Organizace dne

Provoz školy je stanoven od 6:45 do 17:15 hodin.

1. Příchody dětí

•V zájmu plynulosti vzdělávacího procesu a zajištění školního stravování stanoveny od 6:45 do 8:15 hodin. Pozdní příchody narušují vzdělávací program ve třídách. Z provozních důvodů někdy není možné zajistit okamžité vpuštění do budovy.• Děti se scházejí v době od 6:45 do 7:15 hodin v 1. třídě v přízemí školy, od 7:15 hodin je provoz zajištěn ve všech třídách.
• V 8:30 hodin se důvodu zajištění bezpečnosti dětí budova zamyká.

2. Rozcházení dětí

• Odchody dětí z mateřské školy jsou v zájmu plynulosti školního stravování a odpoledního režimu vymezeny:
• po obědě od 12:10 do 12:40 hodin v 1. a 2. třídě,
• od 12:30 do 13:00 hodin ve 3. a 4. třídě,
• odpoledne od 15:00 do 17:15 hodin.