Aktuální informace

Konzultační hodiny ředitelky jsou každou sudou středu od 14:00 do 16:00 hodin a dále po telefonické domluvě

V menu „Představujeme se“ přidán nový „Školní vzdělávací program“

Nové číslo účtu je 3938061/5500, změnil se tedy jen kód banky.

Číslo služebního mobilu ředitelky je 734 448 521

Telefonní číslo mateřské školy 233 353 535.

Úplata za předškolní vzdělávání činí 646 Kč

V rubrice „Kontakty/info“ byl upraven Pedagogický sbor a Režim dne.

Taktéž byly aktualizovány dokumenty Školní řád a Co děti potřebují do školky, které najde v sekci „Dokumenty ke stažení“.