Kontakty/info

Písemné omluvy dětí: hospodarka@msparlerova.cz

 

Název školy: Mateřská škola Parléřova
___
Adresa: Parléřova 2a/47, 169 00 Praha 6 – Hradčany
Kontakt: tel – 233 353 535 mail – reditelka@msparlerova.cz
Kontakt hospodářka:
hospodarka@msparlerova.cz
___
Zřizovatel:
Městská část Praha 6
Právní forma: Příspěvková organizace
Školní řád: zde ke stažení (verze 07/2017)
___
Ředitelka: Mgr. Renata Ležalová
Kontakt: tel – 734 448 521
Zástupkyně ředitelky: Ivana Dittrichová
Počet zaměstnanců: 8 pedagogických a 6 provozních
___
Provozní doba: 6:45 – 17:00 hodin
Kapacita školy: 100 dětí
Počet a skladba tříd: 4 třídy věkově homogenní
Zájmové kroužky: Keramika, angličtina, jóga
Spolupracujeme: S pedagogicko psychologickou poradnou, sdružením rodičů, ZŠ v okolí,ZUŠ Orphenica, Gymnastickým centrem Dlabačov a s některými kulturními institucemi
Charakter budovy:
4 třídy, kuchyně s jídelnou, výtvarná dílna, místnost zájmových aktivit a velká zahrada
___
Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole:
647 Kč/měs.  bezhotovostně – viz dále       Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí děti v posledním ročníku mateřské školy (rok před nástupem do ZŠ) a děti s odkladem školní docházky.
Stravné: 37,- Kč/den při celodenní docházce,30 Kč/den  při každodenních  odchodech po obědě,  OŠD 44,- Kč/den  při celodenní docházce a 37Kč / den při při každodenních odchodech po obědě. Platí se měsíčně,  bezhotovostně.
Parkování: Před školkou, jednosměrná ulice, vjezd z ul. Myslbekova

20.08.2010 | Komentáře uzavřeny