Vítáme vás v MŠ Parléřova

Jsme čtyřtřídní mateřská škola umístěná v ojedinělé lokalitě v těsné blízkosti Pohořelce a na okraji historických částí Prahy.

O nás

Čtyřtřídní mateřská škola je situována na rozhraní historické části Prahy 1 a Prahy 6 – Břevnova. Budova mateřské školy je v klidné oblasti s poměrně malým dopravním provozem, ale přitom s velmi dobrou dopravní dostupností. Je dvoupatrová, účelově postavená pro potřeby předškolního vzdělávání. Mateřská škola má samostatnou jídelnu, ve které se při stravování třídy střídají. K budově přiléhá rozsáhlá školní zahrada vybavená kvalitními herními prvky k podpoře pohybového rozvoje dětí.

V docházkové vzdálenosti od školy se nacházejí historické objekty celostátního významu (např. Strahovský klášter, Loreta a nedaleko i Pražský hrad). Krásu lokality dotvářejí parkové úpravy. Kulturní i přírodní okolí mateřské školy je využíváno k poznávacím a tematickým vycházkám.

Naše třídy

V naší mateřské škole máme čtyři třídy po 25 dětech. Děti jsou do tříd rozděleny převážně podle věku. Kliknutím na ikonu se dostanete do detailu třídy, kde se dozvíte více.

Červená třída

V Červené třídě se zaměřujeme na zvládnutí odloučení dítěte od rodiny a vytváření důvěry mezi dětmi a učitelkami. Naším hlavním zájmem je vybudování kolektivu vzájemně se respektujících vrstevníků. 

Zelená třída

Zelenou třídu navštěvuje asi polovina dětí, které ještě nemají s mateřskou školou zkušenosti. Těmto dětem byla umožněna postupná adaptace, podle jejich potřeb. 

Žlutá třída

Žlutá třída je z větší části předškolní a příprava dětí na vstup do základní školy je naší prioritou. Pečujeme o celkový, harmonický vývoj dítěte a zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.

Modrá třída

V tomto školním roce jsou všechny děti, které navštěvují Modrou třídu v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a několik dětí má také odklad školní docházky. 


Pedagogický sbor

V naší mateřské škole působí stabilizovaný tým pedagogických pracovnic a z velké části neměnný tým provozních zaměstnankyň, který je v bezproblémovém zajištění vzdělávání neméně důležitý.


Aktuální informace

Prázdninový provoz v Mateřské škole Parléřova

Stručné informace k přihlašování k prázdninovému provozu mateřské školy najdete pod tlačítkem Aktuální informace o provozu mateřských škol ... v Menu vpravo nahoře.  

Informace o stavu 1. červené třídy

Aktuálně ve třídě stále není možné položit podlahovou krytinu - marmoleum, ani linoleum, protože podlaha stále ještě vysychá, i když na povrchu je již suchá. Tato situace  může trvat ještě poměrně dlouho. Aby však bylo možné třídu používat a zajistit tak dětem potřebný klid, přistoupíme k řešení, kdy místo linolea bude v obou částech třídy položen koberec. V jedné části bude již položen nastálo, v druhé bude v létě nahrazen linoleem. Objednána je i část nového nábytku, takže se vše snad již obrací k lepšímu.