Plán akcí na červen

5. 6. Pohádková show, aneb loučíme se s předškoláky.

Slavnostní pasování předškoláků na zahradě MŠ. Zábavné interaktivní představení s písničkami z pohádek pro děti a rodiče ze všech tříd.
Začátek v 16 hodin.
Hrazeno ze Spolku rodičů MŠ. Cena: 5 000 Kč

13. 6. Zahradní slavnost – celoškolní akce ve spolupráci s ZUŠ ORPHENICA na školní zahradě.

Vystoupení dětí z jednotlivých tříd s krátkým programem.
Koncert žáků ZUŠ ORPHENICA.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY A LÉTO PLNÉ SLUNÍČKA.

Sluníčko