Představujeme se

Škola s více jak 60 letou tradicí je situována na rozhraní historické pražské čtvrti Hradčan a moderní výstavby v Praze 6 Břevnově.
V okolí se nacházejí významné historické objekty (Strahovský klášter s Památníkem národního písemnictví, Loreta, Petřín, Pražský hrad), kam s dětmi často chodíme na vycházky.

Fotky interiérů a exteriérů:

Škola, kterou navštěvují nejvíce děti z Břevnova, Střešovic a Hradčan, vykazuje stálý zájem o přijetí dětí, které přicházejí z rodin inteligence a podnikatelských kruhů včetně zaměstnanců státních institucí, sídlících v blízkém okolí, ale zastoupeny jsou i jiné společenské vrstvy včetně cizinců.

Budova školy byla v 2008 celkově zrekonstruována a modernizována (např. nová kuchyně, moderní sociální zařízení pro děti ad.). Kapacita školy se zvýšila na 90 míst a byla přistavěna jedna třída pro 22 dětí.
V roce 2009 byla dokončena výtvarná výzdoba chodeb školy akadem. malířkou Svatošovou. V tomto roce se též uskutečnila rekonstrukce 2 pískovišť na školní zahradě a její vybavení bylo doplněno o nové herní prvky, které splňují současné požadavky na hygienu a bezpečnost.

V roce 2011 byla kapacita školy zvýšena o 5 dětí na celkový počet 95dětí. Na zahradu byly instalovány nové herní prvky za finanční a technické pomoci rodičů a sponzorů.

Od září 2012 byla kapacita školy opět  navýšena na celkový počet 100 dětí. Škola dále pokračuje ve zkvalitňování vybavení interiéru a školní zahrady. V roce 2014 byla zakoupena interaktivní tabule do 4.třídy. V roce 2015 proběhla výměna koberců ve třídách, pořízen zahradní domek na hračky. Průběžně budovu renovujeme malířskými, lakýrnickými zámečnickými pracemi, sázíme nové stromky na zahradě,…

Škola se zkušeným a kvalifikovaným pedagogickým sborem, výbornou pověstí, dobrými materiálními podmínkami, zvolila v tomto prostředí model standardního předškolního zařízení, které usiluje o všestranný a harmonický rozvoj dětské osobnosti pestrými aktivizujícími formami po stránce duševní i tělesné. Na tom založila svůj Školní vzdělávací program.

20.08.2010 | Komentáře uzavřeny