Informace k výsledkům zápisu

Vážení rodiče,

vyvěsila jsem prvních 31 dětí, které byly nejvýše bodově ohodnoceny dle našich Kritérií, a tedy přijaty na volná místa. Rozhodně to není definitivní stav, pořadník se bude posunovat tak, jak budou děti přijaty do jiných školek dne 10. 5., po odevzdání zápisových lístků.

Budeme postupně brát děti tzv. pod čárou na jejich místa. Rodičům dětí zavoláme a bude na nich, zda se obratem dostaví se zápisovým lístkem k dodatečnému přijetí (10. a 11.5.).

V Praze dne 7. 5. 2018
Věra Holušová
ředitelka školy