Angličtina

  • 1. skupina – pátek 8.30 – 9.10 hod.
  • 2. skupina – pátek 9.10 – 9.50 hod.
  • 3. skupina – pátek 9.50 – 10.30 hod.

Kurzy probíhají v suterénu MŠ v místnosti keramiky jednou týdně. Při výuce je kladen důraz spíše na základy konverzace než na ovládnutí slovní zásoby. Během vyučovací hodiny (30-35 minut) se střídají klidnější pasáže s pohybovými aktivitami, se zpěvem a recitací anglických písní a básní, malováním a hrou.

 

V letošním školním roce učí naše děti Daniela Čechová.

Po dobu trvání kroužku odpovídají za děti lektorky.

Platby a zajišťování učebních materiálů vyřizovat přímo s lektorkami.