Procházka naší školkou před rekonstrukcí

Mateřská škola Parléřova byla otevřena v nové účelové budově ke dni 1. září 1953. Novostavba původně sloužila mateřské škole s provozem celotýdenním a později denním, a to dětem ze sousedících městských částí Praha 1 a 6.

Mateřská škola nesla původně jméno Marie Nejedlé a teprve později získala nynější označení Mateřská škola Parléřova.

V 70. a 80. letech 20. století měla škola čtyři třídy pro přibližně 100 dětí, po roce 1989 byl počet tříd snížen na tři s kapacitou 75 dětí.

Vedle tříd jsou ve školní budově školní kuchyně s jídelnou pracující tradičně na vysoké úrovni a oblíbená u dětí. Kromě standardního vybavení jsou pro starší děti k dispozici dva počítače (výukové programy a didaktické hry), televize, video a v suterénu pracovna pro zájmové činnosti a výtvarná dílna. Ke škole patří prostorná zahrada, která poskytuje v průběhu větší části školního roku prostor pro hry, a kam v létě instalujeme bazén. Přínosem pro školu je zajímavé okolí umožňující seznámení dětí se základy historie našeho národa a s významnými historickými památkami.