Stravování

Děti se stravují 3x denně:

  • přesnídávka
  • oběd
  • svačina

Cena celodenního stravného je 37Kč
Cena polodenního stravného je 30Kč.

Cena celodenního stravného 7-10 let je 44Kč.

Cena polodenního stravného 7-10let je 37Kč.
Stravné uhradí rodiče nejpozději do 15. v měsíci!

Jídelníček je sestavován dle zásad zdravé výživy.
Ve škole je zaveden pitný režim zajišťující celodenně dostatek tekutin (samoobslužným systémem).