Plán akcí na leden

4.-6.1. NÁVŠTĚVA JESLIČEK U KAPUCÍNŮ 1.+2. třída.
5.1. NÁVŠTĚVA VÝSTAVY BETLÉMŮ – PELLÉOVA VILA 3.+ 4.třída
19.1. NÁVŠTĚVA ZŠ MARJÁNKA 4. třída
19.1. NÁVŠTĚVA ZŠ J.A. KOMENSKÉHO 3. třída
20.1. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ