Informace k zápisu 2. 5. 2018

Rodič (zákonný zástupce ) předloží tyto dokumenty:

1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
2. Vyplněný evidenční list s potvrzením od lékaře
3. Dodatek k žádosti (informovaný souhlas)
4. Platný občanský průkaz žadatele
5. Rodný list dítěte (může být kopie)
6. V případě, že rodina bydlí v Praze 6 v podnájmu, kopii smlouvy.

Žádost, evidenční list i Dodatek – informovaný souhlas budou podepsány oběma rodiči (zákonnými zástupci).

Žádosti budou v MŠ Parléřova přijímány 2. 5. 2018 od 13 do 18 hod.