Informace k výsledkům zápisu

Vážení rodiče,

do MŠ Parléřova bylo v době zápisu přijato 24 dětí.

Děti byly přijaty dle stanovených a předem zveřejněných kritérií. Počet přijatých byl limitován počtem volných míst pro školní rok 2017/18.

Nepřijatých dětí zůstalo 33. Jedná se o děti narozené v roce 2014, které již nebylo možno z kapacitních důvodů přijmout.

Rodičům nepřijatých dětí bude do 1. 6. 2017 doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Bude vytvořen pořadník nepřijatých dětí, z kterého bude možno, v případě volného místa, dítě přijmout během šk. roku.

25. 5. 2017

Věra Holušová, ředitelka školy