Speciální výukové programy

V rámci projektu Kidsmart Early Learning Programme darovala společnost IBM ČR naší škole počítačové centrum vybavené speciálními programy pro děti ve věku 3 – 7 let.

V srpnu 2014 byla pro zkvalitnění výuky a rozvoj počítačové gramotnosti v  naší MŠ instalována interaktivní tabule do 4.třídy. Děkujeme rodičům, kteří se díky sponzorským darům spolupodíleli na jejím zakoupení.