Sledujte aktuální informace na nástěnce i v jednotlivých třídách.

Vítáme vás v MŠ Parléřova

Jsme čtyřtřídní mateřská škola umístěná v ojedinělé lokalitě v těsné blízkosti Pohořelce a na okraji historických částí Prahy.

Aktuální informace

Vážení rodiče, milé děti,

Nové! 

jsme rády, že se v nejbližší době setkáme alespoň s některými dětmi, protože školka bez dětí je smutná a není to ono.

Pro přihlášené děti bude mateřská škola otevřena od 25. 5. 2020 od 7:00 hodin. Informace a podrobnosti k organizaci vzdělávání - Organizační řád, Čestné prohlášení, Rozhodnutí o stanovení úplaty v době omezeného provozu najdete pod tlačítkem Přerušení provozu mateřské školy v Menu vpravo nahoře. Čtěte prosím pozorně.

Upozornění: Bez vyplněného  Čestného prohlášení nemůže být dítě do mateřské školy přijato.

SPOLEK RODIČŮ (aktualizace k 22.5.2020)

Nové! 

Výsledky ankety - prominutí části členského příspěvku za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

1) Snížení příspěvku na 500 Kč - "pro" hlasovalo 13 členů

2) Snížení příspěvku na 700 Kč - "pro" hlasovali 2 členové

3) Ponechání příspěvku ve výši 1.000 Kč - "pro" hlasovalo 19 členů

4) Bez vyjádření - 66 členů

Výše členského příspěvku pro 2.pololetí školního roku 2019/2020 tedy zůstává v původní výši 1.000 Kč.

Více informací v sekci "Spolek rodičů".

Za výbor Spolku rodičů

Václavíková Petra, pokladník

Videoprohlídka školky

Nové! Pod  tlačítkem Přijímání k předškolnímu vzdělávání najdete fotogalerii naší školky a nově videoprohlídku, ve které vás provedeme celou školkou a nakouknete do všech koutů. Soubor je veliký, proto je třeba jej raději nejprve stáhnout. 

Posíláme pozdrav všem našim dětem a jejich rodičům.

Telefonní číslo pro omlouvání dětí

Nové!  

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole, prosím, omlouvejte na tel. čísle 602 424 750 (školka, hospodářka), případně 734 448 521 (ředitelka školy). Omlouvat můžete rovněž e-mailem hospodarka@msparlerova.cz. Původní pevná linka již není dostupná.

Prázdninový provoz v Mateřské škole Parléřova

Děti z Mateřské školy Parléřova se mohou hlásit k prázdninovému provozu v termínu od 1. do 10. 7. 2020 ještě do 31. 5. 2020, na termín od 24. do 31. 8. 2020 až do 15. 6. 2020.

O nás

Čtyřtřídní mateřská škola je situována na rozhraní historické části Prahy 1 a Prahy 6 – Břevnova. Budova mateřské školy je v klidné oblasti s poměrně malým dopravním provozem, ale přitom s velmi dobrou dopravní dostupností. Je dvoupatrová, účelově postavená pro potřeby předškolního vzdělávání. Mateřská škola má samostatnou jídelnu, ve které se při stravování třídy střídají. K budově přiléhá rozsáhlá školní zahrada vybavená kvalitními herními prvky k podpoře pohybového rozvoje dětí.

V docházkové vzdálenosti od školy se nacházejí historické objekty celostátního významu (např. Strahovský klášter, Loreta a nedaleko i Pražský hrad). Krásu lokality dotvářejí parkové úpravy. Kulturní i přírodní okolí mateřské školy je využíváno k poznávacím a tematickým vycházkám.

Naše třídy

V naší mateřské škole máme čtyři třídy po 25 dětech. Děti jsou do tříd rozděleny převážně podle věku. Kliknutím na ikonu se dostanete do detailu třídy, kde se dozvíte více.

Červená třída

V Červené třídě se zaměřujeme na zvládnutí odloučení dítěte od rodiny a vytváření důvěry mezi dětmi a učitelkami. Naším hlavním zájmem je vybudování kolektivu vzájemně se respektujících vrstevníků. 

Zelená třída

Zelenou třídu navštěvuje asi polovina dětí, které ještě nemají s mateřskou školou zkušenosti. Těmto dětem byla umožněna postupná adaptace, podle jejich potřeb. 

Žlutá třída

Žlutá třída je z větší části předškolní a příprava dětí na vstup do základní školy je naší prioritou. Pečujeme o celkový, harmonický vývoj dítěte a zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.

Modrá třída

V tomto školním roce jsou všechny děti, které navštěvují Modrou třídu v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a několik dětí má také odklad školní docházky. 


Pedagogický sbor

V naší mateřské škole působí stabilizovaný tým pedagogických pracovnic a z velké části neměnný tým provozních zaměstnankyň, který je v bezproblémovém zajištění vzdělávání neméně důležitý.