Prázdniny 2019

              

slunce

Vážení rodiče, milé děti,

v Mateřské škole Parléřova končí provoz dne 4. července 2019.

Následně bude škola uzavřena až do 31. srpna 2019.

Opět vás rádi přivítáme dne 2. září 2019.

 

Děkuji za čas, který jsem mohla strávit s vašimi jedinečnými dětmi.

A děkuji také vám, jejich rodičům za vstřícnost a podporu.

Moc si obojího vážím.

 

Přeji všem příjemné prožití léta, spoustu hezkých zážitků a chvil prožitých spolu.

Renata Ležalová

ředitelka školy