Plán akcí v červnu

červen1.6. Oslava MDD -sportovní soutěže

2.6. Jelení příkop- ekologický workshop, 4.třída 20Kč/dítě
4.6. Prohlídka zákulisí Švandova divadla pro děti ze 2. třídy
10.6. Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky a zábavný program pro děti a rodiče ze všech tříd – v 16 hodin
15.6. Divadlo v MŠ :Medvídek Ťupínek (4000Kč hrazeno ze SRPŠ)

Úterý 30.6. konec školního roku!
Užijte si krásné léto!
Těšíme se zase někdy na viděnou!