Vítáme vás v MŠ Parléřova

Jsme čtyřtřídní mateřská škola umístěná v ojedinělé lokalitě v těsné blízkosti Pohořelce a na okraji historických částí Prahy.

Aktuální informace

Nové! 

V sekci Nástěnka v Menu vpravo nahoře najdete pozdrav ředitelky včetně několika informací k organizaci konce prázdnin a začátku školního roku. 

Nové!

Zvýšení ceny stravného od 1. 9. 2020 - více informací naleznete v sekci Nástěnka v Menu vpravo nahoře.

Informace ze schůzky s rodiči nových dětí, která se uskutečnila 23. 6. 2020, a příslušné dokumenty najdete v sekci Přijímání k předškolnímu vzdělávání v Menu vpravo nahoře.

Telefonní číslo pro omlouvání dětí

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole, prosím, omlouvejte na tel. čísle 602 424 750 (školka, hospodářka), případně 734 448 521 (ředitelka školy). Omlouvat můžete rovněž e-mailem hospodarka@msparlerova.cz. Původní pevná linka již není dostupná.

O nás

Čtyřtřídní mateřská škola je situována na rozhraní historické části Prahy 1 a Prahy 6 – Břevnova. Budova mateřské školy je v klidné oblasti s poměrně malým dopravním provozem, ale přitom s velmi dobrou dopravní dostupností. Je dvoupatrová, účelově postavená pro potřeby předškolního vzdělávání. Mateřská škola má samostatnou jídelnu, ve které se při stravování třídy střídají. K budově přiléhá rozsáhlá školní zahrada vybavená kvalitními herními prvky k podpoře pohybového rozvoje dětí.

V docházkové vzdálenosti od školy se nacházejí historické objekty celostátního významu (např. Strahovský klášter, Loreta a nedaleko i Pražský hrad). Krásu lokality dotvářejí parkové úpravy. Kulturní i přírodní okolí mateřské školy je využíváno k poznávacím a tematickým vycházkám.

Naše třídy

V naší mateřské škole máme čtyři třídy po 25 dětech. Děti jsou do tříd rozděleny převážně podle věku. Kliknutím na ikonu se dostanete do detailu třídy, kde se dozvíte více.

Červená třída

V Červené třídě se zaměřujeme na zvládnutí odloučení dítěte od rodiny a vytváření důvěry mezi dětmi a učitelkami. Naším hlavním zájmem je vybudování kolektivu vzájemně se respektujících vrstevníků. 

Zelená třída

Zelenou třídu navštěvuje asi polovina dětí, které ještě nemají s mateřskou školou zkušenosti. Těmto dětem byla umožněna postupná adaptace, podle jejich potřeb. 

Žlutá třída

Žlutá třída je z větší části předškolní a příprava dětí na vstup do základní školy je naší prioritou. Pečujeme o celkový, harmonický vývoj dítěte a zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.

Modrá třída

V tomto školním roce jsou všechny děti, které navštěvují Modrou třídu v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a několik dětí má také odklad školní docházky. 


Pedagogický sbor

V naší mateřské škole působí stabilizovaný tým pedagogických pracovnic a z velké části neměnný tým provozních zaměstnankyň, který je v bezproblémovém zajištění vzdělávání neméně důležitý.