zelené barvy je infekční!

Mohlo by vás zajímat:

Dětský vztek
Mgr. Lucie Šešulková Babyonline


1. Vztek jako přirozená emoce

Vztek je základní emoce, která byla popsána již před několika tisíci lety. Je to tedy něco přirozeného, součást našich životů. Je to široké téma, které se pokusím shrnout pouze v obecné rovině.

Jako u všeho je třeba zmínit individualitu. U někoho je vztek častější emocí než u jiného. Z velké části je to ovlivněno vrozenými temperamentovými vlastnostmi. Častěji je vztek připisován jedincům s cholerickým laděním osobnosti. Tím, že je vztek přirozený, není dobré jej potlačovat, ale naopak se s ním učit pracovat a rozlišovat, zda je adekvátní emoční reakcí nebo zda je užíván za účelem dosáhnout svého.

Vztek, jak vyplývá z předchozího odstavce, se objevuje u mnohých v průběhu celého života. Jsou však popsána období, kdy se záchvaty vzteku objevují častěji i u jedinců, kteří k tomu nejsou osobnostně disponováni.

2. Období vzdoru kolem 3. roku

V dětství je popsáno tzv. období vzdoru, které je časováno nejčastěji kolem třetího roku. Projevit se však může v podstatě již od 18. měsíce do 5. roku. Také jeho intenzita bývá u každého jiná. Někteří rodiče uvádějí, že tuto fázi u svého dítěte ani nezaznamenali. U většiny je ale toto období rozpoznatelné a pro rodiče velmi náročné. Přesto je však důležité pro vývoj dítěte.

Dítě si v tomto období vymezuje vlastní „já”, vytváří se jeho osobnost. Je třeba na to takto pohlížet a obrnit se trpělivostí.V konečném důsledku přece nechceme, aby se z dítěte stal nemyslící plnič našich rozkazů. Navíc by mohlo být v dospělosti jeho absolutní podléhání autoritám nebezpečné (propadnutí sektám či skupinám narkomanů apod.).  Je ale samozřejmé, že dítě nesmíme nechat, aby ovládlo situaci.

Dítě v období vzdoru reaguje negativisticky, na naše požadavky reaguje zamítnutím, či opačnou činností. Záchvaty vzteku jako nástroj k dosažení svých požadavků je velmi silnou a často používanou zbraní. Touto zkouškou mnoho rodičů neprojde a podléhá, což dítěti potvrzuje účinnost tohoto způsobu. Níže popisuji obecná doporučení, jak v těchto situacích reagovat a s dítětem komunikovat.

Doporučení pro rodiče – jak zvládat vztek dětí?

Nyní se pokusím shrnout pár obecných výchovných doporučení, která by měla být při zvládání jakéhokoliv vzteku dodržována.

Ve výše popsaném období dětského vzdoru je na místě pokusit se předejít případným projevům vzdoru a vzteku. Dítěti je dobré předem popsat, co se chystá či co se bude dít, aby bylo lépe schopno přijmout Vaše požadavky, např. „Až dostavíš věž z kostek, začneme se oblékat k odchodu.” Vhodné je dítěti často nabízet volbu, např. „Uklidíš si ty hračky nyní nebo až po večeři?” apod.

Jak už bylo mnohokrát napsáno, nejdůležitější je stanovit si pravidla, hranice, případné sankce za nedodržování a důsledně trvat na jejich dodržování. Jakmile dítěti v obchodě, kde se vzteká, že chce koupit medvěda, řekneme „ne” a po neustávajícím záchvatu vzteku povolíme a dítěti hračku koupíme, je to pro něj do budoucna signálem, že Vaše „ne” nic neznamená a také, že vztekáním se dá lecčeho dosáhnout.

Při záchvatu vzteku je dobré zůstat v klidu a zůstat lhostejný. Dítěti sdělit bez emocí jasně a stručně argumenty a nerozčilovat se. Dítě bude vědět, že vztekem nedosáhne svého cíle a ani našeho rozlobení. Když vycítí naši nervozitu a rozrušení, ví, že bitvu má již napůl vyhranou.

Důležité je neustoupit. Týká se to mnohokrát omýlané důslednosti. Vyzkoušet si známou techniku rozbité gramofonové desky a opakovat dokola svůj postoj k situaci.

Pro dítě je důležitý projev pochopení, to, že si uvědomujeme, že si moc přálo například to nové auto.

Není dobré příliš diskutovat o našem postoji. Dlouhá vysvětlování dítě často není schopno vyhodnotit a jsou jen pokusem omluvit naše rozhodnutí.

Předpokladem je ovládnutí svého vlastního vzteku, který v nás chování dítěte vyvolává. Při přestřelení či neovládnutí vlastních emocí je dobré se dítěti omluvit. Stoupneme tak v jeho očích v ceně a navíc to pro něj bude poučné, že neovládnutí vzteku není samozřejmost. Pro rodiče je důležité nabýt jistotu a klid, která na dítě zapůsobí.

Jak již bylo zmíněno, jedná se o obecná doporučení, která je záhodno používat. Pokud se Vám po jejich vyzkoušení nedaří vztek dítěte ani svůj zvládat a vztek přetrvává i přes stanovená období, je dobré probrat situaci s odborníkem. Případně je vhodné docházet na terapeutická setkání s dítětem, kdy ve spolupráci s psychologem budete hledat vhodné cesty zvládání Vaší situace. Je zcela přirozené, že doporučení, která zabírají u některých, nemusí být řešením pro Vaši konkrétní situaci.