Sdělení ředitelky

Vážení a milí rodiče dětí, které navštěvují nebo budou navštěvovat Mateřskou školu Parléřova, představuji se vám jako její nová ředitelka.

Jmenuji se Renata Ležalová. Vystudovala jsem obor předškolní pedagogika, a také jsem se mu celý profesní život věnovala. Dlouho jsem pracovala na pozici učitelky mateřské školy a později jsem s mateřskými školami byla ve velmi úzkém kontaktu.

K práci ředitelky přistupuji s pozitivním očekáváním a také nezbytnou pokorou. Těším se na práci, kterou jsem dělala vždycky ráda, s týmem, který mateřskou školu dobře zná. Pro spokojenost vašich dětí i vás se budu snažit udělat maximum, ovšem s vědomím, že nikdy není možné všem vyhovět.

Mým záměrem jako ředitelky školy je pokračovat ve směru, který ve školním vzdělávacím programu nastavila paní ředitelka Holušová – využívat podmínky, které nabízí jedinečná lokalita, ve které je mateřská škola umístěna.

Ráda bych směrovala mateřskou školu k podpoře rozvoje řeči dětí tím, že budou postupně do průběhu vzdělávání pravidelně zařazovány prvky logopedické prevence (cvičení k podpoře např. správného dýchání, přípravy mluvidel na řeč nebo rozšiřování slovní zásoby). Mateřská škola má v této oblasti dobré podmínky – některé učitelky (včetně mě), jsou odborně vzdělané jako logopedické asistentky nebo preventistky, škola má navázanou spolupráci s klinickým logopedem. Péči klinického logopeda však tyto aktivity nenahrazují.

Mám v úmyslu rozšířit informační systém pro vás rodiče o zasílání zpráv e-mailem, pokud s tím budete souhlasit. Zatím využívám adresy, které jsem měla k dispozici ze školní matriky s vědomím, že některé bude třeba aktualizovat. K tomu vás vyzvou paní učitelky ve třídách.

Každá změna s sebou přináší další změny, chci však, aby byly pozvolné a aby zůstalo to dobré, co mateřská škola dosud nabízela. Schůzku s vámi rodiči a třídní schůzky budu situovat již do průběhu září, od posledního týdne v srpnu byste měli potřebné informace o provozu mateřské školy postupně najít také na webových stránkách.

Upozorňuji, že zatím k největší změně došlo ve změně banky, nové číslo účtu je 3938061/5500, změnil se tedy jen kód banky. Číslo služebního mobilu ředitelky je 734 448 521, telefonní číslo mateřské školy 233 353 535 platí nadále. Adresa webových stránek zatím také platí http://www.msparlerova.cz/.

Měla jsem snahu zaslat e-mailovou zprávu s uvedením třídy, do které bude docházet vaše dítě, všem rodičům. Těm, kteří neuvedli e-mailovou adresu, nebo nebyla platná, jsem poslala dopis. U většiny dětí (možná u všech), které budou docházet do 4. třídy se mi ale vůbec nepodařilo odeslat zprávu elektronickou poštou a omlouvám se za to, že nedostanou ani dopis.

Seznamy dětí budou z důvodu ochrany osobních údajů vyvěšeny v prostorách mateřské školy.

Přeji vám i dětem krásné letní zážitky.


Mgr. Renata Ležalová, ředitelka školy