Využití peněz Spolku

Plánujeme pořízení dřevěného altánku na zahradu. Jako každoročně počítáme s využitím finančních prostředků od rodičů na nákup hraček, potřeb pro děti, úhradu divadel, pořadů a akcí pro děti.

Velmi děkujeme rodičům, kteří v loňském školním roce přispěli na hračky a různé potřeby pro děti a pořízení altánku.

Pokud někdo z rodičů by chtěl přispět sponzorským darem, informace u ředitelky školy nebo hospodářky.

Uvítáme zapojení dalších členů (členek) z řad rodičů nových dětí.