Červená třída

TÉMA:

PODZIME, PODZIME UŽ ZASE NOSÍŠ DEŠTĚ …

5.10. - 30.10. 2020

CÍLE

Klidnou a pohodovou atmosférou pokračovat v adaptaci.

Trénovat sebeobsluhu a upevňovat hygienické návyky.

Poznávat různé druhy zeleniny a ovoce podle vůně, chutě a barvy.

Rozvíjet jemnou motoriku.

Seznamovat se s novými výtvarnými technikami, nacvičovat správné držení štětce a ostatních kreslících nástrojů.

Pokusit se dle svých možností spolupracovat s ostatními při aktivitách.

Spojit slovo s pohybem, procvičovat koordinaci.

Zapamatovat si krátký verš a píseň.

Zapojovat postupně do cvičení jógové prvky.

Osvojovat si jednoduché poznatky o znacích a projevech podzimní přírody.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

Rozhovor v kruhu o projevech podzimního počasí, o typických znacích, barvách s využitím obrázků a maňáska „Skřítka Spadlístka“

Podle obrázku i skutečného ovoce a zeleniny pojmenovat co to je a jakou má chuť, barvu a význam vitamínů pro zdraví

Další podzimní plody seznámení - houby, šípky, kaštany, žaludy

Pohybové aktivity – Běh s větrem (cvičení se stuhou nebo šátky)

Pohybová hra: „Dešťové kapičky“ (k procvičení orientace v prostoru a pohotovosti).

Říkadla s pohybem Brambora, Ruce, Žába, Kapka

Pohybová hra: „Chyť draka za ocas“ ( obměna honěné)

Báseň „Ovoce a zelenina“

Nácvik písní s použitím Orffova hudebního instrumentáře „Měla babka, Koulelo se koulelo červené jablíčko, Foukej, foukej větříčku, Prší, prší jen se leje“

„Podzimní list“ vytvářený výtvarnou technikou zapouštění barvy do klovatiny. (natření plochy klovatinou a pak zapouštění barev jemným ťupáním do klovatiny)

Seznámení s vodovými a temperovými barvami, natírání plochy papíru s předkresleným tvarem ovoce a zeleniny, dbát na čistotu při práci, správné míchání a nanášení barvy,

Hry s barvou foukání do kapky barvy na čtvrtce „Vítr“

Zavařujeme kompot – využití bramborových tiskátek a do vystřiženého tvaru zavařovací sklenice tiskáme tvar ovoce

Grafomotorické cvičení : „Mícháme v hrnci povidla“, „Drak letí“ - uvolňování ruky

Obtiskujeme tvar listu sebraného na školní zahradě

Vybarvení tvaru draka a dokreslení hlavních znaků

Mačkání papíru a následné cvičení (vymačkaný tvar připomíná brambor)

Říkadlo Princeznička na bále využití naší brambory

Cvičení s bramborou ( Procvičení celého těla, klenby nohy, jóga pro malé děti, nácvik tanečního kroku)

Hra na jména a název značky ( jak se jmenuje kamarád a jakou máš značku)

Logopedické hrátky s mluvidly foukáme jako vítr, hodně, málo

Dechové cvičení - Hra „Foukaná“ foukání do podzimních listů umístěných na stole s cílem co nejrychleji list sfouknout dolů. (určeno k nácviku usměrňování výdechového proudu).

......a ještě mnoho jiného dle přání dětí

Odpolední činnosti:

Opakování dopoledních bloků.

Hry s přírodninami např. kaštany či listy, vytváření různých tvarů a obrazců na koberci, u stolečku...


4.10. 2020

Milí rodiče,

vzhledem k tomu, že s dětmi chodíme na zahradu dopoledne, kdy nyní bývá ještě chladno a je mokrá tráva, prosíme Vás, nachystejte dětem do šatny přiměřené oblečení i čepice. Nerady bychom, aby se děti nachladily díky nedostatečnému oblečení či promáčeným botám, doporučujeme Vám nechat v šatně i teplejší holínky či nepromokavé boty.

Dále bychom Vás poprosily o donesení následujících potřeb:

balení toaletních papírů

balení obyčejných ubrousky do jídelny

1 tekuté mýdlo

Děkujeme!

Jana, Renáta a Zuzka


13.9.  PRŮBĚH ADAPTACE

Milí rodiče,

během uplynulých čtrnácti dní si Vaše děti postupně "oťukávaly" svou třídu. U některých dětí ještě přetrvávají ranní slzičky, někdo pláče i během dne, ale celkově si již na školku postupně zvyykají. Adaptace je dlouhodobý proces a každé dítě toto období prožívá jinak. 

Děti si mohly pohrát s hračkami ve třídě, postupně je seznamujeme  s pravidly , která v MŠ platí, zatím se ochotně zapojují do úklidu hraček, tak uvidíme, jak dlouho to vydrží :) Pochutnaly si na dobrých svačinkách a obědech (ty měly velký úspěch a tímto děkujeme paním kuchařkám).

Děti s nadšením denně zpívají a svůj zpěv doprovázejí na rytmické nástroje. Seznamují se také s prostorem zahrady

a v pískovišti nejraději vaří :)  

Adaptace dětí bude i nadále pokračovat, my se budeme snažit, aby pro děti byla co nejpříjemnější

a individuálně s Vámi budeme situaci konzultovat. 

Během příštího týdne Vás požádáme o stvrzení podpisem, že jste se seznámili se školním řádem a apelujeme na Vás,

abyste si ho prostudovali. 

Nalézt jej můžete na webu školky v sekci dokumenty.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte oslovit.

Hezký den přejí Jana, Renata a Zuzka

Pro informaci uvádíme provoz naší třídy:

Ranní scházení                od 6:45 do 8:15 hod.

Vyzvedávání po obědě   od 12:10 do 12:40

Vyzvedáváni odpoledne od 15:00 do 17:15


TÉMA:

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE

1.9. - 2.10. 2020

CÍLE

Seznamovat se s novým prostředím v MŠ.

Trénovat sebeobsluhu, hygienické návyky.

Dokázat se na určitý čas odloučit od rodičů.

Seznamovat se s kamarády ve třídě.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

· Společné rozhovory na témata: „Já, moje značka, místo…, jaká je moje třída, co v ní je a kdo v ní je, jaké máme hračky a kde mají své místo…

· Hry – poznáváme a hledáme své kamarády, učíme se znát jejich jména.

· „Co je tady za dveřmi školky“ – společná prohlídka prostor MŠ.

· Seznamování s pravidly a denním rytmem v MŠ – motivace se zvířecími postavičkami

· Zpěv písniček, recitace říkadel a básniček.

· „Bačkůrková“ soutěživá hra k procvičení vyhledávání a oblékání bačkůrek.

· Volná hra a seznamování se s hračkami ve třídě.

· Pobyt venku na školní zahradě – seznámení s prostředím, s herními prvky,

s bezpečnostními pravidly pobytu na zahradě.

Aktuální informace: