Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Parléřova v Praze 6, Parléřova 2a/47, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19 v Mateřské škole Parléřova a to takto:

Pořadové číslo Registrační číslo – KÓD Rozhodnutí
1. 313 ANO
2. 360 ANO
3. 336 ANO
4. 349 ANO
5. 312 ANO
6. 362 ANO
7. 331 ANO
8. 315 ANO
9. 316 ANO
10. 384 ANO
11. 366 ANO
12. 375 ANO
13. 382 ANO
14. 377 ANO
15. 381 ANO
16. 317 ANO
17. 320 ANO
18. 348 ANO
19. 341 ANO
20. 307 ANO
21. 388 ANO
22. 318 ANO
23. 308 ANO
24. 305 ANO
25. 369 ANO
26. 378 ANO
27. 306 ANO
28. 347 ANO
29. 328 ANO
30. 335 ANO
31. 394  individ. docházka

Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 10. 5. 2018 od 13 do 17 hodin. Ředitelka vydá potvrzení zákonným zástupcům z elektronického systému ÚMČ Prahy 6.